• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.2. Couleur locale

  3.2. Couleur locale

  De hoge werkloosheid heeft in Enschede haar sporen nagelaten. De
  art. 12 positie waarin de stad jaren verkeerde, bood weinig
  mogelijkheden de stad te laten opnemen in de vaart der volkeren.
  Een aantal wijken in de stad is duidelijk verpauperd en er vindt
  volgens sommige zegslieden van de politie een zwakke vorm van
  gettovorming plaats. In deze buurten wonen veel allochtonen, in het
  bijzonder Turken en Marokkanen, in redelijke harmonie samen met
  autochtonen die gemiddeld een zeer lage opleiding hebben en
  dikwijls werkloos zijn. Van raciale conflicten is, op een enkel
  incident na, geen sprake. Pas de laatste tien jaar probeert de stad
  de achterstand in te halen. Hoewel grote stadsalures de
  plaatselijke politiek en de beleidsplannen van de ambtenaren
  kleuren, is Enschede nog altijd een groot dorp qua mentaliteit en
  qua sociale controle. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg is een
  lijfspreuk van velen en in de binnenstad kent iedereen die een zaak
  heeft elkaar. De plaatselijke zakenelite treft elkaar in het
  Muziekcentrum of op de skyboxen van FC Twente. De studenten van de
  universiteit verhuizen de laatste vijf jaar in grotere getalen van
  de beschermde campus naar de stad Enschede. Deze overstap heeft
  zijn gevolgen voor het leven op straat en (natuurlijk) voor de
  horeca in Enschede. De typische studentenkroegen en restaurantjes
  van diverse origine krijgen een steeds grotere plaats in het
  relatief kleine en geografisch eigenaardig gestructureerde centrum.
  Het uitgaanscentrum is nu gesitueerd op en rond het marktplein
  terwijl de winkelgebieden daar redelijk verspreid omheen liggen. In
  de horecasector kent iedereen elkaar en buitenstaanders worden met
  argusogen bekeken. Eventuele geruchten verspreiden zich snel en de
  politie is rap op de hoogte als er iets mis is in de stad. De
  politie hanteert het harmoniemodel: door middel van het in gesprek
  blijven met betrokkenen, wordt rust en orde gehandhaafd.

  De trek van woonwagenbewoners (kampers) van de streek rond Emmen
  in de jaren twintig van deze eeuw naar Enschede is wat betreft de
  criminaliteit en de openbare orde in de stad niet ongemerkt voorbij
  gegaan. Vanaf het moment van vestiging zijn er continu problemen
  met politie en justitie. Een deel van de (ex-)woonwagenbewoners
  maken van meet af aan deel uit van de lokale penoze en wonen nog
  altijd in n wijk in de stad waar alle Drentse landarbeiders zich in
  het begin van deze eeuw vestigden. De autosloperijen en de
  autohandel zijn onlosmakelijk aan hen verbonden. De kleine kampjes
  vormen voor burgers, niet voor de politie, een no-go area. Een
  aantal (ex-)woonwagenbewoners is doorgaans gewelddadig en hield
  zich tot voor een aantal jaren bezig met inbraken, overvallen en
  geweldplegingen. Een aantal van hen heeft door geweld voortijdig
  het leven gelaten. Een recent opgestelde politielijst van de top-15
  van de criminelen in Twente bestaat voor twee derde uit Enschedese
  (oud-)woonwagenbewoners. Tijdens de reorganisatie van de politie
  zijn zij beoordeeld als een minder bedreigende vorm van
  groepscriminaliteit en hebben daardoor een aantal jaren buiten de
  aandacht van de politie kunnen blijven Noot . Door het
  vele geld dat met verdovende middelen is te verdienen, zijn deze in
  staat een steeds sterkere positie in de stad te verwerven. Nu
  handelen zij in softdrugs en, wanneer het zo uitkomt, in herone.
  Een aantal jaren geleden gingen de (ex-)woonwagenbewoners nog de
  strijd aan met Turkse criminele groepen. Dit leidde toen tot veel
  geweldsincidenten in de stad. Een aantal coffeeshops van elke groep
  werd in brand gestoken, er vonden steekpartijen in cafs plaats en
  er werden twee liquidaties uitgevoerd. De strijd was weinig
  professioneel en speelde zich openlijk af in openbare ruimtes waar
  vechtpartijen over en weer werden uitgelokt. De laatste jaren is
  schijnbaar de rust teruggekeerd. Het lijkt er van buiten op dat een
  of andere overeenkomst tussen de partijen is gesloten, waarbij de
  criminele handelsactiviteiten tussen beide groepen zijn
  verdeeld.
  Enschede heeft altijd al de naam gehad een gewelddadige stad te
  zijn. In het midden van de jaren tachtig werd in het gentegreerde
  criminaliteitsplan het verschijnsel geweld in de binnenstad
  aangepakt. In 1995 zijn weer diverse projecten in het kader van de
  Bestuursafspraak (Kroes, Meiberg en Bruinsma, 1994) gestart om het
  geweld terug te dringen. De zegslieden bij de politie vinden de
  hele stad gewelddadiger dan vroeger en vermoeden dat er steeds meer
  vuurwapens in omloop zijn. Ook kleine criminelen, meestal jonge
  mannen, beschikken vandaag de dag over vuurwapens. Dat bezit heeft
  overigens (nog) niet tot een toename van het aantal zwaargewonden
  of doden door geweld geleid. Geweld is ook terug te vinden in het
  rippen van Duitse heroneklanten en op het niveau van de
  straatdealers en kleine handelaartjes die een graantje van de
  (drugs)rijkdommen op hun manier proberen mee te pakken. Het feit
  dat geripte Duitse handelaartjes en junks aangifte komen doen bij
  de politie, laat zien dat het drugsleven meer openlijk wordt. De
  georganiseerde misdaad is niet zichtbaar op straat aanwezig. Drugs
  zijn wel alom aanwezig, maar beheersen het straatbeeld niet. Toch
  wordt de rol van drugs in de stad steeds groter. Volgens zegslieden
  zouden de coffeeshops door handelaren worden gebruikt om harddrugs
  te leveren. Een aantal coffeeshops is geconcentreerd in de
  straatjes rond het marktplein en de heronedealers zijn verspreid
  over de hele stad. Daardoor zijn de junks niet in groten getale in
  het centrum geconcentreerd. Raam- of tippelprostitutie bestaat niet
  in Enschede en een gespecialiseerd helerscircuit is er vermoedelijk
  niet meer. Vroeger Noot was de heling geconcentreerd bij
  een paar personen, maar tegenwoordig gaan gestolen goederen direct
  naar de klant via cafs, bars of reguliere winkels.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken