• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – VOORWOORD

  VOORWOORD

  Het onderzoek in de drie steden heeft een zware wissel getrokken
  op de medewerking en inzet van vele personeelsleden van de
  betrokken regiokorpsen. Daarom zijn wij erg dankbaar voor de
  openheid en steun die wij van iedereen tijdens ons werk hebben
  ondervonden. In bijlage 1 is een lijst opgenomen van veel van onze
  gesprekspartners. Ongetwijfeld zijn wij nog enkele mensen vergeten
  die wij in de wandelgangen of telefonisch hebben gesproken en
  ondervraagd.

  Wij willen op deze plaats de vertegenwoordigers van de korpsen
  bedanken die gedurende de gehele periode onze steun en toeverlaat
  waren. In Arnhem was dit Joost van Slobbe, in Nijmegen Piet Sanders
  en in Enschede Hugo van Klaveren en Pieter van Zwanenburg.
  Bovendien zijn wij het regiokorps Twente bijzonder erkentelijk voor
  de grote gastvrijheid die wij daar gedurende de gehele duur van het
  onderzoek hebben genoten.

  Op het WODC hebben wij veel steun ondervonden van Udo Aron, die
  al onze tellingen heeft gecheckt bij de bron: de politiebestanden.
  Voorts heeft Vivian van den Broek de tekst op goede wijze persklaar
  gemaakt. Enschede/Den Haag, november 1995,

  Gerben Bruinsma en Henk van de Bunt


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken