• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Grasduinend door mijn politiedossiers

  Wat in het artikel ‘Linkse activist krijgt van politie stempel terrorist’ al aan de orde kwam, is dat ‘Jonas’ in het kader van zijn klachtenprocedure om inzage verzocht heeft van zijn AIVD- en politiedossiers. Een samenvatting van hetgeen hij van de verschillende diensten heeft ontvangen.

  Na aanvraag van jouw AIVD-dossier krijg je dit gewoon per aangetekende post thuisgestuurd. Hierbij is het van belang te vermelden dat je alleen informatie krijgt die ouder is dan vijf jaar en niet meer ‘actief’ is. Bovendien moet jij, in je aanvraag, in algemene termen specificeren over welke onderwerpen jij denkt dat ze allemaal informatie over jou kunnen hebben verzameld. Het kan dus zijn dat jij niet alles in handen krijgt.

  Mijn AIVD-dossier bestaat voor het grootste deel uit zogenoemde ‘meldingsformulieren’ van verschillende RID-eenheden door het hele land. Dit zijn verslagen van lokale politieagenten die tevens een inlichtingendienst taak hebben en via deze weg de dienst informeren. De verslagen hebben meestal betrekking op demonstraties en acties, wie de politie daarbij heeft aangehouden en welke ‘prominente’ personen of personen in wie de dienst interesse heeft, als deelnemer zijn geobserveerd. Verslagen van bijvoorbeeld een kraakactie waarbij gerapporteerd wordt dat er mensen aan deelnemen die zich ook inzetten voor dierenrechten of antifascisme.

  Dossier AIVD

  Een korte bloemlezing uit mijn AIVD-dossier. Ik nam in 1999 deel aan een openbare milieuactie van GroenFront! waarbij we gingen rolschaatsen over een snelweg in Den Haag met 89 aanhoudingen als resultaat. Het meldingsformulier over deze actie bevat naast een verslag een volledige namenlijst van arrestanten die niet anoniem waren gebleven.

  Een melding aan een BVD-team (thans AIVD, red.) waarvan de naam is weg gelakt, maakt gewag van personen die in 2002 tijdens de Eurotop in Brussel werden aangehouden. Hierin wordt onder meer vermeld dat ik in 1997 als ‘de nieuwe generatie krakers’ ben geïnterviewd naar aanleiding van een wildkraakactie in Diemen en in 2000 ben aangehouden bij een kraakactie in de Kinkerstraat in Amsterdam.

  Er is een melding van alle personen die zijn herkend tijdens een rechtszaak over de uitlevering van de Catalaanse activist en zanger Juanra. Grappig genoeg heeft de privacy-witlakker van de RID ijverig de naam Juanra weg gelakt in alle beschrijvingen van de spandoeken zoals ‘**** moet vrij’
  Een bijna geheel weg gelakt verslag over de rechtszaak van de zogenoemde ‘ketchup-dames’ die minister Verdonk met dat goedje hadden bespoten. Wat nog wel zichtbaar is, is dat ik bij de rechtszaak aanwezig zou zijn geweest als sympathisant.

  Een op dezelfde manier onleesbaar gemaakt verslag over de rechtszaak rond de Schipholbrand-posters waarbij alleen zichtbaar is gebleven dat ik aanwezig was bij het hoger beroep over de inbeslagname van die posters door de politie Nijmegen. Een keur aan verslagen over verschillende AFA acties, maar ook verscheidene Nederland Bekent Kleur demonstraties waar onder’meer “AFA-sympathisanten” bij aanwezig zouden zijn geweest en een aantal streetraves.

  Politiedossiers

  Via de post ontving ik al een summier overzicht van alle proces-verbalen van de politie waarin ik voorkom, niet alleen als verdachte maar dus ook van elke zaak waar je ooit als getuige of slachtoffer bent genoemd. Als je de bijbehorende documenten en de overige informatie die ze over je hebben ook daadwerkelijk wilt inzien, moet je langsgaan bij het politiebureau in je woonplaats. Je mag de proces-verbalen niet kopiëren dus neem een kladblok of iets dergelijks mee. De stukken zijn per politieregio verdeeld (ook hier dien je bij aanvraag aan te geven van welke regio’s je verwacht dat ze iets over je bezitten).

  De Amsterdamse politie beperkt zich in de stukken die ik mocht inzien vooral tot het registreren van daadwerkelijke aanhoudingen, de meeste andere stukken gaan over de Verdonk/Schipholbrand spandoeken en een komisch verslagje van een buurtagent naar aanleiding van de eerder genoemde wildkraak in Diemen, waarin hij mededeelt ons uit het pand gebluft te hebben omdat hij bang was dat we contacten zouden leggen met ‘echte’ krakers uit ‘de stad’.

