• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Amsterdam Politiestad

  Het Europese Kampioenschap voetbal komt eraan en dat zullen we weten ook. Welke selectie maakt Rijkaard? Waar zijn de festiviteiten? Zijn er nog kaartjes? Wethouder Sport, Geert Dales is trots, Amsterdam is volgens de folders opnieuw ‘Capital of Inspiration’. Kortom het feest kan beginnen. lees meer

  Niet iedereen die geen geweld gebruikt is ook onschuldig.

  Ravage nr 3

  Twee februari jl. debatteerde de Tweede Kamer over minister Korthals voorstel om openlijke geweldpleging voortaan harder aan te pakken. Niet alleen diegenen die zelf geweld plegen zouden strafbaar moeten zijn, iedereen die een ‘significante’ bijdrage levert wordt binnenkort ook aangepakt. lees meer

  De milieu-BVD weet je te vinden!

  Je zult maar op het Betuwelijntraject wonen en je mond niet kunnen houden! Een foldertje uitdelen tegen uitbreiding van Schiphol voor de brave Vereniging Milieudefensie? Militante actievoerder of bezorgde natuurbeschermer – het lijkt niet uit te maken. Voor je het weet beland je in het databestand van de nieuwe ‘milieu-BVD’. lees meer

  Speuren naar milieuactivisten: CICI officieel van start

  Het Centraal Informatie en Coördinatiepunt Infrastructurele Pro jecten, kortweg CICI, moet voor een periode van tenminste twee jaar informatie verzamelen over het verzet tegen grote infrastructurele projecten. Het is een samenwerkingsproject van acht politieregio’s en wisselt informatie uit met de BVD. CICI heeft vergaande bevoegdheden en richt zich bepaald niet alleen op ‘radicale’ actievoerders. Op 1 januari ging het coördinatiepunt formeel van start. lees meer

  “JE HEBT NIKS TE VERBERGEN, TOCH ?”

  DNA-test als opsporingsmiddel
  Ravage 288

  Politie, Justitie en politici hebben weer een nieuw wondermiddel ontdekt in de strijd tegen ‘De Grote Boze Boef’. In koor roept men, vooral de laatste maanden, om verdere verruiming van de mogelijkheden om DNA-tests te doen op verdachten. Minister Korthals van Justitie pleitte er kortgeleden voor de grens waarbij bij verdachten een DNA-test mag worden afgenomen, te verlagen van 8 naar 4 jaar En met onopgeloste zaken als die van de serieverkrachter uit Utrecht, of die van de verkrachting en moord op de zestienjarige Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde lijkt dit ook niet een al te onredelijk voorstel. Toch kleven er aan het verruimen van de mogelijkheden om DNA-tests te doen en aan het opzetten van een DNA-databank wel de nodige bezwaren.
  DNA-tests lees meer

  Geheime wetsvoorstellen bestuurlijke ophouding

  Wet preventieve aanpak potentiele ordeverstoorders in voorbereiding
  RAVAGE #284

  Afgelopen weken is de roep om massaal preventief mensen te kunnen arresteren flink aangezwollen. Met het oog op de EK 2000 wordt er hard gewerkt aan een nieuwe wet die ‘bestuurlijke ophouding’ mogelijk moet maken. RAVAGE heeft de beschikking gekregen over de nog geheime wetsvoorstellen. De concepten zijn besproken in de Ministerraad en gaan naar de Raad van State voor advies. Ons advies is duidelijk: niet aannemen! lees meer

  Hoofdstuk dertien, slot vervolging Opstand

  Het slot van de vervolging van Opstand,
  gepubliceerd in ‘Dagboek van een RARA-terrorist’

  Een inval, twee maanden ‘niet verdacht’, iets meer dan 400 dagen wel, 5 daarvan in een Haagse cel. Tientallen tapverslagen, een lijst met honderd vragen, een dossier waar de honden geen brood van lusten en een officier van justitie, die -zwaaiend met z’n armen- plastisch spreekt over een stamboomonderzoek naar RaRa. Als toneelstuk had het de kritieken waarschijnlijk niet overleeft, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Het hoge Kafka gehalte maakt het moeilijk gissen naar de werkelijke bedoelingen van Justitie. Een verhaal met meerdere dimensies: een combinatie van serieus inlichtingenwerk, een eigen dynamiek en een poging tot een juridische testcase. lees meer

  De arrogantie van de macht: De Eurotop anderhalf jaar later

  ‘Justitie en politie gingen over de schreef’ oordeelde de Nationale Ombudsman over het politieoptreden bij de Eurotop in 1997. De conclusies van het rapport dat in november 1998 verscheen hebben overal de krant gehaald, maar de inhoud bleef onderbelicht. En dat terwijl het rapport leest als een proeve van de arrogantie van de macht. lees meer

