• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.2. Couleur locale

  5.2. Couleur locale

  Ook de Arnhemse politie kreeg haar deel van de roerige jaren
  zestig. Jongeren hielden demonstraties, scholen samen rond een
  fontein in het centrum en verstoorden een Taptoe. De jaren zestig
  leven in de herinnering van de politiemensen in Arnhem echter niet
  voort als de jaren van de ludieke provocaties en hasjrokende
  langharige jongeren. De herinneringen worden beheerst door een
  bedreiging uit geheel andere hoek, namelijk de stevige
  machtspositie van enkele onderwereldfamilies. Zij zouden de rosse
  buurt en het uitgaansleven rondom de Korenmarkt, het
  uitgaanscentrum van de stad, geheel in hun greep hebben. Zij
  sloegen onmiddellijk munt uit de liberaler wordende opvattingen
  over pornografie en betaalde seks. Ook zij tartten op hun manier
  het gezag, net zoals de kabouters en krakers na hen. Bovendien
  zouden zij regelmatig betrokken zijn bij de vele intimidaties en
  gewelddadigheden die in die tijd tegen horecapersoneel en gasten
  plaatsvonden. De betrokken zware jongens leken boven de wet te
  staan. Zij konden ongestraft opzichtige parkeerovertredingen plegen
  met hun even opzichtige auto’s en zij werden niet (meer)
  gecontroleerd op vuurwapenbezit. In de plaatselijke krant werd
  regelmatig gesteld dat de Arnhemse politie overschrijding van
  sluitingstijden van cafs door de vingers zag en bepaalde cafs zelfs
  niet langer durfde te betreden. Eind 1969 werd door de korpsleiding
  een opmerkelijke stap gezet om de impasse te doorbreken. Er werd
  een aparte brigade opgericht onder leiding van een brigadier,
  waarvoor een zestal jonge, energieke surveillanten werd uitgekozen.
  Zij zouden de groep bijzondere opdrachten (GBO) gaan vormen, met
  een directe hirarchische lijn naar de korpsleiding. De groep kreeg
  zeer flexibele diensttijden, en diende zich ongeniformeerd te
  bewegen door de rosse buurt en het uitgaanscentrum. Zij kreeg het
  consigne hard op te treden en geen enkele confrontatie uit de weg
  te gaan.

  De zware jongens werden stelselmatig op verkeersovertredingen
  aangepakt, en in bepaalde cafs werden regelmatig controles gehouden
  op illegaal vuurwapenbezit. De harde confrontatie culmineerde in
  1970 in een schietpartij tussen GBO-ers en de doelgroep, als gevolg
  waarvan een van de criminelen overleed. Twee weken later werd een
  horeca-exploitant op de Korenmarkt doodgeschoten.

  De Arnhemse politie is na de gebeurtenissen nadrukkelijk
  doorgegaan met de agressieve aanpak en heeft daardoor, zo wordt het
  alom ervaren, de slag gewonnen Noot . Definitief verlies
  van zeggenschap over de stad zou het loon geweest zijn van angstig
  terugtrekken in het bureau. Het aantal gewelddadigheden op de
  Korenmarkt en in de rosse buurt is sedertdien beperkt gebleven.
  De couleur locale wordt meer en meer door de harddrugs bepaald.
  Arnhem blijkt een belangrijk knooppunt te zijn geworden in de
  import en transito van herone uit Turkije. Hoewel de lokale
  gemeenschap op het eerste gezicht niet erg met deze criminaliteit
  wordt geconfronteerd, is het voor de insider duidelijk dat de
  drughandel een belangrijk misdaadprobleem in Arnhem is geworden.
  Hiermee is ook de tegenstand die de politie ondervindt van karakter
  veranderd. Een van onze respondenten verwoordt het aldus: Ging het
  er in het verleden om de sterkste te zijn, nu gaat het erom wie de
  slimste is. In het eerste geval legden de criminelen het af, wij
  waren de sterksten; ik ben er nog niet zo zeker van of wij ook de
  slimsten zullen blijken te zijn. Ook het in de stad aanwezige
  geweld is nauw verbonden met drugs. In de eerste plaats komen in
  Arnhem naar het oordeel van de politie opmerkelijk veel ripdeals
  voor, die dikwijls met intimidatie en fysiek geweld gepaard gaan.
  In de tweede plaats persen leden van de PKK jaarlijks veel Turkse
  ondernemers, onder wie ook grote drughandelaren af, om een
  financile bijdrage te leveren aan hun vrijheidsstrijd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken