• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Diversen op het terrein van terrorismebestrijding

  De afgelopen maanden zijn een aantal wetsvoorstellen aangenomen door de Eerste Kamer of bevinden zich in de laatste fase van behandeling. Het gaat om de Wet Afgeschermde Getuige, de Wet Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven en Goedkeuring Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, waarin het verbieden van organisatie is geregeld.
  In deze bijdragen gaan we in op de stand van zaken, ook naar aanleidng van de uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van AIVD-informatie in strafprocessen.

  Wet Afgeschermde getuige
  Wetsvoorstel verruiming opsporingsbevoegdheden
  Verbieden Organisaties

   

  Wet Afgeschermde Getuige
  Verbieden Organisaties