• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Amsterdam verandert zaterdag 2 februari in politiestaat.

  RenŽ Danen Raadslid Amsterdam Anders/De Groenen

  De Amsterdamse binnenstad verandert zaterdag 2 februari tijdens het koninklijk huwelijk in een heuse politiestaat. In de pr- praatjes van burgemeester Cohen en de politieleiding wordt vooral de nadruk gelegd op het feestelijke karakter van de dag. Maar uit interne politiestukken blijkt dat er vergaande veiligheidsmaatregelen zijn genomen die de privacy van de Amsterdamse burger en de bezoeker van de stad ernstig aantasten. Zo is er sprake van screening van tienduizenden bezoekers, videobewaking van de gehele binnenstad en zijn er maar liefst 8.000 ordebewakers op de been.

  Tot op heden heeft burgemeester Cohen aan de gemeenteraad slechts summiere informatie gegeven over de te nemen veiligheidsmaatregelen komende zaterdag. In oktober vorig jaar kregen de volksvertegenwoordigers een stuk waarin slechts zeer globaal werd aangegeven welke vrijheidsbeperkende maatregelen er tijdens het huwelijk genomen worden. Cohen beloofde aan de raad dat in een aanvullend stuk nadere informatie gegeven zou worden. Tot op de dag van vandaag is de gemeenteraad echter niet nader ge•nformeerd. Uit het interne ÒKorpsbericht 02-02-2002Ó dat de politie Amsterdam- Amstelland afgelopen donderdag aan zijn agenten zond blijkt echter dat er wel degelijk vergaande maatregelen genomen zijn. 50.000 mensen gescreend

  Het Korpsbericht spreekt van maar liefst 50.000 mensen die gescreend zijn door de politie. Al ruim 18.000 daarvan zouden in een database zijn opgenomen. De rest volgt kennelijk nog. Bij deze 50.000 mensen zit bijvoorbeeld het personeel van de hotels waar de koninklijke gasten logeren, maar bijvoorbeeld ook de bloemist die de bloemen levert. Maar ook alle Amsterdammers die op de route wonen die de gouden koets aflegt zijn gescreend. Onduidelijk is of deze mensen daarvan ook op de hoogte gesteld zijn. Ook alle de bezoekers die vrijdagavond het grote feest in de Arena bezoeken om naar Marco Bosato te luisteren worden gescreend. Iedere bezoeker moet van te voren niet alleen naam, adresgegevens en geboortedatum, maar ook zijn paspoortnummer doorgeven. Dat er een screening volgt is niet bekend gemaakt aan deze mensen. De ongebruikelijke administratie die nodig is om binnen te mogen heeft al wel een afschrikkende werking gehad. Ruim 10% van de Arena zal vrijdag leeg blijven. De voorzitter van het stadsdeel Zeeburg in Amsterdam, die enkele honderden kaarten mocht uitdelen, liet eerder deze week in de pers al weten dat hij zijn kaarten niet kon kwijtraken aan burgers. Hij gaf aan dat de (voornamelijk allochtone) bewoners van zijn stadsdeel niet zoÕn zin hadden om hun paspoortnummer en andere persoonlijke gegevens door te geven.

  Binnenstad als big-brother studio

  De Amsterdamse binnenstad zal komende zaterdag veranderen in een grote real-live big brother studio. Niet alleen binnen in de huwelijkslocaties heeft het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) camaraÕs opgehangen. Volgens het eerder genoemde Korpsbericht is Òelke meter van de rijtour met de gouden koets per video te volgenÓ. In de praktijk is dit bijna de gehele Amsterdamse binnenstad. Om dit mogelijk te maken zijn afgelopen weken speciale glasvezelkabels aangelegd in de stad. Deze verbinden de camaraÕs boven de straten met het hoofdbureau van politie en met het crisiscentrum in de bunker onder het stadhuis. In het hoofdbureau bevindt zich een wand vol met tientallen beeldschermen waar gelijktijdig alle beelden bekeken kunnen worden. Bovendien zijn de camaraÕs die boven de straten hangen op afstand te bedienen zodat ingezooomd kan worden op bepaalde groepen of personen. Onduidelijk is of dit camarasysteem en de speciaal aangelegde kabels na het huwelijk weer zullen verdwijnen uit de binnenstad.

  Normaal gesproken is het, althans voor particulieren, verboden om video- opnamen met beveiligingscamaraÕs te maken van de openbare weg. Dat is in strijd met de regels de registratiekamer hierover heeft opgesteld. De registratiekamer is opgericht om de privacy van burgers op dit terrein te waarborgen. Uitzondering maakt de registratiekamer voor de overheid. Maar ŽŽn van de uitdrukkelijke voorwaarde van de registratiekamer is altijd wel dat mensen in het betreffende gebied door middel van borden gewaarschuwd worden dat ze gefilmd worden. Je kan je afvragen of de tienduizenden bezoekers van het festijn zaterdag weten dat ze nauwkeurig gefilmd worden. En weten de bezoekers van de protestmanifestatie Het Witte Plein, die ook in het cameragebied gehouden wordt, dat ze gefilmd worden?. En wat gebeurt er met de beelden die gemaakt worden? Worden de portretbeelden, die de camaraÕs kunnen maken van de demonstrerende republikeinen, ook opgeslagen of bewaard? Het antwoord op deze vragen is onbekend.

  8.000 uniformen

  Voor het koninklijk huwelijk zaterdag is een draaiboek opgesteld dat volgens de politie vergelijkbaar is met dat van de Eurotop. Enkele honderden agenten hebben nu al een dagtaak aan het voorbereiden van het huwelijk. Tijdens het huwelijk worden er maar liefst 6.000 agenten ingezet. Dat zijn er duizend meer dan tijdens de Eurotop. Bovendien zijn er ook nog eens 2400 militairen die langs de route staan. In totaal zijn er dus ruim 8.000 gezagsvertegenwoordigers in de stad. Dat is het dubbele van het aantal dat in 1966 bij het vorige koninklijk huwelijk de stad bewaakte! Overigens heeft de politie laten weten dat er onder de 6.000 agenten een zeer grote groep agenten in burger zal zijn. Deze zogenaamde ÔstillenÕ zullen zich onder het publiek mengen.

  Bij de rondreis van Willem-Alexander en Maxima door het land afgelopen najaar is het meerdere malen gebeurt dat een dergelijke groep stillen eenvoudig mensen die met protestspandoeken langs de route stonden even ÔwegdrukteÕ op het moment dat het koninklijk paar langs kwam. De vraag is overigens of het koninklijk paar uberhaubt iets zal zien van de toeschouwers langs de route. De Gouden Koets word begeleid door een rij lakeien die aan beide zijde van de koets lopen. Vervolgens staat er om de meter een soldaat en daarachter om de vijf meter een politieagent. Dan pas komt het publiek achter de hekken. Daarachter staan dan weer verspreid over de diverse pleinen in de stad blauwe busjes met ME paraat. Al met al zal Amsterdam zaterdag een bijzondere aanblik bieden. De vraag is of de stad niet meer blauw dan Oranje zal kleuren. Hopelijk is dit geen voorbode voor het toekomstig veiligheidsbeleid in Amsterdam. Want dan heeft de burger veel verloren bij dit feestje.