  Een proces-verbaal over de ontruiming van de eerste verdieping van kraakpand het Wilde Westen in Amsterdam, waarbij de nooit opgepakte krakers van nogal heftige zaken werden beschuldigd door de ME en waarbij ik optrad als woordvoerder van het kraakcafé op de begane grond, kreeg ik opvallend genoeg niet in te zien omdat die teveel ‘operationeel gevoelige informatie’ zou bevatten over de ‘tactieken en handelingen van de ME’.

  De politie Midden-Nederland lijkt veeleer bezig te zijn met het uitvoeren van een politieke inlichtingen taak. Veel zaken gaan over AFA, vluchtelingen-activisme en GroenFront Opvallend is dat hun dossiers veel samenvattingen van kranten en tv-verslagen over lokale kraakpandjes in Amsterdam bevatten die zij uitgewerkt hebben omdat er landelijke AFA activisten in voorkomen.

  Verder een verslag van een solidariteits actietour met vluchtelingen waar ik, ondanks dat ik daar niet bij aanwezig was, gezien zou zijn. Opvallend hierbij is dat de politie ‘werkstudenten’ in burger zou hebben ingezet om met foto’s van bekende activisten op zak de acties te observeren. Met een ‘helm-camera’ zouden gesprekken tussen activisten gevolgd en opgenomen zijn.

  Uit Oost-Nederland ontving ik een zeer lange en kunstig zwart gemaakte lijst van alle arrestanten bij een massa-arrestatie tijdens een antifascistische demonstratie in Arnhem.

  RID dossier

  Tenslotte heb ik ook verzocht om inzage in mijn RID dossier omdat, ondanks dat ik daarvan al redelijk wat had mogen ontvangen via de AIVD, wel benieuwd was wat er nog meer, met name aan zogenaamd ‘zachte’ informatie, via deze weg naar boven zou komen. Hier mocht ik echter geen daadwerkelijke stukken van inzien, al heeft de privacy-ambtenaar van de politie wel een soort tijdlijn/samenvatting voor me opgesteld.

  Veel daarvan maakt onderdeel uit van het aan mij verstrekte AIVD-dossier, vooral van alles met betrekking tot AFA, Nederland Bekent Kleur en GroenFront! demonstraties. Toch bevat de samenvatting ook bepaalde opvallende zaken, met name daar waar de politie niet de AIVD terzijde staat maar omgekeerd.

  Zo heeft het Gelderse rechercheteam dat de moord op Louis Sévèke onderzocht bij de AIVD geïnformeerd of ze konden vertellen wie er achter mijn mailadres schuil ging omdat ze mij als mogelijke getuige wilden horen. Enige jaren voorafgaande de moord heb een enkele keer Sévèke gemaild. In 2007 werd kraakcafé Molli geobserveerd omdat mensen van Auronome Antifa Utrecht aanwezig zouden zijn bij een bijeenkomst van AFA-Amsterdam.

  In 2010 was er aandacht voor de feministische demonstraties tegen anti-abortus fundamentalisten. Het jaar daarop werd onderzoek verricht naar ‘black block krakers en bolwerken’ waarbij ‘mogelijke betrokkenen en principe panden’ werden geïnventariseerd. Waarschijnlijk was dit een gevolg van de invoering van het kraakverbod. Interessant zou zijn om te weten te komen of deze inventarisatielijst gebruikt is om een prioriteitenlijst op te stellen voor de op handen zijn de ontruimingen.

  Lonend

  Als je het geduld ervoor weet op te brengen, kan het zeer lonend zijn om inzage in je dossiers te verkrijgen. Natuurlijk is de informatie die je ontvangt onvolledig en grotendeels gecensureerd, maar als meer mensen het zouden opvragen kan je uit alle puzzelstukjes wel degelijk een duidelijk beeld krijgen van waar de politie en AIVD zich mee bezighouden.

  Bovendien kan jij of anderen, met de informatie die je op deze manier verkrijgt (denk aan dossier, proces-verbaal nummers, onderzoek en teamnamen) verder graven door middel van Wet Openbaarheid Bestuur procedures en Ombudsman en CTIVD klachten. Gelet op het feit hoe ver zij gaan met het in de gaten houden van links activisme, is het niet meer dan redelijk om de betreffende diensten op onze beurt te observeren.
  artikel als pdf
  dossier Jonas
  Meer informatie over de procedures betreffende het
  Linkse activist krijgt van politie stempel terrori
  Politie ICT demonstrant is terrorist