• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Jansen & Janssen nieuwsblog

  nieuwsblog.burojansen.nl is een initiatief van Buro Jansen & Janssen. Op nieuwsblog posten wij artikelen, berichten, verhalen en andere zaken van derden. Het gaat hierbij om berichten over veiligheids-, inlichtingen- en politiediensten in binnen- en buitenland. Ook verhalen over de Wet Openbaarheid van Bestuur, mensenrechtenschendingen en aanverwante onderwerpen komen aan bod. Het betreft informatie dat we tijdens onze onderzoeken verzameld hebben maar ook afkomstig is van derden: kritische burgers, sympathisanten, journalisten en NGO’s.

  Jansen & Janssen nieuwsblog

  Toezichtsrapport rubricering staatsgeheimen AIVD

  Bij de uitoefening van zijn taken heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in belangrijke mate te maken met staatsgeheime informatie. Staatsgeheime informatie raakt het belang van de Staat of van diens bondgenoten. Voorkomen moet worden dat staatsgeheime informatie ter kennis komt van personen die niet tot kennisneming daarvan gerechtigd zijn. Staatsgeheime informatie moet op een voorgeschreven wijze als zodanig worden aangemerkt. Het aanmerken van informatie als staatsgeheime informatie is het rubriceren. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (hierna: de Commissie) heeft een onderzoek verricht naar de vraag of de AIVD de rubricering van staatsgeheimen juist toepast.

  het toezichtsrapport

  De affaire Gardiner

  Voor je ligt, na ruim een jaar arbeid, een rekonstruktie en analiese van ‘DE AFFAIRE GARDINER’. Zestig pagina’s over een van de belangrijkste naoorlogse aan het licht gekomen en toegegeven infiltratiezaken. Lees hoe de BVD de vredesbeweging niet alleen infiltreert, maar ook provoceert. Deze publikatie is gemaakt door ‘de rekonstruktiegroep’: een dertigtal aktivisten uit, de vredesbewegingen en anti-militaristiese kring. Meer precies is het onderzoek en schrijfwerk uitgevoerd door een deelgroep uit die rekonstruktiegroep; de zg. onderzoekgroep. Na een jaar werken is het resultaat voorgelegd aan de rekonstruktiegroep en is besloten tot publikatie. De publikatie als zodanig is verzorgd en wordt uitgegeven door AMOK.
  Een belangrijke reden om deze infiltratiezaak te dokumenteren ligt in het registreren zelf. Vastleggen wat de staat voor technieken toepast. Hopenlijk heeft deze publikatie ook een voorbeeldfunktie. Toch pretenderen we niet hiermee DE rekonstruktie en DE analiese over Gardiner/Wood te leveren. DE rekonstruktie leveren we niet omdat die so wie so niet bestaat, maar ook niet gezien onze beperkingen en tekortkomingen (zie ook de verantwoording). DE analiese kunnen we niet leveren wegens onvoldoende bronnenmateriaal. Omdat de staat infiltreert moeten we publiceren. Lees ze. Als saillante anekdote mag gelden dat op de dag dat dit gestencild wordt Gardiner/Wood vervroegd vrijgelaten wordt: amnestie wegens pausbezoek.

  De affaire Gariner

    nieuwere artikelen >>