• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Dierenrechtenactivisten

  Op maandagochtend 25 maart 1996 werden in Amsterdam twee dierenrechtenactivisten gearresteerd. Zij werden verdacht van een hele serie acties tegen slagers en vleesverwerkende bedrijven in de voorgaande jaren, variërend van het dichtkitten van sloten tot het in de brand steken van vrachtwagens. Deze acties werden gevoerd onder de naam Right Animal Treatment (RAT) en Animal Justice Front (AJF). Kort na hun arrestatie bekenden ze een hele rits vernielingen en brandstichtingen.

  lees meer

  Inzage in registers bij politie en geheime dienst

  Hieronder willen we nagaan in welke registers activisten zoal geregistreerd worden en wat de mogelijkheden van inzage zijn. We beperken ons tot overheidsregistratie. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat actievoerders geregistreerd staan bij particuliere recherchebureaus, al dan niet in opdracht van bedrijven. Bovendien is het bekend dat extreem-rechts enige moeite doet om gegevens over ‘volksvijanden’ te verzamelen. De gegevensverzamelingen van die laatsten kun je het beste ter inzage krijgen door ze te localiseren en zelf op te halen. Ook voor particuliere recherchebureaus geldt dat die niet te koop lopen met hun eventuele gegevensbestanden. Die bestanden vallen overigens, evenals de meeste andere persoonsregistraties, onder de Wet Persoonsregistraties. Volgens die wet mogen persoonsregistraties alleen aangehouden worden met een bepaald doel. De opgenomen gegevens mogen alleen rechtmatig en ten behoeve van dat doel verkregen zijn. Een register moet ook aangemeld worden en over het algemeen moet een privacyreglement worden opgesteld. Die laatste twee plichten gelden overigens niet voor alle registraties. Vrijgesteld zijn ondermeer abonnement- en salarisadministraties.

  lees meer

  Klagen over de politie

  Als je vindt dat de politie haar boekje te buiten is gegaan kun je klagen over het betreffende optreden. De politie kan op vele manieren dat boekje te buiten gaan. Ze kunnen je onbehoorlijk behandelen: niet fatsoenlijk te woord staan of helpen, je uitschelden enzovoort. Het kan echter ook gebeuren dat de politie zelf strafbare feiten pleegt: huiszoeking zonder bevel tot binnentreding, diefstal al dan niet uit je fouillering, mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving. Als de politie (mogelijk) strafbare feiten gepleegd heeft, kun je daar aangifte van doen. Je kunt dat bij de politie zelf doen. Je kunt ook een brief (laten) schrijven aan de (hoofd-)officier van justitie. Als de politie gewoon onbehoorlijk gehandeld heeft kun je daar een klacht over indienen. Zon klacht wordt in eerste instantie door de politie zelf onderzocht. Als tijdens dat onderzoek blijkt dat er mogelijk strafbare feiten door de politie zijn gepleegd, dan moet men de klacht aan de officier van justitie voorleggen. Het klachtonderzoek kan dan, in afwachting van een beslissing van justitie en/of een onderzoek door de rijksrecherche, stil gelegd worden.

  lees meer

  Checklist

  Met behulp van deze lijst kun je bij het organiseren van een actie rekening houden met risicos. Niet alle punten zijn op elke actie van toepassing.

  lees meer

  Literatuurlijst

  – Hollandse stadsguerrilla / Frans Dekkers en Daan Dijksman, 1998, Uitgeverij Balans (terugblik op de Rode Jeugd, terroristen in de jaren 60)

  -Bajes Boek / Gerard de Jonge e.a. (red.), 1999, Papieren Tijger (handboek voor bajesklanten)

  -Behoorlijk Blaauw / Jeanne Doomen, 1996, Contact (Politieoptreden in Nederland)

  -Crimineel Jaarboek / Coornhert Liga, Ars Aequi Libri (elk jaar een kritisch overzicht )

  -Dagboek van een Rara-terrorist / Hans Krikke, 1996, Papieren Tijger

  -De muren hebben oren / Backslash, Hack-tic, Jansen & Janssen, 1994 (Over afluisteren)

  -De sterke arm / Jan Naeye, 1979, VU Boekhandel (de rol van politie en justitie bij het Nieuwmarktconflict 1973-1978)

  -De vluchteling achtervolgd / Fjodor Molenaar en Buro Jansen & Janssen, 1991, Ravijn (De BVD en asielzoekers)

  -Dossier Europol / Wil van der Schans en Jelle van Buuren, 1999, Buro Jansen & Janssen en Stichting Eurowatch

  -EU Rot op : zwartboek politieoptreden / Autonoom Centrum, Arrestantengroep Amsterdam en Buro Jansen & Janssen, 1997 (politieoptreden tijdens de Eurotop in Amsterdam in 1997)

  -Het Politiecomplex / A. B. Hoogenboom, 1994, Gouda Quint (Over samenwerking tussen politie, bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche)

  -Hooligans, autonomen, agenten / Otto Adang (red.), 1998, Samsom (Over geweld en politie-optreden in relsituaties

  -Identificatieplicht, het baat niet, maar het schaadt wel / Jan Holvast en Andre Mosshammer (red.), 1993, Uitgeverij Jan van Arkel

  -Luisterrijk / Buro Jansen & Janssen, 1999, Jansen & Janssen en Papieren Tijger (een gids over afluisteren)

  -Onder dienders / Miriam Elias, 1997, uitgeverij Balans (inside politie Den Haag)

  -Onderzoek naar politieoptreden Eurotop Amsterdam juni1997 / Commissie voor de politieklachten Amsterdam-Amstelland, 1997

  -Opening van Zaken / Buro Jansen & Janssen, 1993, Ravijn (Over de BVD)

  -Operatie Homerus / OBIV, 1998, Papieren Tijger (Over BVD infiltrant)

  -Opsporingsbevoegdheden / Piet Ende, 1998, Koninklijke Vermande

  -Organisatie, functie en bevoegdheden van politie in Nederland / Jacco Boek, 1995, Gouda Quint

  -Regenjassendemocratie / Buro Jansen & Janssen, 1990, Ravijn (BVD en actievoerders)

  -Speuren bij de bespieders / Stille Nacht Heilige Nacht, 1986 (Over observatieteams)

  -Terreurbestrijding in Nederland / Peter Klerks, 1989, Ravijn

  -Twee eeuwen gevangenen ; misdaad en straf in Nederland / Herman Franke, 1990, Aula Pocket

  -Vd-Amok themanummer dossier WIV / Amok en VD, 1998 (Over de nieuwe Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten)

  -Villa Maarheeze / Bob de Graaff en Cees Wiebes, 1998, Sdu (De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland)

  -Welingelichte Kringen / Buro Jansen & Janssen, 1995, Ravijn (Over inlichtingendiensten)

  -Wie niet weg is, is gezien / De rode oortjes, 1993, Ravijn (antimilitaristen bespied)

    nieuwere artikelen >>