• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Het wissen van AIVD-banden

  Antwoorden op kamervragen
  In het NOS-journaal van 13 april jl. werd de suggestie gewekt dat de AIVD banden met uitwerkingen van met een microfoon opgenomen gesprekken tussen leden van de Hofstadgroep zou hebben gewist. Dit is echter niet het geval. Anders dan bij de opbrengst van telefoontaps hebben door de AIVD geplaatste microfoons ook opbrengst op de momenten dat geen gesprekken plaatsvinden. De microfoon neemt ook geluiden op die geen relevantie hebben voor het onderzoek. De audiobewerker binnen een team van de AIVD selecteert de geluidsfragmenten die wel relevant zijn voor het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag.
  Deze selectie vindt plaats aan de hand van de teamopdracht en de daaraan gekoppelde onderzoeksvragen. Zie hiervoor ook mijn antwoorden op kamervragen van lid Vos (TK 2004-2005, Aanhangsel van de Handelingen, 930). Binnen de AIVD is staand beleid dat van microfoons alleen de geluidsfragmenten die door de audiobewerker als relevant zijn aangemerkt en waarvan dus een schriftelijk verslag is gemaakt, worden bewaard. De beluisterde niet relevante geluidsfragmenten waarvan geen verslag is gemaakt, worden na een bepaalde periode overschreven. Deze periode varieert van één week tot een aantal weken, gerekend vanaf het moment van opname. Er is geen sprake van dat eenmaal beluisterde geluidsfragmenten die relevante gesprekken bevatten, zijn gewist.
  Antwoorden