• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bont en Blauw; actie tegen internationale politie-top Den Haag

  Van 3 t/m 5 october vindt in Den Haag een Internationale politieconferentie plaats. De bijeenkomst, waarbij o.a. politiefunctionarissen uit Seattle, Melbourne, Praag en Göteborg aanwezig zullen zijn, wil een antwoord vinden op het steeds breder en groter wordende verzet tegen de neoliberale globalisering van de elites.

  Hoewel de Nederlandse polder-politie haar uiterste best doet om zich als neutrale kracht te presenteren, als ordehandhaver in het maatschappelijk krachtenveld, spreken de vier conferentie-doelen duidelijker taal. Hieruit blijkt dat we ook in de toekomst slechts meer inlichtingen- en repressiewerk kunnen verwachten. Volgens het (uitgelekte) officiële programma wil men naast het uitwisselen van informatie over hoe de orde te handhaven, komen tot het “opbouwen van een internationaal netwerk van politie-experts”en “het ontwikkelen van een permanente uitwisseling van expertise en het opvoeren van de internationale samenwerking op dit gebied”. Ook de repressie wordt geglobaliseerd! Het is ook tekenend dat de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Duquesne in zijn briefing aan de EU-parlementscommissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 27 augustus, de Haagse conferentie met name noemde als de plaats waar “praktische uitvoering van de samenwerking tussen de politieautoriteiten van de lidstaten” in het kader van de Belgische Eurotop plaats zou gaan vinden.

  Onder het motto ‘Bont en Blauw’ wordt er door een aantal organisaties op dit moment gewerkt aan een noodzakelijk tegengeluidmaar al te vaak hebben we immers mogen beleven hoe de politie haar orde handhaaft; al knuppelend en schietend!.

  Allereerst wordt er een petitie gelanceerd om de conferentie ongewenst en afgeblazen te krijgen. De tekst van de petitie is (vanaf 10 september) te vinden op de eerdergenoemde site van van buro Jansen en Janssen. Ook zal er aan publieke druk gewerkt worden.

  Mocht dit geen succes hebben, bijvoorbeeld omdat de gemeente Den Haag haar eigen ordedienst niet wil afvallen, zijn er twee dagen gepland rondom de conferentie zelf.

  Dinsdag 2 oktober staat vooral in het teken van uitwisseling van informatie. We willen dan stil staan bij de gevolgen van de repressie zoals die recentelijk heeft plaatsgevonden en bij de diverse onderdelen en technieken van het politiewerk. Er zal onder meer informatie (en beelden) gepresenteerd worden over het politie-optreden tijdens de verschillende toppen de laatste jaren. Dit zal zich voltrekken in De Blauwe Aanslag in Den Haag.

  Op woensdag 3 oktober, de dag dat de politie-conferentie begint, zullen we in actie komen en de conferentiegangers met de neus op de resultaten van hun eigen werk proberen te drukken. Ook zal op die dag door ons een persconferentie georganiseerd worden. Nadere berichten zullen te zijner tijd rondgestuurd worden.

  InitiatiefnemersFederatie Rampenplan (Sittard), XminY Solidariteitsfonds (Amsterdam), Info/actiecentrum Assata (Nijmegen), Onderzoeksburo Jansen en Janssen (Amsterdam), Aseed Europe (Amsterdam), Corporate Europe Observatory (Amsterdam)
  (Voor meer informatie XminY tel.020-6279661
  (vragen naar Kees Stad), e-mail kh@xminy.nl)