• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Literatuurlijst

  “Passanten in Niemandsland”
  Inleidingen en verslag van het symposium over illegale vreemdelingen in detentie, gehouden op 16 mei 1991 Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR), mei 1991

  “Gezinshereniging”
  Ellen Naborn, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek 20, 1992

  Beleidsnota 1993, KMAN

  “Eens komt de dag ……”
  Een onderzoek naar leven, wonen en werken van Haagse illegalen.
  Gemeentelijke Sociale Dienst Den Haag, oktober 1992

  “Europa kent z’n grenzen”
  Wat zijn de gevolgen van de Europese eenwording voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers?
  Europees Steunpunt Migranten en Vluchtelingen (ESMV), september 1992

  Jaarverslag 1991, Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA)

  “Illegalen komen hier niet”
  Gebruik van collectieve voorzieningen door vreemdelingen zonder verblijfstitel.
  Instituut voor Rechtssociologie/Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen 1990

  “Toegankelijkheid sociale ziektekostenverzekeringswetten voor illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen”
  Ziekenfondsraad, juni 1992

  “Uitsluiting illegale vreemdelingen van sociale verzekeringen”
  Sociale Verzekerings Raad (SVR), december 1992

  “Anders denken over migratie”
  Conferentie Platform Illegale Vluchtelingen (PIV)
  september 1993

  Eindrapport Commissie Binnenlands Vreemdelingentoezicht (Commissie Zeevalking), maart 1991

  Tweede Kamer stukken Illegalenbeleid, 1991 tot en met 1996

  Jaarverslagen 1992, 1993, 1994 en 1995, Koninklijke Marechaussee (KMAR)

  “Over illegalen gesproken”
  Impressies uit de hulpverlening aan illegale vreemdelingen.
  Noord Hollands Signaal nr. 1, augustus 1995

  “Nederland, Open U”
  Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid.
  Rob Loeffen/Wil van der Schans, Amsterdam 1994

  “De Afhankelijke verblijfstitel van migrantenvrouwen”
  Els van Blokland en Miranda de Vries, uitgave Wetenschapswinkel Nijmegen, maart 1992

  “Het VN-Vrouwenverdrag en het Nederlands Vreemdelingenrecht”
  Een onderzoek naar de relevantie van het VN-vrouwenverdrag voor het Nederlands vreemdelingenrecht.
  Mr Sarah van Walsum, Clara Wichmann Instituut, februari 1996