• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.1. Twee gevallen van ontvoering

  3.1. Twee gevallen van ontvoering

  Alvorens de diverse vormen van (illegale) handel in (illegale)
  goederen en/of diensten te bespreken, zullen hierna twee recente
  ontvoeringen worden behandeld. Dit gebeurt niet alleen om de
  continuteit aan te geven die er op dit punt in Amsterdam bestaat;
  met de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur kwam er aan de
  criminele vrijheidsberoving van mensen geen einde. Ook heeft bij
  het maken van deze keuze meegespeeld dat de ontvoering van mensen
  in Itali en elders een welbekende activiteit van georganiseerde
  misdadigers is. Die kan in dit rapport dus niet zomaar buiten
  beschouwing worden gelaten.

  Ontvoeringen zijn er in diverse soorten. Naast de criminele
  ontvoeringen – gericht tegen gewone vermogende personen, families
  of bedrijven – zijn er de ontvoeringen in het criminele milieu
  zelf, bedoeld om schulden te (laten) vereffenen. Het onderscheid
  tussen deze twee categorien valt overigens niet altijd scherp te
  maken. Bijvoorbeeld niet in het geval dat een op het eerste oog
  normale zakenman op de achterhand niettemin handelsrelaties
  onderhoudt met een of meer criminele groepen. Of neem het geval van
  een bedrijf dat al jaren trouw protectiegelden heeft betaald, maar
  opeens beslist hier een streep onder te zetten en dan met de
  ontvoering van een van zijn bedrijfsleiders wordt
  geconfronteerd.

  De politie te Amsterdam is in het nabije verleden geconfronteerd
  met twee ontvoeringen, n in het Russische milieu te Amsterdam en n
  in het Turkse milieu. In tegenstelling tot de beruchte ontvoeringen
  die in de jaren zeventig en tachtig in Amsterdam plaatsvonden – die
  van Caransa en Heineken -, betreft het hier dus ontvoeringen in
  buitenlandse respectievelijk allochtone kringen. Gelet op de kleine
  aantallen waarom het bij bekende ontvoeringen gaat, mag aan dit
  onderscheid niet al te veel waarde worden toegekend. Maar het feit
  dat dit jaar twee keer achter elkaar een niet-(autochtone)
  Nederlander werd ontvoerd, zegt toch wel iets over aard en
  ontwikkeling van de (georganiseerde) criminaliteit in Amsterdam.
  Het laat namelijk zien dat ook deze criminaliteit meer een zaak van
  buitenlandse en/of autochtone groepen is geworden – zowel in termen
  van slachtoffers als in die van daders. In elk geval waren er de
  voorbije keren, voorzover bekend, op geen enkele manier
  Nederlanders bij betrokken.

  3.1.1. De ontvoering van Boris Fastovski

  In het landelijke rapport over de rol van buitenlandse en
  allochtone groepen in de georganiseerde criminaliteit in Nederland,
  werd vrij omstandig uiteengezet hoe in Russische steden als St.
  Petersburg het hele bedrijfsleven
  schatplichtig is geworden aan de Russische mafia. Ook werd in dat
  rapport beschreven hoe diverse Russische criminele groepen de
  laatste jaren zijn uitgewaaierd naar Noord-Amerika en West-Europa
  en zich hier voor een stuk aan dezelfde vormen van criminaliteit
  schuldig maken als welke zij in Rusland plegen, dus ook de
  afpersing van (Russische) zakenlieden.

  Wat de situatie in Amsterdam op dit punt betreft kan in het
  algemeen worden gesteld dat er de voorbije jaren ettelijke
  berichten zijn geweest over afpersing respectievelijk ontvoering
  van Russische zakenlieden. Wat deze berichten precies waard waren,
  viel niet altijd te bepalen. Maar tot de meer betrouwbare meldingen
  moet worden gerekend dat een bepaalde Rus bij herhaling andere
  Russen naar Nederland laat komen en hen dan de opdracht geeft om
  hier min of meer vermogende landgenoten, desnoods onder bedreiging
  met vuurwapens, het nodige geld afhandig te maken. Verder is het
  volgens diverse berichten niet zo dat alleen Russische zakenlieden
  op Nederlands grondgebied worden geconfronteerd met Russische
  criminele groepen. Zo werd niet zo lang geleden gemeld dat een
  Nederlands bedrijf dat contacten had met Russische bedrijven, er
  langzaam maar zeker toe wordt geprest om zijn onderneming te laten
  gebruiken voor witwasoperaties in het kader van de drugshandel.