  Stillen heersen over de stad: Gewelddadige aanhoudingseenheden opereren al jaren ongestraft

  ‘Behandel de arrestant correct. Immers zo gauw hij gearresteerd is, is hij in onze macht en weerloos.’ Een van de meest opmerkelijke richtlijnen die begin jaren tachtig zijn opgesteld ten faveure van het optreden van aanhoudingseenheden in Amsterdam. Een vrijbrief voor geweld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel actievoerders de blauwe plekken en gekneusde ribben weer voelen bij het aanschouwen van groepen stillen in de stad. Over dit omstreden politieonderdeel hangt al jaren een waas van geheimzinnigheid. Het lijkt wel alsof, behoudens de enkele activist, er geen haan naar kraait. lees meer

  Openbare orde bewaard?

  Sorgdrager stelt nieuwe openbare orde wetten voor,
  Europa werkt aan een nieuw artikel 140

  Eind november behandelde de Commissie Justitie van de Tweede Kamer een brief van minister van justitie Sorgdrager over de arrestaties bij de Eurotop. Sorgdrager reageerde met die brief op de evaluatie van de Amsterdamse driehoek van de Eurotop. Net als de Amsterdamse driehoek vindt Sorgdrager, dat ondanks het niet vervolgen van de arrestanten, de beslissing om art. 140 te gebruiken bij Vrankrijk terecht is. Ze baseert haar mening op een ambtsbericht van het College van Procureurs-Generaal d.d. 18 november 1997. lees meer

  Aufmachen!

  Duitse politieagenten die een Nederlandse woning doorzoeken – ook volgens de nieuwe internationale rechtshulpverdragen mag het niet. Toch gebeurde het eind vorig jaar. Hoe ver gaan de Nederlandse autoriteiten in hun medewerking aan de Duitse jacht op links-radicalen? lees meer

  Openbare orde verstoord? Artikel 140 en de Eurotop.

  Supportersrellen, ontruimingen, Eurotoppen, demonstraties van extreem rechts, de ‘openbare orde’ mag zich weer verheugen op een fikse belangstelling. Niet alleen door de problemen, maar juist door de creatieve oplossingen die Justitie verzint om vermeende relschoppers te vervolgen. Meer en meer wordt artikel 140 uit de kast getrokken, maar zelden leidt het tot vervolgingen. De roep om scherpere maatregelen borrelt dan ook al weer op. lees meer

  Opgeruimd staat netjes: Misbruik wetsartikelen voor lastige demonstranten

  Buro Jansen & Janssen zet in een eerste snelle analyse van de processtukken de argumenten van het Openbaar Ministerie op een rijtje waaruit moest blijken dat Vrankrijk een criminele organisatie is. Die argumenten blijken nogal mager. Samen met advocaat Marq Wijngaarden filosofeert J&J over de vraag of er een vooropgezet plan zat achter het aanpakken van Vrankrijk. lees meer

  Opstand krijgt schadevergoeding, RaRa-dossier gesloten

  Kleintje Muurkrant

  Hans Krikke en Jan Müter van de stichting Opstand zijn op 11 februari een schikking van 230.000 gulden met Justitie overeengekomen. Krikke en Müter zijn van september 1994 tot en met december 1995 door Justitie gebrandmerkt als verdachte van lidmaatschap van RaRa. In de schikking komen Krikke en Müter met Justitie overeen dat beide de procedures die ze tegen Justitie hadden lopen voor een schadeclaim onmiddellijk intrekken. lees meer

  Vlees is moord: De politie ruikt wierook.

  Slagerijen in Den Helder waren jarenlang doelwit van radicale dierenactivisten. Wat begon met leuzen kladden bij de slager om de hoek, breidde zich uit tot serieuze brandstichtingen bij vleesverwerkende bedrijven elders in het land. Met de arrestatie van Frank (25) en Eric (20) in maart van dit jaar kwam er een eind aan de activiteiten van Right Animal Treathment (RAT). Nog voor het eerste advocatenbezoek hadden de twee alles bekend. Wat de politie betreft kan de zaak gesloten worden.
  Vrij Nederland legde de hand op het opsporingsdossier en heeft nog wat vragen. Waarom duurde het zo lang voor deze jongens werden gepakt? Heeft de politie van Den Helder haar werk goed gedaan? De CRI had al een jaar aanwijzingen die in de richting van Frank en Eric wezen. Hoeveel aanslagen zijn er sindsdien gepleegd? lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>