zoeken ga naar de homepage mail naar Jansen & Janssen
vorige
Homepage
 
Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie en inlichtingen- diensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft.
Een grondrechtenkollektief dat publiceert over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving in vooral haar eigen uitgavenen op het internet.
Soms een steungroep voor mensen die ongewild gevolgd of vervolgd worden.
Een vraagbaak voor burgers, maar ook politici, journalisten en andere onderzoekers.
En meestal een combinatie van dit al.


laatste nieuws:

Inhoudsopgave Observant nummer 65

01 Inhoudsopgave
02 G4S: Media, privatisering en burger-/mensenrechten
03 Media smullen van G4S 'terreurexpert'
04 The United Nations and G4S
05 Dangerous Partnership & Contracting Insecurity
06 Overheidstaken G4S in strijd duurzaamheidsbeleid
07 Met de billen bloot op facebook
08 FB inlichtingendienst
09 Google zoekt met je mee...
10 AIVD benadert IT'er om hackers-informatie
11 Van bemiddelaar tot doelwit AIVD
12 Boekrecensie: The Way of the Knife
13 migratie-beleid.nl
14 Grensgevangenen
15 Donateurs gezocht

 Nieuw op de site
Abonneer je op de OBSERVANT de nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen

Observant 65Elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen en Janssen, nummer 65 in pdf


G4S: Media, privatisering en burger- en mensenrechten

Heel langzaam sluipt de privatisering de beveiligingswereld in. Veiligheid lijkt te worden ge´nterpreteerd als een allesomvattend concept. Beveiligingsfirma G4S draagt dit totale concept van veiligheid uit en dringt zo door tot in de haarvaten van de samenleving.

In enkele landen om ons heen verloopt het proces van beveiligingsontwikkeling nog wat sneller, maar over de gehele linie is duidelijk dat privatisering de veiligheid langzaam overneemt. Niet alleen vinden er controles op vliegvelden, in gevangenissen, politiecellen en winkels plaats, ook neemt de beveiliging van ambulances, reguliere opvang voor vluchtelingen, logistieke diensten en zelfs rond subsidieverlening toe.

G4S: Media, privatisering en burger-/mensenrechten
Media smullen van G4S 'terreurexpert'
The United Nations and G4S
Dangerous Partnership & Contracting Insecurity
Overheidstaken G4S in strijd met duurzaamheidsbeleid
Met de billen bloot op facebook

Er wordt alom voor gewaarschuwd: je sociale leven kan redelijk eenvoudig in kaart worden gebracht zodra je actief een Facebook-pagina onderhoudt. Buro J&J brengt het resultaat visueel in kaart.AIVD benadert IT'er om hackers-informatie

Zomer vorig jaar benaderde de AIVD een IT'er met het verzoek om tegen vergoeding als informant te gaan werken op het gebied van hackers. De IT'er weigerde en doet zijn relaas omtrent zijn ontmoeting van de AIVD'er.migratie-beleid.nl

De website migratie-beleid.nl is een nieuw initiatief van Buro Jansen & Janssen. Hierop zullen zoveel mogelijk aan migratie gerelateerde overheidsdocumenten die ˇf door de overheid zelf openbaar zijn gemaakt ˇf via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ˇf de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten zijn verkregen, worden gepubliceerd.Dodenherdenking: Theater op de DamJe kunt pas herdenken zodra je beseft dat de wereld niet zwartľwit is, dat slachtoffers daders kunnen zijn en vice versa. Wie de moed heeft werkelijk te herdenken, staat stil bij zijn eigen fouten en de fouten van de mensen uit zijn eigen gemeenschap.

Dodenherdenking: Theater op de Dam
Observant 64samenvatting: onderzoek profielschetsen vreemdelingen in detentie: Justitie Spasme
Onderzoek profielschetsen: Vreemdelingendetentie schreeuwt om aandacht
Leeswijzer voor het onderzoek profielschetsen
Openbaarmaking profielschetsen vreemdelingen in detentie


Vreemdelingendetentie is een wonderlijk iets. Het wordt gepresenteerd als een bestuurlijke maatregel, alsof het acceptabel is om mensen die niets misdaan hebben op te sluiten. Het klinkt bijna klinisch, maar helaas is een bestuursrechtelijke straf vaak erger dan een strafrechtelijke. Beroepsmogelijkheden, uitgebreide rechterlijke toetsing en andere rechten van verdachten zijn in de loop der jaren meer en meer uitgehold.

