• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Het wetenschappelijk omkatten van ‘Integraal Appel’ naar ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (Omkatten is een illegale activiteit om de identiteit van een product te verhullen) (samenvatting)

  Pleegt professor Spapens wetenschapsfraude met de Tilburgse wietstad saga en het gebruik van zijn “one person’s view”, een gewelddadige verdachte, voor wetenschappelijke publicaties? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek naar de Engelse vertaling van ‘Integraal Appel’ voor een hoofdstuk in de publicatie ‘The many faces of crime for profit and ways of tackling it’ van Duyne, P. C., Harvey, J., Antonopoulos, G. A. & von Lampe, K. (eds.) Wolf Legal Publishers (2017). Dit hoofdstuk, ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’, is geschreven door professor Spapens.

  Spapens heeft regelmatig beweert dat hij slechts als adviseur betrokken is geweest bij het opstellen van ‘Integraal Appel’ van Tilburg University. Uit onderzoek van Buro Jansen & Janssen, ‘Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University’ en verschillende openbaarheidsverzoeken en klachten over dit rapport wordt duidelijk dat de professor een belangrijke rol speelde bij het rekenwerk en het schrijven van de tekst. Dit blijkt ook uit de Engelse vertaling.

  Net als ‘Integraal Appel’ is ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area’ gebaseerd op de informatie van de verdachte Alain S. Professor Spapens presenteert de verdachte als “informer”, een “one person’s view”, maar wel iemand met kennis van zaken omdat hij een centrale rol in de organisatie zou hebben gespeeld en een persoon is met een fotografisch geheugen. Een onderbouwing van deze beweringen van de professor is niet te vinden in een van de publicaties. Buro Jansen & Janssen heeft de verdachte Alain S. wel aan een uitgebreid onderzoek onderworpen.

  In het onderzoek ‘Verdachte Kroongetuige Informant Fantast?’ wordt het leven van de verdachte Alain S. uitgebreid onder de loep genomen. De conclusie is vernietigend, de “informer” is “een labiele man die alles zou kunnen verklaren als hem dat gevraagd zou worden.” In de rechtszaak voelde hij zich dan ook “misleid en misbruikt” en zijn volgens hem zijn verklaringen door de politie aangepast. Op basis van de verhoren en beschikbare gegevens concludeert Buro Jansen & Janssen dat de verdachte Alain S. niet alleen zeer onbetrouwbaar is, maar ook gewelddadig.

  Dit onderzoek naar het omkatten van ‘Integraal Appel’ naar ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ beschrijft de stappen die professor Spapens heeft doorlopen om zijn ‘emo-document’ om te zetten in een ‘wetenschappelijk’ artikel. Nadere onderbouwing van deze stappen is te vinden in het artikel ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ is een vertaling van nepwetenschappelijke rapport ‘Integraal Appel’’. Dat beide documenten in brede kringen, waaronder wetenschappelijke, worden gebruikt, is in een apart artikel gedocumenteerd.

  Zowel Tilburg University als het LOWI hebben geen inhoudelijk onderzoek gedaan naar de klachten over ‘Integraal Appel’ en naar ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’. Deze desinteresse in waarheidsvinding toont aan dat het produceren van nepwetenschap erg eenvoudig is en dat iedere wetenschapper dit zonder enig onderzoek overneemt. Kritiek op nepnieuws van burgers door wetenschappers is erg goedkoop als onderzoek naar nepwetenschap van professoren en universiteiten niet serieus wordt genomen.

   

  Artikel als pdf

  Het wetenschappelijk omkatten van ‘Integraal Appel’ naar ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (Omkatten is een illegale activiteit om de identiteit van een product te verhullen)

  ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ is een vertaling van nepwetenschappelijke rapport ‘Integraal Appel’

  Het gebruik van het nepwetenschappelijke rapport ‘Integraal Appel’ en de Engelse vertaling ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and Where does it go?’ in wetenschappelijke, semiwetenschappelijke publicaties en in de media.

  Integraal Appel, Een confronterend straatbeeld van criminele ondermijning van de samenleving

  Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?

  De opgeblazen papieren Wietoorlog (samenvatting)

  De opgeblazen papieren Wietoorlog (onderzoek)

  Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University (samenvatting)

  Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University

  Verdachte Kroongetuige Informant Fantast?