• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Oprør, Solidariteit met organisatie op terreurlijs

  Oprør (oproer) is een Deense niet-gouvernementele organisatie. In het voorjaar plaatste de organisatie een internationale oproep op haar website ter ondersteuning van organisaties die door de Europese Unie als terroristisch worden aangemerkt. In de oproep roept Oprør organisaties op om geld te doneren aan deze organisaties uit protest tegen de anti terrorisme wetgeving in Denemarken en de terreurlijsten in de Europese Unie. De internationale oproep was het vervolg op een donatie van 6.700 euro aan de Palestijnse organisatie PFLP en 6.700 aan de Colombiaanse organisatie FARC in 2004. De donaties waren door Oprør publiekelijk aan gekondigd. De justitie startte meteen een onderzoek. Op 1 augustus 2005 werd de woordvoerder van Oprør Patrick Mac Manus geïnterviewd voor de televisie waarin hij de actie toelichtte. In de internationale oproep (zie engelse tekst hieronder) roept Oprør andere organisaties op om haar te steunen in haar strijd en zette zichzelf als doel om 65.000 euro in te zamelen voor organisaties die op de terreurlijsten van de Europese Unie staan. Op 9 augustus 2005 werd Manus gearresteerd. Documenten en een computer werden in beslag genomen bij de huiszoeking in zijn kantoor en huis. Op 12 augustus 2005 oordeelde de rechtbank in Kopenhagen dat de internationale oproep van de website van Oprør verwijderd diende te worden. Dit oordeel bleef op 14 oktober 2005 in hoger beroep staan. Oprør is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank.

  De internationale oproep was overgenomen van de website door de Rood Groene alliantie, een krant en een jongerenorganisatie. Deze oproepen werden op 24 februari 2006 door de politie verwijderd van de verschillende websites. Op 11 oktober 2006 is Oprør in staat van beschuldiging gesteld voor het overtreden van de Deense anti terrorisme wetgeving. De aanklacht luidt dat de organisatie geld heeft ingezameld en ter beschikking gesteld aan organisaties die de aanslagen plegen of de intentie hebben om aanslagen te plegen en dat Oprør de intentie heeft om meer gelden in te zamelen en te verstreken aan dergelijke organisaties. De enige website in Denemarken waar de internationale oproep nog steeds is te vinden is de website van het parlement. In schriftelijke vragen aan de premier heeft een parlementslid van de rood groene alliantie de gehele oproep geciteerd. In een interview met een Deense krant zegt Patrick Mac Manus: “De lijsten van terroristische organisaties zijn een politiek document, een politiek verklaring. En je kunt iemand niet zomaar veroordelen omdat de PFLP en de FARC op die lijst staan.” In Onder druk, terrorismebestrijding in Nederland van Buro Jansen & Janssen wordt een hoofdstuk gewijd aan de terreurlijsten van de EU en de VN. Het hoofdstuk Afknijpen besluit met:
  “Wel bevroren bankrekeningen, geen strafrechtelijk onderzoek. Of bevroren bankrekeningen ondanks op niets uitlopende strafrechtelijke onderzoeken. De wereld van de financiële sancties blijkt nogal schimmig. Minister Donner van Justitie doet daar nog een schepje bovenop. Donner wil dat alle organisaties die op de EU-lijsten staan van rechtswege verboden worden. Dat betekent dat er geen inhoudelijke rechterlijke toets komt of een organisatie inderdaad zo staatsgevaarlijk is als de overheid denkt. Bovendien wordt het strafbaar om voor de organisatie nog handelingen te verrichten. Zo krijgen de van oorsprong financiële sancties een steeds verdergaande doorwerking: het leidt niet alleen tot bevroren bankrekeningen, maar ook tot automatische verbodsbepalingen en strafrechtelijke sancties. Volgens Donner volstaat een verbodsverklaring van rechtswege, omdat plaatsing op de EU-lijsten ‘op basis van consensus binnen de 25 EU-lidstaten na zorgvuldige afweging plaatsvindt’. Daarmee zegt Donner in feite: als 25 regeringen naar een dossier hebben gekeken, is het niet nodig een onafhankelijke rechter dat ook nog eens te laten doen. Dat is op zichzelf al een kwalijke redenering. Donner maakt het echter nog een stukje bonter, door te stellen dat ‘tegen vermelding op de EU-lijst elke belanghebbende bij het Europese Hof in Luxemburg bezwaar kan aantekenen.’ Dat is dus niet waar. Tegen plaatsing op de VN-lijst – die door de EU in een eigen lijst is overgenomen – staat geen gang naar een nationale of Europese rechter open, alleen een schimmige delisting-procedure op politiek-statelijk niveau. Tegen plaatsing op de externe EU-lijst staat de gang naar het Europese Hof van Justitie in principe open, maar omdat in geen enkel geval nog een uitspraak is geweest, is het nog te vroeg om te zeggen óf deze weg inderdaad geheel openstaat, of het Hof tot een volledige inhoudelijke toetsing komt en welke principiële rechtsvragen zullen spelen. Tegen plaatsing op de interne EU-lijst staat geen beroep open, noch bij de nationale, noch bij de Europese rechter. Dat betekent dat als Donner wetsvoorstel wordt aangenomen, organisaties worden verboden en personen strafrechtelijke sancties riskeren zonder dat in het hele traject ooit een onafhankelijke rechter zich heeft kunnen uitspreken. Daarmee wordt een van de basisprincipes van de rechtsstaat onderuitgehaald. Terrorismebestrijding uit naam van bescherming van de fundamenten van de democratische rechtsstaat blijkt weer eens aan diezelfde fundamenten te knagen. Osama bin Laden kan in zijn schuilgrot opgelucht ademhalen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.”