De profielschetsen 2008 en 2010 zijn in dat licht opmerkelijk te noemen. Opmerkelijk omdat het ministerie van Justitie, tegenwoordig Veiligheid en Justitie, de rapportages niet openbaar maakt en omdat de mensen in vreemdelingendetentie eigenlijk nette mensen zijn. Deze mensen worden echter zwaar gestraft, zowel fysiek door opsluiting, ongewenst verklaring en andere beperkingen, maar ook door de stigmatisering als zijnde criminele vreemdelingen.overheid benadert hackers

'We willen het imago van de AIVD onder hackers verbeteren, misschien kan je daarbij een rol spelen', aldus Hans Turksma van Binnenlandse Zaken of de AIVD.

Augustus 2013, na afloop van de internationale hackersconferentie OHM2013 die in Oudkarspel plaatsvond, heeft AIVD'er 'Hans Turksma' geprobeerd hacker 'Stefan' te benaderen voor een vermoedelijke informantenrol. Stefan was die bewuste maandag niet thuis, maar Turksma dacht kennelijk dat hij zich verstopt had achter de vensterbank en bleef daarom wachten.How Special Branch Spied on the Animal Rights Movement

Since 2010 there have been revelations about police infiltration of protest groups. For over 40 years the state sanctioned the use of undercover police to gain intelligence on political activists, including animal rights campaigners.

Though it was widely assumed that groups were under surveillance, no-one would have imagined the extent to which the secret state burrowed deep into organisations, established close friendships and sexual relationships with activists, and broke the law to further its objectives. This article will explain how it happened and what can be learnt from it.NSA_files


NSA_files op nieuwsblog
NSA_files op burojansen

Komende maanden probeert Jansen & Janssen een overzicht bij te houden van de openbaar gemaakte NSA files. Mogelijk volgt er aanvullende zaken.

Observant 63

inhoudsopgave Observant nummer 63

01 Inhoudsopgave
02 Ideologische orde: Gaan we protesteren?
03 Discrimineert de politie?
04 Preventief fouilleren omdat het mag!/moet?
05 Chiquita and the Myth of Corporate Social Responsibility
06 "Hallo, met de AIVD"
07 Nederlandse strijders in SyriŰ verdienen een onderscheiding
08 Inside British intelligence
09 Administratieve apartheid brochure
10 Donateurs gezocht


Ideologische orde: Gaan we protesteren?

Diverse studentendemonstraties van de afgelopen jaren werden in potentie als het plegen van een misdrijf beschouwd, zo blijkt uit documenten die J&J in handen kreeg via de Wob. Bescherming van de openbare orde komt steeds meer in het teken te staan van het verzamelen van inlichtingen zonder dat hierbij duidelijk wordt waarvoor, en wat er mee gebeurt. Burgemeesters, College van B&W's en gemeenteraden weten niets van deze operaties af.

Van eind 2009 tot de zomer van 2011 demonstreerden studenten en docenten tegen de bezuinigingen in het onderwijs. In die periode werden diverse actieve studenten in Utrecht en Amsterdam benaderd door de inlichtingendienst.

In het eerdere artikel 'Gaan we stenen gooien?' worden deze benaderingen in verband gebracht met het persbericht van de operationele driehoek van Den Haag van 20 januari 2011. De avond voorafgaande de demonstratie meldde burgemeester Van Aartsen namelijk dat 'de gemeente Den Haag aanwijzingen had dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren'. De burgemeester zei dat de politie die aanwijzingen baseerde op informatie afkomstig van 'open en gesloten bronnen'.

Tijdens de demonstratie op die dag vonden er enige schermutselingen plaats op het Plein voor het Tweede Kamergebouw en op het Malieveld. De NOS meldde dat volgens de driehoek de 27 verdachten (cijfers van de politie) leden zouden zijn van de linkse groep Anti-Fascistische Aktie (AFA). Van de 27 verdachten werden er nog op dezelfde dag 22 vrijgelaten.Discrimineert de politie?

