• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.1. Inleiding

  4. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT:

  OOK IN LEGALE BRANCHES?

  4.1. Inleiding

  Het belang van de rol die georganiseerde criminaliteit in een
  samenleving speelt, kan aan meer worden afgemeten dan aan het
  niveau van geweldgebruik, de omvang van zwarte markten en de
  (on)leefbaarheid van bepaalde buurten. Dit belang wordt, algemeen,
  namelijk ook afgemeten aan de mate waarin criminele groepen de
  inkomsten die zij via illegale handel hebben verworven, ook uit
  winstbejag omzetten in illegale, of toch op zijn minst
  bedenkelijke, vormen van controle over op zichzelf hele reguliere,
  legale sectoren van het economische leven. Is dit namelijk in
  verregaande mate het geval, dan is er niet langer sprake van de
  ontplooiing van zomaar illegale activiteiten, maar van de
  afschaffing van een zo vrij mogelijke economische orde in die
  sectoren, en dus van de opheffing van n van de basisbeginselen van
  de maatschappij die wij kennen. En dit temeer omdat criminele
  groepen die een dergelijke economische machtspositie hebben weten
  uit te bouwen, veelal bereid zijn om hun monopolie in de
  desbetreffende branches niet alleen met corruptie, maar
  uiteindelijk ook met geweld – tegen wie dan ook – te verdedigen. De
  voorbeelden van deze situatie liggen in Itali, in Japan, in de
  Verenigde Staten en elders voor het oprapen! In een studie als deze
  is het dus ook van groot belang om na te gaan of een dergelijke
  situatie ook in Amsterdam is ontstaan, of aan het ontstaan is. Zou
  zij hier inderdaad bestaan, dan zou het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit veel ernstiger zijn dan menigeen
  momenteel denkt. Zou ze hier helemaal niet bestaan, dan betekent
  dit dat er nog altijd een zr groot verschil is tussen het probleem
  van die criminaliteit in steden als Tokyo, Kobe, Palermo, Napels en
  New York, en dat in de hoofdstad van Nederland. Of ligt het niet zo
  zwart-wit? Om deze vraag te kunnen
  beantwoorden, hebben wij de liggende informatie over
  (georganiseerde) criminaliteit in vier branches bij elkaar
  gebracht: de horeca en het gokwezen, de textielnijverheid, de
  bouwnijverheid en het particuliere vervoer. De keuze van deze
  branches is zeker enigermate bepaald door het feit dat er reeds
  enig onderzoek is verricht naar de mogelijke criminele kanten van
  deze branches. Anderzijds is zij vooral ingegeven door wat
  buitenlands onderzoek op dit gebied heeft opgeleverd. En dit is dat
  ook de onderhavige branches om uiteenlopende redenen nogal vatbaar
  zijn voor penetratie van criminele groepen. Met andere woorden: als
  het probleem van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam – in
  economisch opzicht – veel groter is dan gewoonlijk wordt gedacht,
  dan moet dit aan de criminaliteit in de bedoelde branches te zien
  zijn. Overigens moeten de beschrijvingen van de Amsterdamse
  situatie die hierna worden gepresenteerd, worden bezien in relatie
  tot de landelijke rapporten die over de desbetreffende branches
  zijn geschreven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken