• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Vergelijking verkiezingsprogramma’s veiligheid

  Veiligheid geen item in verkiezingen

  Wie de verkiezingsdebatten op internet, radio en televisie een beetje volgt zal net als wij toch tamelijk verbaasd zijn over het ontbreken van ook maar enig woord aan het thema veiligheid. Is er dan zoveel veranderd ten opzichte van 2002, toen het thema veiligheid, aangewakkerd door Pim Fortuyn bij iedereen bovenaan de lijst stond? Zelfs bij alle partijen die opkomen voor het Fortuynistisch gedachtegoed is veiligheid niet meer zo hot. Lijst Vijf Fortuyn stelt zelfs geen enkele maatregel meer voor om de veiligheid te vergroten. Anders is dat nog wel met Eén.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Voor Eén NL is na het vermeende succes van zero tolerance Rotterdam geen maatregel te gek. De Partij voor de Vrijheid kan zich beter de Partij van de Gevangenis gaan noemen, slechts harde straffen en/of uitzetten helpt bij de bestrijding van criminaliteit.

  Kijken we naar de wat grotere partijen, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en de SP, dan valt bij alle partijen op dat ze wel erg weinig visie uitspreken over het thema veiligheid. Zeker van de VVD en het CDA, die immers in het huidige Kabinet Balkende toch heel wat stevige maatregelen op hun conto hebben staan, zou je verwachten dat die lijn stevig verdedigt en uitgebouwd wordt. Vooral de VVD toont in haar verkiezingkrant wel een erg beperkte blik op veiligheid. Het CDA toont dan iets meer visie, maar heel opvallend: beide partijen zeggen helemaal niets over de bestrijding van terrorisme. Nu kan je je als regeringspartij natuurlijk beroepen op de dingen die je hebt gedaan, maar dan hoef je helemaal geen verkiezingsprogramma meer te schrijven. Onduidelijkheid troef dus, terwijl er bij de debatten over terrorismebestrijding zo duidelijk werd gesproken door CDA en VVD. Het CDA heeft zelfs een hel nota ‘Alles van Waarde is Weerloos’ ingediend bij de Tweede Kamer.

  Opvallend is ook de stilte over Europa in het thema veiligheid. Niet alleen in dit thema trouwens, blijkbaar weet niemand zich raad met de situatie na het Nee-stemmen van de Nederlanders tegen de Europese Grondwet. Slechts GroenLinks toont een visie op dit gebied, en het zij gezegd, het is de enige partij die dat ook al jaren doet. We moeten dus maar gissen wat een volgend kabinet doet met Europese politie- en justitiesamenwerking, een toch wel belangrijk thema, gezien de grote druk uit Europa om te komen tot een meerderheidsbesluitvorming op dit terrein.

  Opvallend vaak zien we in de programma’s een opsomming van maatregelen die allang genomen zijn of waar reeds wetsvoorstellen in behandeling over zijn en allerlei doelgroepen zoals veelplegers harder aan te pakken. Echt veel zicht op wat dit nu allemaal voor positiefs te weeg zal brengen is er niet. Geen enkele partij rept een woord over transparantie en openheid van politie, openbaar ministerie en allerlei louche diensten zoals de AIVD of over de organisatie van deze instanties en diensten. Alleen Groenlinks wil haar vingers er aan branden door iets over de AIVD te zeggen, maar dit is dusdanig opgeschreven dat er slechts weinig mensen zijn die zullen begrijpen wat er wordt bedoeld. Slechts twee partijen (PvdA en SP) geven aan meer te willen investeren in de reclassering en Groenlinks geeft aan lichte delicten met alternatieven te willen bestraffen, maar dat gebeurd al op dit moment. Dit laatste geeft maar weer eens aan dat veel maatregelen met betrekking tot veiligheid recycle maatregelen zijn. Ze zijn al in gevoerd, en worden opnieuw onder de aandacht gebracht of ze worden ingevoerd en worden als nieuw gebracht.

  Hieronder vindt je een lijst van punten die we uit de programma’s hebben gedistilleerd. De campagneteams moeten misschien even checken of het klopt en misschien kunnen ze hun lijsttrekkers adviseren het debat aan te gaan. Ze kunnen nu in ieder geval zien, waar hun opponenten geen mening over hebben. Maar ja, zo’n stoot onder de gordel is misschien ook wel strafbaar.

  Hebben wij dan geen stem advies?
  Een vergelijking zonder stemadvies zou de plank misslaan dus komen wij tot het volgende rijtje:

  • als toekomstig terrorist is het verreweg het beste om op VVD of CDA te stemmen
  • voor gedetineerden die binnenkort vrijkomen zijn de PvdA en de SP de partijen
  • als je het niet weet dan is natuurlijk de Lijst Vijf Fortuyn je partij, zij hebben ook geen enkel idee hebben wat te doen aan veiligheid
  • als je student bent of gaat studeren, kies nu rechten, want elke partij wil de rechtbanken wel uitbreiden, bestuursrecht gaat het trouwens ook goed doen in de toekomst, bijna elke partij wil bijvoorbeeld plein en straatverboden invoeren

   

  CDA

  PvdA

  VVD

  SP

  GroenLinks

  politie

  Is voorstander van een landelijke politie.

  De politie moet lokaal georganiseerd zijn.
  Volgens PvdA kan een wijkagent criminaliteit juist voorkomen,
  terwijl het tien agenten kost om een misdrijf op te lossen.

  Georganiseerde misdaad wel nationaal
  aanpakken

  burgers moet
  zeggenschap krijgen over deel politiebudget

  er is te weinig diversiteit bij politie

  Dagelijkse veiligheid ligt dicht bij de burger
  en is gediend bij lokale aandacht.

  De bestrijding van terrorisme en van zware
  criminaliteit, vereist echter permanent een nationale
  benadering.

  Voorkeur voor een lokale aansturing.

  Naast meer politie ook investeren in
  onderwijsondersteuning, onderwijs en buitenschoolse
  activiteiten

  Wijkagent is belangrijk, combineren met
  buurtouderpreventieprojecten

  1500 agenten op straat erbij, liefst
  wijkagenten en wijkteams

  Steden en gemeenten hebben allen specifieke
  veiligheidsproblemen. Zij moeten daarom zelf de prioriteiten kunnen
  bepalen.Wijkgerichte politieAdministratieve lasten verlagen van de politie verlagen waardoor
  ze meer op straat kunnen zijn.

  Politiekorpsen vormen met meer vrouwen, homos
  en migranten een betere afspiegeling van de maatschappij.

  criminaliteit

  Aanpak van alle vormen geweld, ook op tv en
  internet

  Daling van de criminaliteit: streven 25% in
  2010

  prioriteit: aanpak asociaal gedrag en
  hinderlijk volgen veelplegers

  keiharde aanpak daders groepsverkrachting

  Winkeliers toegang geven tot database fotos
  onverbetelijke gauwdieven

  Bij bedreigingen moet er onmiddelijk politie komen

  Aanpak witteboordencriminaliteit prioriteit
  (zoals gesjoemel met afval, grootschalige fraude, witwassen)

  opsporing

  toepassing

  DNA vergroten

  Landelijke databank van sporen (DNA,
  vingerafdrukken, etc.)

  Investeren in recherche expertise, uitbreiding
  recherche op internet, financieel
  economische expertise.

