• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Veiligheid geen item in verkiezingen

  Wie de verkiezingsdebatten op internet, radio en televisie een beetje volgt zal net als wij toch tamelijk verbaasd zijn over het ontbreken van ook maar enig woord aan het thema veiligheid. Is er dan zoveel veranderd ten opzichte van 2002, toen het thema veiligheid, aangewakkerd door Pim Fortuyn bij iedereen bovenaan de lijst stond? Zelfs bij alle partijen die opkomen voor het Fortuynistisch gedachtegoed is veiligheid niet meer zo hot. Lijst Vijf Fortuyn stelt zelfs geen enkele maatregel meer voor om de veiligheid te vergroten. Anders is dat nog wel met Eén.nl van Marco Pastors en de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Voor Eén NL is na het vermeende succes van zero tolerance Rotterdam geen maatregel te gek. De Partij voor de Vrijheid kan zich beter de Partij van de Gevangenis gaan noemen, slechts harde straffen en/of uitzetten helpt bij de bestrijding van criminaliteit.

  Kijken we naar de wat grotere partijen, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en de SP, dan valt bij alle partijen op dat ze wel erg weinig visie uitspreken over het thema veiligheid. Zeker van de VVD en het CDA, die immers in het huidige Kabinet Balkende toch heel wat stevige maatregelen op hun conto hebben staan, zou je verwachten dat die lijn stevig verdedigd en uitgebouwd wordt. Vooral de VVD toont in haar verkiezingkrant wel een erg beperkte blik op veiligheid. Het CDA toont dan iets meer visie, maar heel opvallend: beide partijen zeggen helemaal niets over de bestrijding van terrorisme. Nu kan je je als regeringspartij natuurlijk beroepen op de dingen die je hebt gedaan, maar dan hoef je helemaal geen verkiezingsprogramma meer te schrijven. Onduidelijkheid troef dus, terwijl er bij de debatten over terrorismebestrijding zo duidelijk werd gesproken door CDA en VVD. Het CDA heeft zelfs een hele nota ‘Alles van Waarde is Weerloos’ ingediend bij de Tweede Kamer.

  Opvallend is ook de stilte over Europa in het thema veiligheid. Niet alleen in dit thema trouwens, blijkbaar weet niemand zich raad met de situatie na het Nee-stemmen van de Nederlanders tegen de Europese Grondwet. Slechts GroenLinks toont een visie op dit gebied, en het zij gezegd, het is de enige partij die dat ook al jaren doet. We moeten dus maar gissen wat een volgend kabinet doet met Europese politie- en justitiesamenwerking, een toch wel belangrijk thema, gezien de grote druk uit Europa om te komen tot een meerderheidsbesluitvorming op dit terrein.

  Opvallend vaak zien we in de programma’s een opsomming van maatregelen die allang genomen zijn of waar reeds wetsvoorstellen in behandeling over zijn en allerlei doelgroepen zoals veelplegers harder aan te pakken. Echt veel zicht op wat dit nu allemaal voor positiefs te weeg zal brengen is er niet. Geen enkele partij rept een woord over transparantie en openheid van politie, openbaar ministerie en allerlei louche diensten zoals de AIVD of over de organisatie van deze instanties en diensten. Alleen Groenlinks wil haar vingers er aan branden door iets over de AIVD te zeggen, maar dit is dusdanig opgeschreven dat er slechts weinig mensen zijn die zullen begrijpen wat er wordt bedoeld. Slechts twee partijen (PvdA en SP) geven aan meer te willen investeren in de reclassering en Groenlinks geeft aan lichte delicten met alternatieven te willen bestraffen, maar dat gebeurd al op dit moment. Dit laatste geeft maar weer eens aan dat veel maatregelen met betrekking tot veiligheid recycle maatregelen zijn. Ze zijn al in gevoerd, en worden opnieuw onder de aandacht gebracht of ze worden ingevoerd en worden als nieuw gebracht.

  Hieronder vindt je een lijst van punten die we uit de programma’s hebben gedistilleerd. De campagneteams moeten misschien even checken of het klopt en misschien kunnen ze hun lijsttrekkers adviseren het debat aan te gaan. Ze kunnen nu in ieder geval zien, waar hun opponenten geen mening over hebben. Maar ja, zo’n stoot onder de gordel is misschien ook wel strafbaar.

  Hebben wij dan geen stem advies?
  Een vergelijking zonder stemadvies zou de plank misslaan dus komen wij tot het volgende rijtje:

  als toekomstig terrorist is het verreweg het beste om op VVD of CDA te stemmen

  voor gedetineerden die binnenkort vrijkomen zijn de PvdA en de SP de partijen

  als je het niet weet dan is natuurlijk de Lijst Vijf Fortuyn je partij, zij hebben ook geen enkel idee wat te doen aan veiligheid

  als je student bent of gaat studeren, kies nu rechten, want elke partij wil de rechtbanken wel uitbreiden, bestuursrecht gaat het trouwens ook goed doen in de toekomst, bijna elke partij wil bijvoorbeeld plein en straatverboden invoeren

  De vergelijking van programma’s