  Het geval dat velen de ogen heeft geopend voor het optreden van
  de Russische mafia in Nederland is de ontvoering van de Russische
  zakenman (in Amsterdam) Boris Fastovski (Van Amerongen, 1995). Kort
  gezegd, komt het verhaal van deze ontvoering erop neer dat de
  betrokkene, zoon van een Joodse familie die in en rond St.
  Petersburg een keten van supermarkten bezit en, zoals algemeen
  gebruikelijk, hierbij wordt geprotegeerd door criminele bendes,
  eind 1989 als vluchteling naar Nederland komt. Hier bouwt hij
  binnen korte tijd, samen met enkele vrienden, een op de export naar
  Rusland gerichte handelsonderneming op. Juist ook dankzij de
  bevoorrechte relaties met de supermarktketen van zijn ouders is
  deze onderneming een groot succes. Dit is ook Russische criminelen
  niet ontgaan. Althans, dit kan worden afgeleid uit het feit dat,
  wanneer de jonge Fastovski op 11 januari 1995 wordt ontvoerd, zijn
  vermoedelijke kidnappers via een bank in Zwitserland al snel
  proberen een bedrag van f.450.000,- over te (laten) sluizen op een
  rekening die zij enkele weken eerder zelf in Luxemburg hadden
  geopend.

  Tot nu toe is deze ontvoering niet echt opgehelderd, maar het
  politie-onderzoek heeft uitgewezen dat zij hoogstwaarschijnlijk is
  gepleegd door een bende Georgische misdadigers die in Amsterdam
  zogezegd ook een handelsonderneming drijft, maar deze onderneming
  vooral gebruikt om relaties te leggen met echte Russische
  zakenlieden en deze vervolgens, met bedreigingen allerhande, ook
  aan het adres van hun familie in Rusland, geld afperst. Deze groep
  keert zich – in Nederland – echter ook tegen Nederlandse
  zakenlieden die met bepaalde Russische ondernemingen handel hebben
  gedreven. Zo liet een van zijn leden een Nederlandse ondernemer op
  een subtiele maar niet mis te verstane manier weten dat het beter
  was om bij een mafia-firma in Rusland niet langer aan te dringen op
  betaling van een (forse) rekening voor de spullen die daadwerkelijk
  waren geleverd.

  3.1.2. De ontvoering van een Tufan Erez

  Op 18 maart 1995 worden Tufan Erez en drie van zijn familieleden
  ‘s morgens vroeg opgeschrikt in hun gemeubileerd gehuurde woning
  aan de President Kennedylaan. Er stopt een witte Volkswagen Golf
  met een blauw zwaailicht voor de deur en daar stappen met
  vuurwapens uitgeruste mannen uit, waaronder n in een uniform van de
  politie. Dit is politie. Ga liggen. Huisarrest. Handen in je nek.
  De vier worden geboeid en Tufan Erez wordt met een zak over zijn
  hoofd naar de zogenaamde politieauto afgevoerd en weggereden. ‘s
  Avonds wordt duidelijk wat er aan de hand is, wanneer zijn familie
  in Turkije wordt opgebeld met de mededeling dat hij is ontvoerd en
  dat de familie hem terug kan krijgen tegen betaling van tien
  miljoen Duitse marken. De familie reageert in de telefonische
  onderhandelingen die volgen met een veel lager bod. Men kan niet
  meer geld bijeenbrengen dan 135.000 Nederlandse guldens. De
  ontvoerders zetten hun dreigement kracht bij door per postpakket de
  linker pink van Tufan Erez op te sturen. Honderdduizend gulden is
  hoogstens genoeg om zijn lijk in een omslagdoek te verpakken,
  dreigen ze, en Als het geld er morgen niet is, sturen wij het hoofd
  van uw man. Warm en met diens bloed. In april wordt het lijk
  aangetroffen van een geheel in tape gewikkelde man zonder linker
  pink, weggestopt in een met stenen verzwaard pakket.

  Wat speelt zich af onder de ogen van het verbaasde Amsterdamse
  publiek? Erez is afkomstig uit de plaats Van in het uiterste Oosten
  van Turkije. Hij is tweeneenhalve week eerder in Nederland
  aangekomen om uitstaande herone-schulden te innen. Klaarblijkelijk
  wordt een twist, die zijn oorsprong vindt in het milieu van de
  grote baba’s (bazen) van Turkije, in Nederland uitgevochten.
  Er is mogelijk ook een politiek motief, want de Turken die het
  busje hebben gestolen en zich als politiemensen voordoen, zitten
  midden in kringen rond de Koerdische beweging PKK en de Alevieten.
  Zou de ontvoering van Tufan Erez ook daarmee te maken hebben? Het
  politieonderzoek is nog gaande op het moment dat wij dit schrijven.
  Zoveel is evenwel duidelijk, en dat geldt ook voor de ontvoering
  van Fastovski: (1) ontvoeringen zijn niet langer
  een zaak van Nederlanders (en Italianen) alleen, (2) het motief
  moet niet primair worden gezocht binnen de etnische gemeenschap in
  Amsterdam, maar kan ook liggen in conflicten tussen criminele
  organisaties in het land van herkomst, (3) deze beide zaken zijn
  hoogstwaarschijnlijk afgelopen met brute moord; dit was tot nu toe
  bij Nederlandse gevallen van kidnapping niet het geval.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken