• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • AIVD mag te veel

  Louis Sévèke Trouw, 8 maart 2003

  Bevoegdheden AIVD zijn onduidelijk

  In december 2002 werd, door het onderzoek van de commissie Van den Haak, bekend dat de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bepaald weinig had gedaan met een opdracht van voormalig minister De Vries van Binnenlandse Zaken. De dienst had niet de gewenste dreigingsanalyse ten aanzien van Pim Fortuyn verricht. Deze week deed zich het spiegelbeeld voor. Premier Balkenende maakte bekend dat dezelfde dienst in 2000 een soort van veiligheidsonderzoek had gedaan naar de gangen van de beoogde huwelijkspartner van prinses Margarita, de heer De Roy van Zuydewijn. Blijkbaar op eigen initiatief: tenminste voormalig minister van Binnenlandse Zaken Peper zegt van niets te weten. De minister-president heeft bovendien gesteld dat het inderdaad eigen – en volgens Balkenende rechtmatig – initiatief van de dienst zou zijn geweest. Volgens het NOS-journaal zou het Kabinet van de Koningin opdracht hebben gegeven. Een dergelijke opdracht had de BVD naast zich neer moeten leggen. Hij had de opdracht tenminste aan de verantwoordelijke minister moeten voorleggen. Tenslotte had het voor de hand gelegen dat, toen de De Roy van Zuydewijn’s afgelopen voorjaar vragen stelden aan de nieuwe minister, De Vries, deze juist geïnformeerd was door zijn dienst.

  lees meer

  Openheid AIVD is eenzijdig

  De inlichtingendienst AIVD signaleert in drie rapporten islamitische risico’s voor de rechtsstaat, maar geeft daarbij nauwelijks bewijzen of bronnen. Louis Seveke vindt dat wie publiceert, meer openheid moet geven in de Volkskrant.

  Voor de derde maal op rij heeft de AIVD (voorheen BVD), in korte tijd, een rapport uitgebracht dat wijst op mogelijke bedreiging van de democratische rechtsorde vanuit de hoek van islamitische Nederlanders. In mei 1998 verscheen De politieke islam in Nederland, een rapport dat bekritiseerd werd vanwege de stereotype benadering van de islam en het gebrek aan bewijs en onderbouwing. In februari 2002 volgde De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs. Ook dat rapport miste onderbouwing. De dienst betoogde in 35 pagina’s dat er vanuit haar perspectief weinig tot geen relevante beinvloeding plaatsvond binnen het islamitisch onderwijs. Toch formuleerde hij zijn conclusies scherper.

  lees meer

  Veiligheidsdienst faalde niet bij onderzoek Bijlhout

  Philomena Bijlhout, de afgetreden staatssecretaris, was lid was van de Surinaamse Volksmilitie. De Nederlandse veiligheidsdienst wist van niets. Dat hoeft ook niet, betoogt Louis Seveke in de Volkskrant.

  NAAR aanleiding van het snelle ontslag van de kersverse staatssecretaris voor Emancipatie en Gezinszaken, Philomena Bijlhout, is een storm van kritiek over het antecedenten- dan wel veiligheidsonderzoek door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) losgebarsten.

  lees meer

  BVD heeft geen taak op scholen ; Veiligheid; Onderzoek is erg eenzijdig

  De BVD heeft niets te zoeken op islamitische scholen maar hoort alleen in actie te komen bij een bedreiging van onze democratische rechtsorde. En die basisschoolleerlingen zijn nu niet bepaald potentiele Al-Kaida leden. De BVD doet mee aan het problematiseren van de islam betoogt Louis Sévèke in Trouw.

  Bij de commotie die afgelopen week ontstond rond de uitlatingen van staatsecretaris Adelmund over het islamitisch onderwijs kwam een aantal belangrijke vragen niet aan de orde. Waarom deed de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) onderzoek naar islamitisch onderwijs? Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Waarom volgde een openbaar rapport van de geheime dienst? En: wat had en heeft de BVD uberhaupt te zoeken in de schoolbankjes?

  lees meer

  Recensie: Operatie Homerus over BVD-informant, Geweld van een BVD-informant

  NIJMEGEN (Eindhovens Dagblad) – Op 18 juli 1980 ‘s avonds laat houdt de Nijmeegse politie aan de rand van de stad een fietser aan die door rood rijdt. De agenten willen graag in zijn tas kijken. De man weigert. Als ook na aandringen de fietser weigert zijn tas te openen, pakken de agenten de man vast, draaien zijn arm op zijn rug en kijken in de tas. Daarin zit een brandbom en een situatieschets van het kamp Heumensoord.

  lees meer

  Plakplaatsen in Nijmegen

  Waar blijven de beloofde plakplaatsen?
  De afgelopen tijd is er in Nijmegen weer de nodige deining ontstaan over het (illegaal) plakken van posters. Verschillende kleinere politieke partijen en organisaties, maar ook individuen, worden door de overheid – zowel gemeente als openbaar ministerie – aangesproken op hun ‘plakgedrag’. Die overheid, de gemeentelijke, worstelt nu al bijna twintig jaar met de vraag hoe en waar ‘vrije plakplaatsen’ te realiseren. Het waarom lijkt daarbij een ondergeschikte rol te spelen betoogt Louis Sévèke in De Gelderlander.

  lees meer

  Rode Olifant

  Rode Olifant – Toch weer met enige verbazing uw artikel over de ontruiming van het kraakpand de ‘Rode Olifant’ gelezen (De Gelderlander 10 januari) betoogt Louis Sévèke in De Gelderlander.

  De kraak kon bij veel mensen, onder wie ondergetekende en blijkens uw artikel ook de wijkagent, op sympathie rekenen. Na twee jaar leegstand en verwaarlozing door de eigenaar, nam in oktober een aantal woningzoekenden het pand weer in gebruik.
  Niet alleen de eigenaar werd met de kraakactie aangeklaagd, ook de Nijmeegse overheid werd te kakken gezet. Ondanks wonen-boven-winkels-beleid, actieve vordering van leegstaande woningen en meer van dat moois, had de gemeente blijkbaar over het hoofd gezien dat het pand al twee jaar verwaarloosd werd door eigenaar Flexabram. Na de kraak was die overheid er meteen als de kippen bij: men wilde het pand gaan vorderen. De krakers zouden er dan uit moeten en plaats moeten maken voor andere woningzoekenden. Je zult maar de boodschapper van het slechte nieuws zijn!

  lees meer

  De RID: Vernieuwde samenwerking BVD-Politie

  Op 12 oktober 1993 vond in het spiksplinternieuwe gebouw van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) een feestelijke – en voor sommigen wellicht treurige – bijeenkomst plaats. Medewerkers van alle 148 Plaatselijke Inlichtingendiensten (PID’s) en twintig Districtsinlichtingendiensten (DID’s) mochten bij hun broodheer de finale transformatie van hun diensten vieren. De PID’s van de plaatsen met gemeentepolitie en de DID’s van de districten Rijkspolitie werden opgeheven. Uit de moeizame reorganisatie bij de BVD en de regionalisering van de politie zijn 25 Regionale Inlichtingendiensten (RID’s) voortgekomen.(1)

  lees meer

    nieuwere artikelen >>