• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING

  In de diverse deelrapporten die in opdracht van de Parlementaire
  Enqutecommissie worden vervaardigd om de aard en de omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland vast te kunnen stellen,
  staan telkens vier hoofdvragen centraal:

  1. Wat voor groepen maken zich in Nederland schuldig aan
  georganiseerde criminaliteit? 2. Welke vormen van georganiseerde
  criminaliteit worden door deze groepen bedreven? 3. Op wat voor
  manieren wordt deze criminaliteit gepleegd? Deze vraag betreft de
  modus operandi van deze groepen.

  4. Op welke wijze worden de winsten besteed die met
  georganiseerde criminaliteit worden behaald? De onderzoekmethode
  die is gebruikt om de vier vragen te beantwoorden komt erop neer
  dat niet alleen op nationaal niveau onderzoek wordt verricht maar
  evenzeer op lokaal niveau. De onderzoekers stellen zich met de
  lokale studies ten doel om relif te geven aan het landelijke beeld
  door te laten zien dat de variteit aan criminele groepen, criminele
  activiteiten, modus operandi en het besteden van behaalde inkomsten
  van georganiseerde misdaad groter zou kunnen zijn dan wordt
  aangenomen. Om dat beeld te krijgen, is een aantal locaties de
  revue gepasseerd die een interessant object van studie zouden
  kunnen vormen: de situatie in andere steden in de randstad, in
  Zuid-Limburg met de steden Venlo, Heerlen en Maastricht, de
  situatie in Brabant met de stedendriehoek Breda, ‘s-Hertogenbosch
  en Eindhoven en de grenssteden in het oosten van het land Enschede,
  Arnhem en Nijmegen. Elk van de genoemde gebieden en steden hebben
  hun specifieke problemen die het bestuderen meer dan waard zijn.
  Als gevolg van het feit dat slechts een zeer beperkte tijd ter
  beschikking stond, is naast de situatie in Amsterdam, waarvoor de
  keuze evident is, de lokale situatie van de grenssteden Enschede,
  Arnhem en Nijmegen als onderwerp van onderzoek genomen. Deze steden
  zijn van vergelijkbare grootte, hebben geografisch vergelijkbare
  verbindingen met Nederland en met het achterland in Duitsland, maar
  zijn tevens erg verschillend van elkaar. Een bijkomend voordeel was
  dat de beide auteurs van dit deelrapport vaker criminologisch
  onderzoek in deze drie steden hebben verricht en de korpsen daar
  redelijk goed kennen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken