• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ingezonden Brief: Klachten politie

  Op donderdag 22 mei berichtte de stadsredactie van De Gelderlander via een ANP-bericht over de trage afhandeling van klachten door de politie.

  In dat artikel is een aantal fouten geslopen ten aanzien van onze opstelling naar aanleiding van het in het artikel besproken rapport van de Nationale Ombudsman. De krant heeft die opstelling niet uit het door ons verspreide persbericht kunnen halen en heeft ons ook niet om commentaar gevraagd. Dat is wel gebeurd door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

  Het door ons aan het ANP gegeven commentaar is echter niet juist weergegeven door het ANP. Niet juist is de stelling dat wij de Nationale Ombudsman, op dit moment, om een onderzoek naar de klachtafhandeling bij de Nijmeegse politie hebben gevraagd of dat op korte termijn zullen doen. In het verleden, toen ook geregeld sprake was van ernstige vertragingen in de klachtafhandeling, hebben we dat wel eens gedaan. De ombudsman zag toen echter onvoldoende reden om op ons verzoek in te gaan. Nu hebben we ons voorgenomen opnieuw zo’n verzoek in te dienen, als weer sprake zal zijn van grote termijnoverschrijdingen. Ook niet juist is het aan ons toegeschreven citaat dat bij andere korpsen geen grote termijnoverschrijdingen voorkomen. Het komt bij het korps Gelderland-Zuid in onze beleving hoogstens wat vaker voor. We zijn er niet van overtuigd dat de klachtbehandeling in Nijmegen geen prioriteit heeft. Hoogstens is sprake van onvoldoende prioriteit. Een wat ons betreft niet onbelangrijke nuance.
  Louis Seveke, Werkgroep Klachten Politieoptreden Nijmegen