• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ouders activist lastiggevallen over twitterbericht dat niet van de activist is

  In 2021 kregen mijn ouders tot drie keer toe bezoek van steeds twee agenten al dan niet in uniform. Volgens de agenten willen ze mij spreken over een twitterbericht over een ‘internationale bijeenkomst’ in de huiskroeg van Johnboy Willemse ‘De Nationalist’ in Ravenstein. Het bericht is niet van mij, maar de agenten zijn naar alle waarschijnlijk bij mij terecht gekomen omdat ik politiek actief ben binnen Antifa.

  Het eerste bezoek is op dinsdag 17 Augustus 2021. Mijn vader belt me later. Twee wijkagenten in uniform stonden plots voor de deur en zeggen dat de politie graag met mij wilt spreken. De agenten willen binnenkomen, maar mijn vader weigerde hen de deur. Op de stoep zegt mijn vader dat ik er niet ben en vervolgens wordt hij aan een kruisverhoor onderworpen. De agenten vuren allerlei vragen op het familielid af. “Waar is hij dan? Wat is zijn telefoonnummer? Wanneer komt hij terug?” Mijn vader is erg verbaasd over de indringende manier waarop de agenten proberen informatie te krijgen en vraagt zelf waarom zij mij willen spreken. De wijkagenten zeggen dat ze mij dringend willen spreken over een bericht op Twitter dat volgens hen van mij zou zijn. De wijkagenten blijken verder ook zelf geen informatie te hebben en komen alleen langs om mij te spreken.

  In een Twitter bericht van 5 augustus 2021 staat dat de neonazi Johnboy Willemse uit Ravenstein een internationale bijeenkomst in zijn achtertuin organiseert op 28 augustus 2021. Dit soort bijeenkomsten organiseert hij regelmatig bij hem thuis. Johnboy Willemse is al langere tijd bekend binnen antifascistische kringen. Ik ben echter niet actief op Twitter en het bericht is dan ook niet van mij. Hoewel ik contact heb met mijn vader, weet die niets van Johnboy Willemse. Op de vraag waar ik ben antwoord mijn vader dat hij dat niet weet en de vraag van de agenten aan mij zal doorgeven. Na vijftien minuten vertrekken agenten en zeggen dat ik contact op kan nemen met de lokale politie.

  Johnboy Willemse was lange tijd lid van de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Hij staat in 2006 zelfs op de lijst van de NVU voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oss. In 2015 verlaat hij de partij na een ruzie over een demonstratie tegen vluchtelingen in Oss. Dat neonazi Johnboy Willemse op 28 augustus 2021 een internationale bijeenkomst aan het organiseerde was binnen Antifa kringen al lang duidelijk. Punt van discussie was, wat te doen? Die discussies vonden plaats via Signal, Telegram, versleutelde e-mails en chatgroepen. Ik ging ervan uit dat het allemaal besloten kanalen waren. Tot 5 augustus 2021 hebben Antifa kringen de bijeenkomst van 28 augustus niet op social media (Twitter, Facebook) bekend gemaakt.

  Een maand later, op 18 september 2021, staan er weer twee personen van de overheid voor de deur van mijn ouderlijk huis. Een man en een vrouw van middelbare leeftijd in burger bellen aan. Ze zeggen dat ze van de politie zijn, maar geven geen naam en identificeren zich niet. Ze willen hetzelfde weten als de wijkagenten op 17 augustus. “Waar is hij? Wanneer komt hij thuis? Kan hij contact opnemen met ons?” De vrouw en de man hebben niet veel tijd en zijn erg ongeduldig, terwijl mijn vader uitlegt dat hij het niet weet, maar aan mij zal doorgeven of ik contact met ze kan opnemen. Opnieuw worden de agenten de toegang geweigerd en vind het vijf minutengesprek op de stoep plaats. Al snel vertrekken de twee agenten in burger.

  Weer een maand later staan op zondag 24 oktober 2021 twee agenten in uniform voor de deur van mijn ouderlijk huis. Voor mijn familie voelt het steeds meer als intimidatie. Ze hebben gezegd dat ik al dan niet contact opneem, daarmee is de kous af. De agenten willen opnieuw binnenkomen en hebben opnieuw dezelfde vragen. “Waar ben ik? Wanneer kom ik thuis? En kan ik contact opnemen met de politie?” De agenten laten iets meer los over het waarom van het bezoek. Op de stoep weer, want nog steeds wordt hen de toegang tot het huis ontzegd. Zij willen me spreken over een ‘melding’ over de huiskroeg van Johnboy Willemse ‘De Nationalist’ in Ravenstein. Willemse komt in zijn achtertuin samen met zijn vrienden om bij het drinken van Schultenbräu bier van de ALDI gezeten op plastic stoelen naar de Duitse neonazi band Landser uit de jaren negentig te luisteren en gezamenlijk te Sieg Heil te roepen.