  International appeal:
  The ‘war on terror’ threatens us all – defend freedom of expression, human rights and international solidarity!
  Appeal from ‘Rebellion’ (Denmark) to European movements
  The Danish association ‘Rebellion’ appeals to all European movements for democracy and international solidarity to join it in challenging national anti-terrorist legislations, the ‘terrorist list’ of the European Union, and the so-called ‘international war on terror’.
  Through present anti-terrorist legislation, European states have attempted to curb the freedom of expression and the political rights of their citizens, including their right to extend moral and material support to resistance and liberation movements.
  In the past year ‘Rebellion’ has publicly, and in direct conflict with Danish anti-terrorism legislation, transferred substantial funds to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). An important criterion for our choice of organizations is that they seek to further secular, democratic, and humanist goals.
  The Danish Ministry of Justice and police authorities have as yet not raised criminal charges against ‘Rebellion’. In order to further such a step, both the Colombian ambassador to the Nordic countries and vice-president Santos have had talks with officials from the Ministry of Justice and the Minister of Foreign Affairs in Copenhagen.
  We appeal to other European organizations to join us in a continuing challenge to European anti-terrorist legislation and the ‘terrorist list’ of the European Union.
  We envisage the following elements in the campaign:
  – Collection of funds within each country with list of those willing to stand forward as signatories. It would be inadvisable to open accounts, as these may be subject to seizure.
  – A goal of at least 100 signatories and at least 1000 Euro within each participating country should be set. Involving prominent citizens in the initiative would be of great advantage.
  – Publication of the initiative within each country when these goals are met, or at whatever time seems appropriate within the national context.
  – Conference of all participating organizations to be held in Copenhagen in 2006, where a collective transfer of funds to resistance and liberation movements is announced.
  – Publication of a conference manifesto on the so-called ‘war on terror’, reiterating solidarity with the international struggle against illegitimate state power and foreign occupation.
  We hope that this appeal will be welcomed by your organization, and that the initiative will be taken up and developed in as daring a manner as possible within each national context.
  The association ‘Rebellion’ can be contacted at following postal address:
  Foreningen Opror,
  C/O Blaagaardens Medborgerhus,
  Blaagaards Plads 3,
  2200 Copenhagen N,
  Denmark,
  Or at opror@linuxmail.org
  Our website is at www.opror.net
  PS The name ‘Oprør’ is related to Eng. Uproar, Ger. Aufruhr.”
  Oprør