  Investeren in nieuwe technologien, slimme
  cameras

  opsporingsbevoegdheden aanpassen aan de nieuwe
  technieken

  Samenhangende robuuste toekomstgerichte
  informatiehuishouding

  Hulp burgers gebruiken, dmv bv Burgernet, waarbij
  burgers ingezet worden bij misdrijven

  Verbeteren opsporing/tegenspraaak

  Verbeteren financile aanpak criminaliteit

  Permanente beschikbaarheid
  opsporingsinformatie

  preventief fouilleren beperken

  jeugd

  Overlast bestrijden: waar mogelijk
  alcoholverbod opleggen en controle leeftijd bij verkoop
  verbeteren

  Elektronisch volgdossier met informatie van
  hele keten

  Ouder begeleiden en schade op hen verhalen

  wangedrag en criminele jongeren direct
  aanpakken door jeugdzorg, politie, etc.

  na eerste misdrijf direct persoonlijke
  coach

  drugs

  Coffeeshops bij scholen verminderen

  medische verstrekking harddrugs

  experiment cannabisteelt

  georganiseerde criminaliteit bij wietteelt
  aanpakken

  Door de productie van softdrugs te legaliseren
  en de verstrekking van harddrugs op medische gronden uit te
  breiden, neemt de overlast af en wordt de werkdruk van politie en
  justitie verminderd

  Georganiseerde misdaad

  Breed aanpakken door project BIBOB uit te
  breiden, dit controle op betrokkenheid
  bij georganiseerde misdaad bij het verlenen van vergunningen.
  Vergunning bij twijfel ontnemen

  Effectief witwassen bestrijden, geld
  ontnemen

  Europees samenwerken en internationale
  netwerken aanpakken

  Nationaal aanpakken

  mee aandacht voor
  witteboordencriminaliteit

  Prioriteit aanpakken witteboordencriminaliteit

  openbare orde

  Overlast en verloedering aanpakken,
  oa door invoering ambtelijke boetes
  door gemeente ambtenaren

  Openbare orde bevelen (bv plein of
  straatverbod) tegen rondhangende overlastgevende jeugd

  Speciale campussen voor probleemjongeren

  Cameratoezicht uitbreiden

  preventiever optreden tegen personen die een
  rele dreigende verstoring van de openbare orde vormen, criterium
  opname ruimer toepassen

  Daders vandalisme: schade betalen tot laatste
  cent, ouders financieel verantwoordelijk

  Invoeren
  aso-bon door burgemeester

  Overlast: huisuitzetting, hufterwoning, woningsluiting

  Dwangopname overlastgevende psych patinten

  Asociaal gedrag, intimidatie en vandalisme
  niet gedogen, aanpak overlast combinren
  met investering in de buurt, niet alleen streng maar ook terugkeer
  buurt en jongerenwerk

  Terrorisme

  Europese Unie moet in gesprek blijven met
  politieke bewegingen in Midden Oosten, krachtige houding tegen
  terrorisme

  Radicalisering met
  name
  onder islamitische jongeren voorkomen, snelle
  integratie helpt maar is geen directe van radicaliseringoorzaak,
  discriminatie voorkomen

  Uitzetten radicale predikers/imams,
  nederlanderschap ontnemen

  EU samenwerking van
  belang

  Aanpak terroristen hard nodig

  Voedingsboden radicalisering aanpakken , vervreemding achterstelling uitsluiting
  isolement en indoctrinatie

  twee jaar in voorlopige hechtenis zonder
  concrete verdenking wordt geschrapt

  Terrorisme internationaal bestrijden

  Europa

  Europol
  en Eurojust onder controle
  Europarlement

  Europese aanpak voor opsporing en bestraffing
  van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.

  De Europese Unie verbetert zo spoedig mogelijk
  de grondrechtenbescherming van burgers en vreemdelingen door toe te
  treden tot het Europees Verdrag van de
  Rechten van de Mens en het Europees Grondrechtenhandvest bindend te
  maken

  Ter voorkoming van criminaliteit en terrorisme
  wordt de samenwerking tussen inlichtingen veiligheidsdiensten,
  politiekorpsen en gemeentebesturen drastisch versterkt

  AIVD

  beter communiceren,
  ook met politie en justitie in buitenland


  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten komen onder strenge
  democratische en rechterlijke controle. Informatie van deze
  diensten mag slechts in trafprocessen als bewijsmateriaal worden gebruikt
  als zij kenbaar is voor de verdachte en zowel wat betreft
  rechtmatigheid als betrouwbaarheid toetsbaar is door de
  rechter.

  Divers

  Biometrische
  kenmerken op identiteitsbewijzen

  voldoende maatschappelijk opvang voor
  zwerfjongeren en daklozen met psychische stoornis of verslaving ook
  drang

  Verhoor bij politie opnemen op band

  n ministerie van veiligheid: politie,
  aivd, terrorisme, grensbewaking,
  crisibeheersing, rampenbestrijding

  Verhoren op band en video, advocaten erbij

  De identificatieplicht wordt afgeschaft


  Er komt een landelijke registratie van misdrijven jegens groepen op grond van onder andere sekse,
  etniciteit en seksuele gerichtheid.

  Bij elk politie-, getuigen- en
  deskundigenverhoor mag de advocaat van de verdachte aanschuiven

  Huiselijk geweld

  Slachtoffers krijgen gegarandeerde hulp.

  Straatverboden en huisverbod, betere
  signalering daders

  Besnijdenis bij meisjes altijd opsporen en
  vervolgen

  Ook huiselijk geweld en seksueel misbruik
  achter de voordeur wordt aangepakt. In de aanpak van eerwraak,
  vrouwen besnijdenis en gedwongen huwelijken wordt nauw samen
  gewerkt met organisaties van migranten(vrouwen)

  rechtbanken

  Nieuwe manier van straffen: effectief
  voorkomen dat iemand in herhaling valt.

  Proeftijd verlengen
  ,
  voorwaarden stellen aan gedrag, veelplegers die misdrijf
  plegen in proeftijd hun straf in zijn geheel weer uit laten
  zitten.

  Bijzondere straffen: bv beroepsverbod
  uitbreiden

  Overheid helpt slachtoffers schade bij daders
  te verhalen

  hogere straffen voor agressie, (fysiek, maar
  ook schelden ed.)

  Griffierecht en advocaatkosten omlaag

  Voorschotregeling voor schade slachtoffers

  Rele vergoeding voor getuige

  Vertrouwen in recht herstellen, einde systeem
  outputfinanciering rechtbanken, dat geeft teveel druk

  RC in gevoelige zaken niet alleen

  Herzieningsprocedure voor strafzaken
  verbeteren

  Duidelijke motivatie vonnissen

  Toegang tot rechtshulp (volksverzekering)
  verbeteren

  Aandacht meer naar slachtoffers

  Schade moet vergoed worden
  ,
  voorschot overheid

  Beter op de hoogte houden van de
  rechtszaak

  Recht op gratis rechtshulp

  rechtbanken: 80 rechters erbij

  rechtspositie van slachtoffers versterken, op
  de hoogte stellen van het verloop van hun strafzaak

  gevangenis

  gevangenissen infomeren gemeenten dat iemand
  daar gaat wonen. Deze gemeentes zorgen zo
  mogelijk
  voor woning en werk

  eerder vrij alleen bij goed gedrag

  Meer mensen op een cel uitbreiden, eerst sober
  regime, bij goed gedrag meer privileges

  Snelle en passende straffen

  meer meerpersoonscellen,

  Systeem van borgtocht invoeren

  Taakstraffen zwaarder en langer

  Straf op moord naar 30 jaar

  Staat neem
  vordering op dader over, slachtoffer direct betaald

  snel en proportioneel straffen

  niet met meer mensen op n cel

  bij voorkeur lichte delicten: alternatieve
  straffen

  reclassering

  ook adequate zorg na straf

  reclassering meer middelen geven

  Reclassering moet beter instaat worden gesteld gedetineerden te helpen

  meer begeleiding, behandeling en opleiding,
  ook na hun vrijlating

  TBS

  Onbehandelbare TBSers blijven in TBS

  Overgang naar geestelijke gezondheidszorg moet
  beter


  meer plaatsen en betere begeleiding bij verlof en na
  afloop.