  Bijeenkomsten in de tuin van Willemse halen ook nog de media. Op 7 juli 2020 interviewt het NRC Richard Prein in ‘Informant voor politie en AIVD bij extreem rechts.’ Prein zegt dat hij tweeënhalf jaar informant was in de NVU maar ook in de NVU-afsplitsing Racial Volunteer Force (RVF) van Johnboy Willemse. Willemse wordt in het artikel RVF-leider genoemd. In het artikel zegt Prien dat de politie hem in gevaar heeft gebracht omdat ze een dag voor een barbecue bij Willemse voor de deur stonden: “De politie brengt hem een enkele keer zelfs in gevaar, vindt hij. Zo gaat de politie langs bij RVF-leider Johnboy Willemse in Ravenstein. Een dag later heeft Prein daar een barbecue met RVF-leden.”

  Prien zegt dat hij toenadering tot de RVF moet zoeken, “omdat de diensten al lang meer wilden weten over de vereniging, onder meer vanwege haar banden met Britse neonazistische organisaties,” schrijft het NRC. Dat is een van de redenen waarom hij in september 2019 een anti-Israël-demonstratie organiseert en het RVF erbij betrekt. Er waren echter maar vijftien mensen van plan om te komen, en omdat de demonstratie op last van de politie werd verplaatst van de Israëlische ambassade in Den Haag naar het Malieveld werd deze op het laatste moment afgeblazen.

  Mijn familie is ondertussen het terugkerende maandelijkse bezoek van politie beu en zegt dat ik niet ben en dat ze niet weten waar ik ben. Ze hebben netjes doorgegeven aan mij dat ik contact op kan nemen met de politie en voor hen is de kous nu af. Ze zeggen tegen de agenten dat ze geen bezoek meer wensen. Zeker niet van agenten die zich niet netjes identificeren en contactgegevens achterlaten.

  Ik weet niet waarom ze mijn ouders drie keer hebben lastiggevallen. Het Twitter bericht is niet van mij en hoewel ik kennis had van de bijeenkomst van 28 augustus 2021 bij Johnboy Willemse, heb ik die informatie alleen via Signal, Telegram, versleutelde e-mailberichten en besloten groepen zoals ‘Announcements’ en ‘FVA’ gedeeld. Blijkbaar sta ik op de radar van de politie en ben ik dus eerder opgevallen door mijn politieke activiteiten. Dat is geen prettige gedachte, want ik dacht altijd dat er geen politieke politie in dit land bestond, maar heb me vergist. Misschien is er ooit een bericht van mij op een open Telegram groep onder de aandacht gekomen van de autoriteiten, ik weet het niet. Je weet natuurlijk nooit precies wie er met jou in een chatgroep zitten. Ik ben voorzichtig maar niet paranoïde.

  Het eerste bezoek van de politie op 17 augustus 2021 komt hard bij mij aan. Natuurlijk weet ik dat als je politiek actief bent dit kan gebeuren, maar om een of andere reden verwachtte ik het niet. Maar gespreken met mensen met dezelfde ervaring en het lezen van verschillende artikelen op de website van Buro Jansen & Janssen stelden me in zekere zin gerust. Mijn eerste gedacht was dat ik zonder enige verdenking verdachte was van een misdrijf omdat ik politiek actief ben. In sommige Europese landen zoals Italië en Frankrijk komt dit voor. Nu denk ik dat ik niet verdachte ben, maar dat ik wel benaderd ben voor informatie of om informant te worden. Niet minder erg, want ook intimiderend, zeker ook voor mijn familie.

  Het is duidelijk dat de politie op zoek is naar informatie over de bijeenkomst van 28 augustus in de huiskroeg van Johnboy Willemse thuis en in zijn vrienden. Blijkbaar is er ook interesse in het feit dat de aankondiging van die bijeenkomst op Twitter is gezet. En de overheid is klaarblijkelijk geïnteresseerd in mij en inde Antifa.

  Ik ben al langere tijd actief in antifascistische en anarchistische kringen, niet alleen in Nederland. Ik heb altijd gedacht dat ik anoniem en dat de autoriteiten niet veel van mijn activiteiten wisten. Blijkbaar heb ik me vergist en ik zie dat als een wake up call. Dat is ook de reden waarom ik mijn verhaal vertel. Het is belangrijk om te weten dat observaties en onderzoek naar fascisten, zowel digitaal als fysiek, niet zonder risico’s zijn. Je kunt sporen digitale achterlaten, zelf geobserveerd worden of op een andere manier geconfronteerd worden met geweld van fascisten, maar zeker ook intimidatie van politie en inlichtingendiensten. Want een ding hebben me de drie bezoeken weer eens duidelijk gemaakt, ‘de autoriteiten lezen altijd mee.’

  Dit wil niet zeggen dat ik mijn politieke activiteiten niet voortzet. Ik ga zeker door, niet paranoia, maar voorzichtig zoals altijd, want een goede voorbereiding is altijd superbelangrijk. Mij krijgen ze niet kapot, ‘Siamo Tutti Antifascisti.’

  Steven (is niet de echte naam van de activist)

  Artikel als pdf

  Inhoudsopgave Observant #80 Benaderingen omdat protesteren een terroristische handeling is

  Gehele Observant #80 Benaderingen omdat protesteren een terroristische handeling is