• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • korte overzicht artikelen Observant 66

  Overzicht van de artikelen uit Observant 66 met korte beschrijving.

  03. Het terroriseren van politiek protest

  Dit nummer van de Observant is gewijd aan het terroriseren van politiek protest. De eindredacteur antwoordde terstond dat het criminalisering van politiek protest moet zijn, terrorisering kan niet. Taal is vaak verhullend en de vraag is wat er bedoeld wordt met ‘terroriseren van politiek protest’. Aan de andere kant is de titel zo duidelijk dat iedereen begrijpt wat er mee bedoeld wordt.

  04. De terreurambtenaar van de NCTV

  Hij wordt door de media veelal opgevoerd als onafhankelijk expert, een politiek neutrale coördinator van de NCTV die ons voor terreur waarschuwt. In werkelijkheid is Dick Schoof een hardliner die in het verleden onder meer een keihard repressief asielbeleid uitvoerde.

  05. De jihadistische tunnelvisie van de NCTV

  Na lezing en bestudering van tien jaar dreigingsbeelden van de NCTV valt op dat de dienst voornamelijk oog heeft voor islamitisch geweld. Terreurbepaling, terrorismebestrijding en dreigingsmanagement blijken politiek gekleurde activiteiten te zijn.

  06. Activistisch Radicaal Extremistisch Terroristisch Gronings verzet tegen gaswinning

  De burgerlijke ongehoorzaamheid van boze Groningers die in opstand komen tegen de risicovolle gaswinning, werd zomer vorig jaar beschreven in een DTN van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). GroenFront! kreeg een eervolle vermelding, met als doel het vreedzame verzet te terroriseren in het belang van de staat.

  07. ‘Beroepsverbod’ voor familielid activiste

  De zoon van een vredesactiviste, werkzaam in een gerenommeerd Haags hotel, werd tijdens de internationale nucleaire wereldtop NSS vijf dagen met onbetaald verlof gestuurd. Vanwege de activiteiten van zijn moeder vormde hij in de ogen van de overheid een ‘veiligheidsrisico’ voor de logerende wereldleiders.

  08. Verstoring van politiek protest

  Het zijn vaak de kleine dingen die aangeven waar de pijn zit bij het terroriseren van politiek protest door de overheid. Gebeurtenissen rondom protesten tijdens de Gaza-oorlog in de zomer van vorig jaar maken dat duidelijk. Enkele organisatoren kregen de politie thuis op bezoek.

  09. Inlichtingendienst intimideert anti-monarchist

  Rond de kroning van Willem-Alexander in 2013 komt een jongeman in aanraking met politie en een inlichtingendienst. Hoewel zonder strafblad wordt Simon, die kritiek heeft op de monarchie, opgenomen in een databank en streng in de gaten gehouden. Alsof protesteren tegenwoordig een ideologische misdaad is.

  10. Linkse activist krijgt van politie stempel ‘terrorist’

  Jonas, een activist uit Amsterdam, werd tijdens een demonstratie opgepakt op beschuldiging van belediging. Dit bleek het begin van een langdurige reis langs zowel orwelliaans sinistere geheime diensten en hun verreikende volgsystemen, als langs kafkaiaans tragikomische ambtenaren en hun bureaucratische acrobatiek. Hier volgt zijn relaas.

  11. Grasduinend door mijn politiedossiers

  Wat in het artikel ‘Linkse activist krijgt van politie stempel terrorist’ al aan de orde kwam, is dat ‘Jonas’ in het kader van zijn klachtenprocedure om inzage verzocht heeft van zijn AIVD- en politiedossiers. Een samenvatting van hetgeen hij van de verschillende diensten heeft ontvangen.

  12. Doelgroep monitoring: Politiek protest

  Onder het mom van ‘veiligheid van de staat’ roept de politie, naar Amerikaans voorbeeld, steeds meer databanken in het leven. Gegevens over personen die politiek activisme bedrijven komen er eveneens in voor. We hebben de AIVD niet langer nodig.

  13. Politie registreert politiek engagement

  In toenemende verzamelt de politie informatie over actiegroepen op het gebied van milieu, antimilitarisme en andere maatschappelijke thema’s, alsmede van personen met betrekking tot hun politieke voorkeur, nationaliteit, etniciteit en andere niet relevante zaken vanwege afwezigheid van overtreding en misdrijf.

  14. DTN: Dreigingsbeeld diarree

  Het door de NCTV samengestelde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) bevatte de afgelopen tien jaar trefwoorden die op het eerste gezicht indruk maken, maar na analyse ons in wezen niets zeggen. Het reduceert DTN’s tot jaarverslagen met als voornaamste doel de dreiging juist in stand te houden.

  15. Charlie Hebdo: Wat rest is schaamte en vragen…

  De wijze waarop de internationale media over de aanslagen op de burelen van Charlie Hebdo en in de joodse supermarkt hebben bericht, is niet alleen ronduit verbijsterend te noemen maar roept tevens vele vragen op.

  16. Politie Haaglanden kan niet tegen kritiek

  Recente demonstraties tegen Haags politiegeweld en vermeend racistisch handelen binnen het korps, hebben geleid tot een tegenactie vanuit de top van het korps. Tevens worden organisatoren van het protest benaderd door de AIVD.

  17. Overheid ontmoedigde het protest rondom NSS-top

  Het is een ontwikkeling die al langer gaande is, maar werd door de grootschalige beveiligingsoperatie rondom de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag onderstreept. Protestgeluiden werden door extreme beperkingen bij voorbaat het zwijgen opgelegd, omwille van ‘Nederland, internationaal evenementenland’.

  18. Wijkagent: ‘Gaat u soms naar de NSS-top?’

  De ouders van een jongen die zich op vreedzame wijze inzet voor dieren werden in 2008 door de AIVD aangeraden hun zoon op het rechte pad te houden. Diezelfde jongen werd voorafgaande de nucleaire NSS-top gepolst om informant te spelen.

  19. De schaduw van de staat

  Een 25-jarige vreedzame dierenrechtenactivist heeft onlangs inzage gekregen in zijn persoonsdossier van de AIVD. De man constateerde na bestudering wat hij al wist, namelijk dat de RID opvallend vaak zijn gangen is nagegaan. Verontrustend maar geen reden om paranoia te worden.

  20. Occupyer benaderd door de RID

  Tijdens een actiekamp van Occupy Ede in 2012 werd een jongeman aangehouden door de politie omdat hij boetes had openstaan. In de cel kreeg hij bezoek van een RID’er die hem vergeefs gepolst heeft om informant te worden.

  21. Undercover, The True Story of Britain’s Secret Police

  Undercover (Guardian Books, 2013) tells the story of the London Metropolitan Police Special Demonstration Squad and its mission to monitor activists and protest movements. Authors Rob Evans and Paul Lewis present an enthralling and disturbing account of police infiltrations in the UK by chronicling nine people who worked as undercover agents in the activist scene from 1983 through 2010. These police spies took on false identities in order to live among activists for years at a time. They did not only keep tabs on activists, they were active participants in groups and often incited others to take radical – and at times illegal – action. Additional police spies have been unmasked since the book was published, yet the practice of surveillance of activist groups continues.

  22. Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV (kort Nederland)

  Dick Schoof, coördinator van de NCTV, oogt al geruime tijd paranoia. In zijn DTN’s zoekt hij onder iedere steen naar het jihadistische gevaar. Samenvatting van de analyse van de nationale dimensie van de DTN’s. De volledige analyse staat bij 23.

  23. Het verwrongen wereldbeeld van de NCTV (analyse Nederland)

  In de internationale analyse gaat het vooral over de directe link tussen internationale gebeurtenissen en het mogelijke gevaar in Nederland. Nu blijft dat natuurlijk koffiedik kijken. Hypothetisch kan iedereen die gaat deelnemen aan de gewapende strijd in bijvoorbeeld Syrië een tegenstander worden en bij terugkeer, hier willen toeslaan. Die gedachtegang vloeit voort uit de realiteit van de oorlog tegen de terreur, waar Nederland aan deelneemt. Wij zijn in oorlog met een fictieve tegenstander, terreur. Iedereen kan daartoe worden gerekend en hoewel definities van terrorisme gepresenteerd worden als objectieve gegevens, is terreur altijd politiek en de oorlog tegen de terreur ook.

  24. De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (kort wereld)

  De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) is allang niet meer alert, maar uitermate paranoia, levend in een waan die de veiligheid in gevaar brengt. MH-17 is daar het voorbeeld van. Samenvatting van de analyse van de internationale dimensie van de DTN’s. De volledige analyse staat bij 25.

  25. De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (analyse wereld)

  In ‘De jihadistische angstvisioenen van de NCTV (II internationaal)’ een grove analyse van de internationale berichtgeving van de NCTV over de afgelopen tien jaar. Hier per jaar een grove analyse, een vogelvlucht, of om in de terroristische terminologie te blijven een drone vlucht. Alles wordt slechts aangestipt omdat het ondoenlijk is om op alle arrestaties en aanslagen uitgebreid in te gaan. Het gaat om het doorbreken van de denktrant, het doorbreken van de dreigingsbeeld diarree zoals elders beschreven wordt.

  26. The Criminalization of Dissent by Law Enforcement Agencies in the Netherlands

  As we have seen, the concepts of “terrorism”, “extremism” and “ideological crime” are the means by which protest becomes signified as a threat. These concepts promote a discourse where the act of protest is seen as a danger to the current political order and therefore a threat to the so-called “national security”. Any protest in this security-thinking is perceived as suspect, not for any actual “disturbing” acts, but for its perceived potential to do so. This goes further than just physical acts of dissent.

  27. Prevent and Tame. Protest under (Self)Control

  The contributors to this book aim to transcend that approach, arguing that to adequately analyze ongoing struggles, it is also critically important to trace the constitutive interconnectedness between social movements and power. This is the aim of the title “Prevent and Tame”: emergent strategies to prevent and tame protest—whether they are undertaken by the state or by factions within the movements themselves—have given rise to new kinds of social relations and regulations that call for a new approach to research on social movements and protest.

  28. Bringing the War Home

  In this first comprehensive comparison of left-wing violence in the United States and West Germany, Jeremy Varon focuses on America’s Weather Underground and Germany’s Red Army Faction to consider how and why young, middle-class radicals in prosperous democratic societies turned to armed struggle in efforts to overthrow their states.
  het terroriseren van politiek protest