• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Gebruikte cijfers en grafieken bij het onderzoek ‘de opgeblazen papieren wietoorlog’

  Al decennia is het volstrekt onduidelijk wat politie en justitie doen bij de bestrijding van grootschalige hennepteelt. De repressie heeft geen invloed gehad op de prijs van Nederwiet. Criminele samenwerkingsverbanden zijn door het beleid gesteund. De kleine teler/gebruiker is de pineut van de vage wiet repressie carrousel van opsporen, ontmantelen, onderzoeken, voorgeleiden, berechten etc. Gebrekkige transparantie van de politie en justitie is een ondermijning van de rechtstaat.

  Tabel 1 Ontruimde, geruimde, opgerolde of ontmantelde hennepkwekerijen volgens diverse politiediensten (KLPD-DNRI (Korps landelijke politiediensten – Dienst Nationale Recherche Informatie), IPOL (Dienst Internationale Politie-informatie), DLI of DLIO (Dienst Landelijke Informatieorganisatie), IEDLE(Intel & Expertise Drugs Unit landelijke eenheid)), communicatie van de politie in de media, Wob/Woo, WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), Platform Energiediefstal (PED), netbeheerders en het ministerie van Financiën.

  Ontruimde, geruimde, opgerolde of ontmantelde hennepkwekerijen

   

  Tabel 2 Ontruimde, geruimde, opgerolde of ontmantelde hennepkwekerijen volgens DLI of DLIO, de Wob/Woo, Platform Energiediefstal (PED) en de netbeheerders 2012 – 2022

   

  Tabel 3 Prijs van Nederwiet (deels geïmporteerde wiet en hasj) van 1991 tot en met 2022

   Bovenste rij de prijs van Nederwiet, gevolgde door de prijs van geïmporteerde wiet daaronder en hasj

   

  Tabel 4 Prijs van Nederwiet berekend aan de hand van inflatiecijfers volgens inflation.eu

  Cijfers van https://www.inflation.eu/nl/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/cpi-inflatie-nederland.aspx

   

  Tabel 5 Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen voedingsmiddelen, 1991 – 2018.

   

  Tabel 5 Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen voedingsmiddelen, 1991 – 2018

   

  Tabel 6 Aantal coffeeshops in Nederland

   

  Tabel 7 prijs Nederwiet en geïmporteerde wiet en hasj van 1991 tot en met 2022

   

  Tabel 8 grootschalige hennepteelt CSV’s volgens het OM 2013 tot en met 2022

   

  Tabel 9 grootschalige hennepteelt CSV’s volgens het OM 2009 tot en met 2022

   

   De getallen van 2009, 2010 en 2011 zijn niet volledig en komen uit het 2019 WODC rapport over CSV’s

   

  Tabel 1 Ontruimde, geruimde, opgerolde of ontmantelde hennepkwekerijen

   

  Tabel 10 diverse CSV’s volgens het OM 2009 tot en met 2022

  De getallen van 2009, 2010 en 2011 voor grootschalige hennepteelt en aangepakte CSV’s niet volledig

  Deze komen uit het 2019 WODC rapport over CSV’s

  In de onderste rij staan de getallen uit het WODC rapport waar het aantal unieke CSV’s is opgenomen van 2009 tot en met 2015

   

  Tabel 11 softdrugszaken OM en NDM. Kantekening cijfers van de overheid uit verschillende bronnen over de jaren heen verschillen sterk, hier zijn die niet gepresenteerd zoals dat bij de cijfers van ruimingen van de kwekerijen door de politie wel is gebeurd.

   

   

  Tabel 1 Ontruimde, geruimde, opgerolde of ontmantelde hennepkwekerijen

   

  Tabel 12 softdrugszaken CBS

   

   

  Tabel 13 Geldboete, taakstraf of gevangenisstraf in softdrugszaken 2005 tot en met 2021 (NDM 2022 cijfers) Kantekening cijfers van de overheid uit verschillende bronnen over de jaren heen verschillen sterk, hier zijn die niet gepresenteerd zoals dat bij de cijfers van ruimingen van de kwekerijen door de politie wel is gebeurd.

   

  om staat voor Openbaar Ministerie, rechter is rechter, gb voor geldboete, ts is taakstraf, gs is gevangenisstraf, vw is voorwaardelijk en ov is onvoorwaardelijk.

   

  Tabel 14 Productie, opslag (ook opgeteld) en afval locaties. Kantekening cijfers van de overheid uit verschillende bronnen over de jaren heen verschillen sterk, hier zijn die niet gepresenteerd zoals dat bij de cijfers van ruimingen van de kwekerijen door de politie wel is gebeurd.

   

  Tabel 15 Opiumwetzaken harddrugs OM en NDM. Kantekening cijfers van de overheid uit verschillende bronnen over de jaren heen verschillen sterk, hier zijn die niet gepresenteerd zoals dat bij de cijfers van ruimingen van de kwekerijen door de politie wel is gebeurd.

   

  Tabel 16 Opiumwetzaken softdrugs en harddrugs OM en NDM gecombineerd. Kantekening cijfers van de overheid uit verschillende bronnen over de jaren heen verschillen sterk, hier zijn die niet gepresenteerd zoals dat bij de cijfers van ruimingen van de kwekerijen door de politie wel is gebeurd.

   

  Tabel 17 Opiumwetzaken softdrugs en harddrugs OM en NDM los in een grafiek. Kantekening cijfers van de overheid uit verschillende bronnen over de jaren heen verschillen sterk, hier zijn die niet gepresenteerd zoals dat bij de cijfers van ruimingen van de kwekerijen door de politie wel is gebeurd.

   

  Tabel 18 Harddrugsmisdrijven CBS

   

   Tabel 19 Softdrugs en Harddrugsmisdrijven CBS

  artikel als pdf

  De opgeblazen papieren Wietoorlog (samenvatting)

  De opgeblazen papieren Wietoorlog (onderzoek)

  Bronnen bij het onderzoek