"Nee, artikel 1 van de Grondwet verbiedt dat!" Zo luidt kortweg de redenering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als antwoord op een informatieverzoek over onderzoek naar discriminatoir handelen van de politie-organisatie. "Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. & Artikel 1 Grondwet formuleert daarmee een norm waaraan de overheid, en daarmee ook de politie-organisatie, zich jegens de burger dient te houden. Er zijn dan ook geen stukken voorhanden waaruit blijkt dat de politie bij de uitoefening van haar taken, deze uitoefent op een wijze waarop etnisch wordt geprofileerd c.q. gediscrimineerd," schrijft de heer Schoof, directeur-generaal politie, in juli 2012. Schoof is op dit moment Nationaal Co÷rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het antwoord is opmerkelijk, want of alle functionarissen van het apparaat zich aan deze gouden regel houden is onbekend. Regiopolitie Gelderland Zuid verschaft informatie over enkele klachten over discriminatoir optreden van de politie. Een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) klaagt over een politiecollega die gezegd zou hebben: "We gaan een gesprek onder blanken voeren." En bij de inbeslagname van een mini-bike ontstaat een discussie, waarbij een agent gezegd zou hebben: "kutmarokkanen, kruimelvriendje." Zijn dit incidenten, is het structureel, bevordert het politie-apparaat zelf discriminatoir optreden, speelt de cultuur van de organisatie als zodanig een rol bij zowel incidenteel als mogelijk structureel discriminatoir optreden, allemaal vragen die je zou kunnen bedenken. Het antwoord van het ministerie is echter nee, wij discrimineren niet, omdat de Grondwet dat verbiedt. Einde discussie.Maastricht; Preventief fouilleren omdat het mag!/moet?

Over selectief fouilleren, discriminatoir handelen, willekeurige hoogten van boetes, drugs fouilleren, verdwenen 'wapens', afgenomen joints, einde van het gedoogbeleid, steunen van coffeeshophouders, vage cijfers en bizarre motivering (deel 1, 2003 - 2007).

De overheid heeft door een recentelijke wijziging van de bevoegdheid tot preventief fouilleren aangegeven dat de maatregel niet werkt. Natuurlijk wordt dat niet met zoveel woorden gezegd, maar de krampachtigheid waarmee de maatregel wordt verdedigd is veelzeggend.

Om vast te stellen of 'het selectief fouilleren' wel genoegzaam werkt, wordt er een experiment uitgevoerd in Rotterdam. In een bepaalde wijk fouilleert de politie burgers aan de hand van een aantal criteria. De burger als proefpersoon van een veiligheidsexperiment. Bij het testen van medicijnen zou de wereld op zijn kop staan, maar blijkbaar is het genoeg om de mannelijke guinea pigs in de leeftijd tussen ongeveer 14 en 34 jaar te betasten. Wat dit voor het rechtsgevoel van mensen betekent, lijkt allang geen punt van discussie meer.Chiquita and the Myth of Corporate Social Responsibility

Chiquita Brands International claims to put corporate social responsibility at the forefront of its business practices. The banana producer seeks to distance itself from its predecessor United Fruit Company by presenting a story of complete transformation from a corporation that was famous for its human rights violations and collusion with the State, to a 21st century company that is responsive to consumer demands for healthy fruit produced in conditions that are environmentally-conscious and respectful of labor and community rights.

This article examines Chiquita as the direct heir of the notorious United Fruit Company, debunking the compan's claims that it has transformed from a corporate villain into a model corporate citizen. Current-day Chiquita is full of contradictions. The company's operations receive approvals from the Rainforest Alliance and Social Accountability International, and it is the only company in the industry that has agreed to a Latin American-wide collective bargaining agreement with the banana workers' union. Despite the sustainability and management certifications, human rights violations continue to be documented in farms that produce Chiquita fruits, particularly bananas. Examples of these violations are presented from Costa Rica, Guatemala, Honduras, and Colombia. Using its considerable political clout and public relations influence, Chiquita has followed the United Fruit Company's example by covering up its actions, which not only violate its own voluntary codes of conduct but are also illegal and unethical.

