• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Abadinsky, H.,
  Organized Crime, Chicago,
  Nelson-Hall, 1993, 3 ed.
  Berg, A. H. van den,
  Heroneprostitues, een typologie van werk- en levensstijlen,
  Justitile Verkenningen, 13e jrg., nr. 1, 1987, pp. 72-92
  Bieleman, B., J. Snippe en E. de Bie,
  Drugs binnen de grenzen. Harddrugs en criminaliteit in
  Nederland: schattingen van de omvang
  , Groningen, Stichting
  Intraval, 1995
  Boer, C. A. de,
  Georganiseerde Criminaliteit en de gemeentelijke overheid,
  Enschede, Faculteit Bestuurskunde, IPIT-scriptiereeks, 1994
  Bruinsma, G. J. N. (red.),
  Georganiseerde criminaliteit uit Oost-Europa en het IRT
  Noord- en Oost Nederland, Enschede, IPIT, 1994 Bundes
  Kriminal Ambt (BKA),
  Organisierte Kriminaliteit, Wie Gross ist die Gefahr?,
  Wiesbaden, 1990
  Bunt, H. G. van de en J. Rademaker,
  Recherchewerk in de praktijk, Lochem, Van de Brink, 1992
  Daniel, M. R. en G. J. Veldhuis,

  Organiseren op criminele organisaties:
  beleid en praktijk, Enschede, IPIT-scriptiereeks, nr. 9,
  1994 Divisie Georganiseerde Criminaliteit Twente, Jaarverslag
  1994
  , Enschede, 1995

  Dongelmans, Maarten-Jan,
  Acht eeuwen politie in Nijmegen, Zutphen, Walburg Pers,
  1993
  Goderie, K. en G. Schattenberg,
  Wijkonderzoek Nijmegen 1994. Strategische verkenning
  wijkbeleid
  , Gemeente Nijmegen, 1994. Gorgels, Danielle,
  Hoeren, burgers & beslissers. Mogelijkheden van
  handelingsgericht beleid
  , Amsterdam, Thesis Publishers,
  1993
  Grapendaal, M. en R. Aidala,
  Duits drugstoerisme. Een veldonderzoek onder Duitse
  druggebruikers in Arnhem
  , Den Haag, WODC, Ministerie van
  Justitie, 1991
  Klaveren, H. van,
  Wat pakken wij aan? Informatie ter besluitvorming in het kader
  van de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  , Enschede,
  scriptie MPM-opleiding, Faculteit Bestuurskunde, 1994
  Kleemans, E. R.,
  Misdaad- en daderanalyse in Enschede (dissertatie in
  voorbereiding), Enschede, Universteit Twente, 1996

  Kleiman, W. M., B. M. W. A. Beke, H. B. Ferwerda en P.
  Sprenger,
  …Hels op geweld…. Ontwikkeling van een communicatiestrategie
  ten behoeve van het terugdringen van geweldscriminaliteit
  ,
  Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 1993
  Kroes, L., Meiberg, L. L. en G. J. N. Bruinsma,
  Vernieuwingen in politiezorg, Enschede, IPIT, 1994
  Politie Gelderland-Zuid,
  Rapportage bestuursafspraak 1994. District Stad Nijmegen,
  Nijmegen, 1995 Politie Twente,
  Rapport Bestuursafspraak Politie District Zuid-Twente 1994,
  Enschede, Politie Twente, 1995 Projectgroep Organisatie
  Structuren,
  Politie in verandering. Een voorlopig theoretisch model,
  Den Haag, Staatsuitgeverij, 1997
  Regterschot, J.,
  Criminele organisaties, Rotterdam, Scriptie Faculteit
  Economische Wetenschappen, 1993 Scholtens, J. T. I.,
  Recente ontwikkelingen rond prostitutie, Justitile
  Verkenningen
  , 13e jrg., nr. 1, 1987, pp. 45-71 Spapens, T. en
  O. Henneken,
  Veiligheid in de stad, Min. van Justitie, DCP, 1995
  Statistisch Jaarbeeld 1994, Gemeente Nijmegen
  Van Vondelen, Chr. van,
  Illegale naaiateliers. Confectie voor de consument of maatwerk
  voor
  fraude, Haarlem, HEAO, 1993

  BIJLAGE 1

  Van de volgende personen werkzaam bij de drie regiokorpsen is
  mondeling en/of schriftelijk informatie verkregen:
  Arnhem:
  H. Buil, M. Daniel, H. Jansen, R. Kampscheur, A. Kloosterman, G.
  Kolk, L. Meeringa, A. Scherf, E. Setz, J. van Slobbe, G. Weers
  Enschede:
  Z. Amro, H. Bakker, E. Berkhoff-Kuipers, J. Bos, J. Egberink, P. M.
  van Essen, H. F. X. Geerdink, H. W. Gerritsen, F. W. G. M.
  Goldschmidt, J. E. G. Hadders, Th. H. G. Hagedoorn, A. F.
  Harberink, G. H. J. M. Heitkamp, Ch. J. Hogenkamp, P. D. IJzerman,
  F. E. Jansen, H. E. Kamperman, H. J. W. van Klaveren, M. Kroezen,
  L. L. Meiberg, N. S. Meinders, R. T. C. Oosterlaken, L. Ramirez
  Bouchard-Rmer, G. J. Romeijn, T. H. M. Rouhof, R. R. Stein, P. H.
  J. Veldhuis, B. P. de Vries, R. J. Wallenburg, W. van Wijk, J.
  Willink, B. G. Wilt, J. H. A. Winters, H. van Zwam, P. van
  Zwanenburg

  Nijmegen:
  C. Bergman, B. van der Broek, M. Eppink, P. Geurts, P. Giessen, F.
  van Haaren, H. Jansen, H. Jansen, H. Jansen, W. Kamies, Th.
  Kuypers, N. van Loon, A. Lurvink, L. Merwijk, R. Nieuwkerk, W.
  Peters, R. Rijke, A. Sanders, P. Sanders, G. van Toorn, P. Tromp,
  P. van der Veer, P. Vermeulen, F. de Weerd, K. Wetters, R.
  Willekers en S. Wijnhoven.

  IRT Noord-Oost-Nederland:
  J. Huuskes, L. IJzerman, H. van Zwam.
  Voorts is direct dan wel via de politie informatie gevraagd en
  verkregen bij tal van andere diensten: gemeentelijke afdelingen,
  kamers van koophandel, centra voor verslaafdenzorg, horeca en het
  sociaal fonds bouwnijverheid.

  BIJLAGE 2

  Tabel
  Bron: CBS, Rechtsbescherming en Veiligheid

  Lijst van afkortingen

  Tabel


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken