• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Rode Olifant

  Rode Olifant – Toch weer met enige verbazing uw artikel over de ontruiming van het kraakpand de ‘Rode Olifant’ gelezen (De Gelderlander 10 januari) betoogt Louis Sévèke in De Gelderlander.

  De kraak kon bij veel mensen, onder wie ondergetekende en blijkens uw artikel ook de wijkagent, op sympathie rekenen. Na twee jaar leegstand en verwaarlozing door de eigenaar, nam in oktober een aantal woningzoekenden het pand weer in gebruik.
  Niet alleen de eigenaar werd met de kraakactie aangeklaagd, ook de Nijmeegse overheid werd te kakken gezet. Ondanks wonen-boven-winkels-beleid, actieve vordering van leegstaande woningen en meer van dat moois, had de gemeente blijkbaar over het hoofd gezien dat het pand al twee jaar verwaarloosd werd door eigenaar Flexabram. Na de kraak was die overheid er meteen als de kippen bij: men wilde het pand gaan vorderen. De krakers zouden er dan uit moeten en plaats moeten maken voor andere woningzoekenden. Je zult maar de boodschapper van het slechte nieuws zijn!

  De eigenaar van het pand startte daarnaast een ontruimingsprocedure. Een wankele procedure overigens. Hij bleek aan de krakers te willen verhuren (die daarover ook met hem in onderhandeling waren), maar toverde op het laatste moment ook een potentiele koper voor het pand uit de hoge hoed.
  De rechter oordeelde dat die op het laatste moment opgevoerde koper geloofwaardig genoeg was om het pand te ontruimen. Dat het een BV betrof, die een half jaar voordat het pand gekraakt werd een bod had uitgebracht, waar de eigenaar zelf nooit op in is gegaan, deerde de rechter niet. Hoe serieus de kandidaat-koper is blijkt ook wel uit de woorden van Flexabram-medewerker Harm in uw krant. Nadat het pand ontruimd is, blijkt de eigenaar nog helemaal niet zo zeker te zijn van verkoop. Bovendien plaatst hij kraakwachten in het pand in plaats van het pand voor verkoop geschikt te maken.
  Echt verbaasd over deze gang van zaken ben ik overigens niet. Het is niet de eerste maal dat speculanten naar believen hun woningbezit kunnen laten verwaarlozen en woningzoekenden het onderspit delven. Of het nu om huurstrijd gaat of een radicalere oplossing van de kwantitatieve en kwalitatieve woningnood: kraken.
  In dit kader verbaast de minachtende uitspraak van Flexabram-vertegenwoordiger Harm (“erg vies daarbinnen”) eigenlijk ook niet meer. Harm vergeet blijkbaar dat als er al sprake was van onleefbaarheid in de woning, dat door de jarenlange verwaarlozing door Flexabram zelf kwam. Dat Harm zich niet kan verplaatsen in de belevingswereld van woningzoekenden die met minder genoegen nemen dan een luxe penthouse verbaast ook niet. Blijkbaar is de woning bovendien ‘schoon’ genoeg om er een aantal anti-kraakbewoners in te plaatsen.
  De krakers hebben in hun korte maar krachtige aanwezigheid in ieder geval bewezen meer respect te hebben voor het pand dan de eigenaar. Zij maakten – ondanks hun onzekere positie – al vanaf een week na hun ingebruikneming werk van de opknap van het pand. Dat kan van de eigenaar van het pand niet gezegd worden!
  Toch niet verbaasd dus: het eigendomsrecht is weer sterker gebleken dan het recht op een fatsoenlijk dak boven je hoofd. Dat dit eerste iets is waar een kleine groep zich aan verrijkt ten koste van een zeer grote groep woningzoekenden, blijkt ook in Nijmegen nog steeds mogelijk.

  Jean-Louis Seveke, Nijmegen