Chiquita's actions in Colombia, where it admitted to paying left-wing guerrillas and right-wing paramilitary organizations over a 15-year period, resulted in an indictment by the US Department of Justice that found Chiquita broke the law by financing a US-designated Foreign Terrorist Organization. Legal actions are now underway in the US and in Colombia, aiming to hold Chiquita accountable and achieve redress for the victims of the paramilitaries that were funded by Chiquita. The indictment, and the National Security Archives' subsequent release of the Chiquita Papers provide an opportunity to examine the connections that resulted in a fine of USD $25 million paid to the US government and an omission of criminal charges for the Chiquita executives involved in fueling the Colombian armed conflict. While its public relations machine convinces consumers that Chiquita is a good choice, the shared interests between the company and the US government allow Chiquita to continue disregarding human rights in impunity.DE PSYCHE VAN EEN MOL

Paul IJsbrand Kraaijer en zijn spiegelpaleis: Van Buttonboy tot Spion

Op 3 juni 2011 kondigde De Telegraaf de onthulling van een informant in extreem-linkse kringen aan. Met op de achtergrond de zee is in een korte video te zien hoe John van den Heuvel een man interviewt die zegt dat hij 25 jaar voor de inlichtingendienst heeft gewerkt. Dezelfde dag is de naam van de persoon in de video bekend: Paul IJsbrand Kraaijer. Vervolgens verschijnen er twee artikelen over het leven van Paul Kraaijer op 4 en 6 juni 2011.

In de weken die volgen gaat de discussie in de media en op internet vooral over de dubbelrol die Kraaijer al die jaren zou hebben gespeeld: journalist en informant. Er ontstaat ophef over zijn informantenrol en in Suriname, waar Paul thans woont, wordt hij door de journalistenvakbond en zijn werkgever aan de kant gezet. Vervolgens probeert Kraaijer nog zijn verhaal in boekvorm uit te brengen, maar als uitgevers geen interesse tonen, zet hij het op het internet. 'Het dubbelleven van een AIVD-infiltrant/informant' is in wezen een uitgebreide versie van de artikelen in De Telegraaf, veel nieuwe feiten staan er niet in.

Hier volgt een korte schets van het onderzoek en de conclusies. Het volledige onderzoek is als pdf te downloaden of de website van Jansen & Janssen te lezen.

Paul IJsbrand Kraaijer, van buttonboy tot spion

De Psyche van een Mol, Paul Kraaijer (onderzoek)

Paul IJsbrand Kraaijer, van buttonboy tot spion (pdf)

De Psyche van een Mol, Paul Kraaijer (onderzoek) (pdf)

Donateurs gezocht!

Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur. Jansen & Janssen heeft geldschieters nodig om onderzoek naar politie, justitie, inlichtingendiensten, private beveiligingsbedrijven in Nederland en de Europese Unie te blijven doen.
Wordt donateur voor: € 5,- , € 10,- , € 25,- of een ander bedrag per maand.
ING 603904 ten name van Stichting Res Publica te Amsterdam

Security Industry: links between Israel and the Netherlands? an inventory

The Israeli security industry is comprised of a state-owned Military-Industrial Complex and hundreds of privately owned companies, the so-called 'homeland security industries' . The security industry is estimated to generate revenues totalling billions of dollars annually. European countries sustain through economic relations with the Israeli security industry an export economy directly profiting from military occupation. The economy of the occupation constitutes one of the major obstacles for a peaceful and just solution to the Israeli-Palestinian conflict.

To start the mapping of Israeli security industry exports to the Netherlands, Buro Jansen & Janssen has made a first inventory with the intention:

" To establish the extent to which the Netherlands is a client of the Israeli security industry by assessing the economic relations in this area and the level of Israeli security know-how implementation in the Netherlands. The inventory will attempt to establish the specific contribution of Dutch civilian, police and military authorities to the economy of the occupation.

" To explain the ethical issues arising from sustaining economic relations with the Israeli security industry, and to the extent that it is possible, highlight the impact of Israeli security know-how on the security culture in the Netherlands.

" To inform Dutch public opinion, to generate awareness to the ethical issues, and to stimulate civil society campaigns.

The research involved three major tracks, which will be explained here shortly.

Track 1 entailed the cross-referencing of various lists of companies known to be involved in trade between Israel and the Netherlands. Out of the more than 600 companies in the Excel database we composed, we compiled a long list of 21 companies that stood out in our initial investigation. Chapter V details the various aspects of our research, and discusses several security companies that trade with the Netherlands. As we did not have a fixed prioritised list of companies to focus on, track 2 of this research started with a series of FOIA requests in order to get more information about possible contacts between the Dutch authorities and Israel. We issued FOIA requests to a broad spectrum of authorities and institutions, namely the 26 Regional police forces and the Ministries of Justice, Defence, Foreign Affairs, Home Affairs, Economics and Finance. We asked for contracts with private companies worth between 10,000 and 125,000 Euros (Everything beyond Č 125,000 is supposed to be covered by the public European tender register).

Track 3 involved an investigation of the European Security Research Programmes to locate those that have involvement of both Israeli and Dutch companies and institutions. We have created a separate database that identifies those programmes that involve both Dutch and Israeli partners. The programme of EU grants for security research provides a major opportunity for Israel to get access to the European markets. Chapter IV introduces the so-called Framework Programme FP7 aimed at Security Research and discusses some of the arguments against Israel benefiting from this programme. To get an impression of the contacts between Israel and the Netherlands provided by EU projects, and the opportunities for selling the 'Israeli experience' , we had a closer look at one of the European Security Research programmes. The programme that raised our interest was Safire, aimed at understanding radicalisation and developing interventions to prevent extremism.

Chapter III uses the example of the market for Unmanned Armed Vehicles (UAVs or drones) to describe the road from military to civilian use of homeland security products - zooming in on the situation in the Netherlands. Selling drones illustrates the selling of the so-called 'Israeli experience.' This idea, recently introduced by Neve Gordon, helps explain the success story of Israel's homeland security industry in the global market. Chapter II explores the relation between the military-industrial complex and the homeland security industry, and the differences between the two. Elbit Systems serves as an as example. It is one of the largest Israeli companies, it is active in all fields of the security industry, and it is accused of involvement in the occupation and the apartheid wall. The chapter ends with the campaigns leading to the recent divestments from the company.

The report begins with an overview of current civil society campaigns focusing on links with the Netherlands. While far from complete, the intention is to get an idea of what is going on, and which campaigns are successful. With this start, we want to make clear that we intend to build on research already done by others before and around us. For the situation in the Netherlands, we specifically refer to earlier investigations by Profundo, and to the work of De Campagne tegen Wapenhandel.

I. Civil society campaigns

II. Elbit, the security industry and the pension funds

III. Selling drones, selling the 'Israeli experience'

IV. Israel and the FP7 European Security Research Programme

V. Israel's security industry and the Netherlands: linked, or not?


klik hier voor Security Industry: links between Israel and the Netherlands?

 

Infozine Europese politie en Justitie samenwerking

'De EU bouwt aan een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Eenmaal voltooid, zullen onder deze noemer zaken als het EU-burgerschap, de mobiliteit van personen, asiel en immigratie, het visumbeleid en het beheer van de buitengrenzen worden geregeld. Ze zal ook nauwe samenwerking bevorderen tussen de politie-, justitie- en douanediensten van de EU-landen. De ruimte moet ervoor zorgen dat de wetgeving die van toepassing is op EU-burgers, bezoekers en immigranten (en criminelen en terroristen) in de gehele Unie op dezelfde manier wordt toegepast.' (europa.eu)

De ontwikkelingen op het gebied van de Europese samenwerking van politie en justitie gaan zo snel dat de oprichting van een Europese politie- en justitiedienst binnenkort een feit is. Is dat dan niet goed, een apparaat dat onze rechten en ons leven beschermt? Het klinkt mooi, een 'ruimte van justitie, vrijheid en veiligheid', maar zonder rechtsbescherming van verdachten, zonder transparante controle en toezicht op de samenwerking van opsporingsinstanties en zonder een apparaat dat maat weet te houden en de nuances ziet, blijft er weinig over van ons recht en onze vrijheden.

Ook aan de betrouwbaarheid van de gegevens van politie en justitie in allerlei databanken moet worden getwijfeld. Hoeveel zicht hebben burgers eigenlijk op de gevaren die de overheid ons voorschotelt? En zegt het wijzen op de gevaren van de georganiseerde criminaliteit en terrorisme eigenlijk niet meer over het onvermogen van diezelfde overheid adequaat te handelen op het gebied van preventie en de opsporing?

Buro Jansen & Janssen is niet tegen een verenigd Europa, maar zet wel vraagtekens bij de ontwikkeling van de zogenaamde 'ruimte van justitie, vrijheid en veiligheid' zoals de regeringsleiders ons die voorschotelt.

Het Europese veiligheidsbeleid is een complexe aangelegenheid. Aan de hand van verschillende artikelen proberen wij inzichtelijk te maken wat de bestaande structuur is, welke plannen er op stapel staan en op welke manieren de samenwerking van politie en justitie gewone burgers raakt.

Naast dit magazine ontwikkelt Buro Jansen & Janssen ook een website over de Europese politie en justitie samenwerking. De website is http://justitievrijheidenveiligheid.nl refererend naar de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

Mocht u meerdere exemplaren willen ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

klik hier voor het magazine Europese politie en Justitie samenwerking

 

uit de observant 56

Ochtendgloren: Nachtelijke politionele phishing acties

Bestrijding van de criminaliteit door het afsluiten van snelwegen lijkt een uitvloeisel van de aanpak van nodale controle en informatiegestuurde politie. De redenering is eenvoudig. Boeven en andere slechteriken in de woorden van overheidsfunctionarissen gebruiken snelwegen als aan- en afvoerroutes van criminele waar. Door de snelweg af te sluiten en iedereen te controleren wordt de criminaliteit bestreden. Deze ongerichte controle acties gericht tegen niet verdachte burgers lijken proeftuinen voor het samenwerken van tientallen opsporingsdiensten en meer dan honderd functionarissen. Het denken binnen het opsporingsapparaat is duidelijk gekanteld. Iedereen is verdachte op de rijkswegen. Het Kwaad beweegt zich. In het verleden vooral in het oosten van het land, waar de operatie Ochtendgloren zijn oorsprong kent, maar de laatste jaren ook in het westen en zuiden, waar inmiddels vergelijkbare operaties onder de naam Avondlicht worden gehouden.

Kritische kanttekeningen, vragen, evaluaties, analyses, het is allemaal niet nodig. Twijfelaars van de maatregel worden net zolang onder druk gezet tot ze instemmen en een kritische beschouwing van dit zware middel is nergens in de stukken te vinden. Dat is verontrustend in een rechtstaat waar politie en justitie steeds meer middelen en mogelijkheden krijgen. Zonder nuances worden rechten van burgers alleen maar meer ingeperkt.

Ochtendgloren: Nachtelijke politionele phishing acties


Het onderzoek van Buro Jansen & Janssen
wob documenten van het KLPD
wob documenten regiopolitie Twente
wob documenten regiopolitie IJsselland
wob documenten regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
wob documenten regiopolitie Gelderland Zuid
wob documenten parket Almelo
wob documenten parket Zutphen
wob documenten parket Zwolle Lelystad
wob documenten KLPD na bezwaar openbaar gemaakt
wob documenten Ministerie van Binnenlandse Zaken
wob documenten gemeente Rijssen-Holten
wob documenten gemeente Voorst
excel overzicht algemeen Ochtendgloren
excel overzicht Ochtendgloren wapens
excel overzicht personeel Ochtendgloren
excel overzicht Ochtendgloren processen-verbaal
CBS cijfers WWM politieregio's Oost Nederland
CBS cijfers vermogensdelicten politie regio's Oost Nederland
CBS cijfers Twente absoluut vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers IJsselland absoluut vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers NO Gelderland absoluut per vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers Gelderland Zuid absoluut per vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers Gelderland Midden absoluut vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers Twente per 1.000 inwoners vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers IJsselland per 1.000 inwoners vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers NO Gelderland per 1.000 inwoners vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers Gelderland Zuid per 1.000 inwoners vermogensdelicten per misdrijf
CBS cijfers Gelderland Midden per 1.000 inwoners vermogensdelicten per misdrijf

Onder druk,
Terrorismebestrijding in Nederland

Joost Oranje over ‘Onder druk’ in in NRC Handelsblad:‘kale feiten vormen de leidraad voor het boek dat vele facetten over terrorismebestrijding op een rij zet: de wetgeving, de uitgebreide bevoegdheden van overheidsdiensten, de actuele strafzaken, het maatschappelijk debat, de aanpak van inlichtingendiensten

Onder druk, Terrorismebestrijding in Nederland, Jansen & Janssen dossier 2,
Uitgeverij Papieren Tijger, ISBN 90 6728 188 3 / NUR 740
voor €18,50 of bestel hier

Buro Jansen & Janssen

Wat

Buro Jansen & Janssen doet onafhankelijk onderzoek naar politie, justitie, inlichtingendiensten en het vreemdelingenbeleid in Nederland en Europa. Daarnaast ondersteunen wij mensen die te maken hebben gekregen met optreden van deze diensten. Ook geeft Buro Jansen & Janssen advies over (klachten)procedures of inzage in registers. Ons onderzoek omvat een analyse van de wetgeving, de uitvoeringspraktijk en verhalen van mensen uit de praktijk.

Hoe

Buro Jansen & Janssen voert naast opdrachten ook zelfstandig onderzoek uit. Recente voorbeelden zijn: onderzoeken naar terrorismebestrijding, Europese politiesamenwerking, identificatieplicht en demonstratierecht. Wij doen ook onderzoek voor derden zoals politieke partijen, onderwijsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties, advocaten en de media. Daarnaast geeft Jansen & Janssen trainingen, lezingen en presentaties.

Waarom

Het uitgangspunt van Buro Jansen & Janssen is dat de overheid zorgvuldig met de rechten en plichten van mensen om moet gaan. Rechtvaardigheid, gelijkheid, openheid en controleerbaarheid vormen de kern van een democratische rechtsstaat en een leefbare samenleving. De overheid neemt allerlei maatregelen, die soms grote gevolgen kunnen hebben voor individuen of groepen mensen. De uitvoeringspraktijk en de beleidsvorming hebben beiden een effect op de positie van individuen. Burgers verkeren daarbij in een zwakkere positie, ongeacht de rechtsbescherming die ze hebben. Kritische kanttekeningen en een kritische analyse zijn van groot belang om de positie en rechten van bewoners van Nederland en Europa te verstevigen ten opzichte van overheid en bedrijfsleven.

Aandachtsgebieden

1. inlichtingendiensten

Na 11 september hebben deze diensten een grote rol toebedeeld gekregen op het gebied van terrorismebestrijding. De democratische controle blijft echter marginaal. Buro Jansen & Janssen heeft in de afgelopen twintig jaar veel expertise opgebouwd en diverse onderzoeken gedaan. (naar bijvoorbeeld de rol van informanten/infiltranten, werving van vluchtelingen, het ontwikkelen van een andere visie op inlichtingendiensten)

2 maatregelen in de publieke ruimte

Wij hebben veel aandacht besteed aan ontwikkelingen in de zogenaamde publieke ruimte. We hebben bijvoorbeeld de introductie van cameratoezicht en de identificatieplicht kritisch onder de loep genomen. Maar ook het recht op demonstratie of opsporingsmethoden van de politie (zoals het afluisteren van telefoon, internet en andere communicatiemiddelen) onderzoeken en analyseren we.

3 internationale samenwerking

Een ontwikkeling die Buro Jansen & Janssen al sinds 1997 volgt is de Europese politiesamenwerking. Wat wordt er in Europa afgesproken, hoe werkt de Europese politiesamenwerking en welke checks en balances zijn er eigenlijk? Hierover is in 2003 gepubliceerd in het boek Keizer in lompen.

4 privatisering

Naast overheidsmaatregelen zal ook de privatisering van de publieke ruimte grote gevolgen krijgen voor inwoners van Nederland en Europa. In de Verenigde Staten, AustraliŰ en Engeland is dit al het geval. Buro Jansen & Janssen zal zich hier ook op gaan richten, naast veiligheid en politie en justitie in het algemeen.

logo buro jansen & janssen
Steun het werk van
Jansen & Janssen.
Wordt donateur!

ING 603904
tnv Stichting Res Publica
Amsterdam
Buro Jansen & Janssen
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
info@burojansen.nl
tel. 020 6123202
fax 020 6123202
mob. 06 34339533