• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Vragenformulier

  Onderstaand vragenformulier is leidraad geweest bij ons onderzoek. We hebben deze vragenlijst in diverse talen onder een groot aantal organisaties verspreid, dat in de praktijk met en voor vluchtelingen, migranten, mensen zonder verblijfsvergunning en/of gekleurde Nederlanders werkt. Veelal zijn dat belangenorganisaties of discriminatiemeldpunten. De verzending van deze lijsten vond vooral in en rondom Amsterdam plaats. De vragen werden ingevuld en teruggestuurd door de betrokkene of de belangenorganisatie, of betrokkene kwam bij ons op het spreekuur om de klacht op te tekenen.

  Via dit vragenformulier zijn er niet zo veel klachten bij ons binnengekomen. Deels omdat, zoals we aanvankelijk constateerden, mensen zonder verblijfsvergunning een controle door (politie)ambtenaren als het ware ‘inbouwen’ in hun illegalenbestaan. Klachten over de legitimatieplicht en racisme zijn dan vaak ‘bijkomend’. Deels ook omdat er geen meldpunt is waar mensen specifiek met dit soort klachten terecht kunnen. De meeste klachten kwamen ons rechtstreeks op ons spreekuur ter ore en via mensen zonder verblijfsvergunning.

  Omdat we de komende tijd de gevolgen van de legitimatieplicht, administratieve apartheid en persoonscontrole blijven onderzoeken, deze bijlage.
  Ieder die in zijn of haar omgeving, op het werk, aan een balie, op straat of nog anderszins geconfronteerd wordt met racistische controle, of daarover hoort van derden, vragen wij contact met ons op te nemen. Dit vragenformulier kan dan in diverse talen bij ons opgevraagd en ingevuld naar ons retour gezonden worden. Uiteraard is anonimiteit van betrokkene gegarandeerd.

  Vragenformulier voor gegevens over de wijze waarop de legitimatieplicht wordt gehandhaafd.

  1 Persoonlijke gegevens

  a Nationaliteit
  0 Nederlands
  0 niet-Nederlands

  b Afkomst/etnische origine
  ……………

  c Geboorteland
  ……………

  d Sexe
  0 man
  0 vrouw

  e Leeftijd
  ……………

  f Verblijfsstatus
  0 houder van vestigingsvergunnning
  0 (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf
  0 asielzoeker in procedure
  0 toerist of familiebezoeker
  0 zonder verblijfsvergunning
  0 anders, nl……………

  g Woonplaats
  ……………

  2 Indien u de afgelopen tijd gecontroleerd bent op uw identiteitsbewijzen, in welke situatie gebeurde dat?

  0 op straat
  0 op het werk
  0 in een koffiehuis
  0 op het station
  0 bij de grens
  0 bij het bevolkingsregister
  0 bij het arbeidsbureau
  0 bij de belastingdienst
  0 bij de vreemdelingenpolitie
  0 bij een balie, nl. ……………
  0 anders, nl. ……………

  3 In welke stad/welk dorp werd u gecontroleerd?

  ……………

  4 Door wie werd u gecontroleerd?

  0 politie
  0 vreemdelingenpolitie
  0 marechaussee
  0 spoorwegpolitie
  0 administratief baliemedewerker bij balie ……………
  0 anders, nl. ……………

  5 Werden andere mensen met u, die in dezelfde situatie verkeerden ook gecontroleerd?

  0 nee, ik was alleen
  0 nee, alleen ik
  0 ja, alleen alle niet-Nederlanders
  0 ja, iedereen, ook de Nederlanders
  0 anders, nl. ……………

  6 Wat was de reden van identiteitscontrole die u verteld werd?

  0 reden werd niet opgegeven
  0 begaan van een overtreding
  0 reizen zonder geldig ticket
  0 controle op verblijfsstatus
  0 administratieve controle
  0 anders, nl. ……………

  7 Werden uw gegevens in de computer nagekeken?

  0 ja
  0 nee

  9 Bent u aangehouden na de controle?

  0 ja
  0 nee

  Indien ja, welke reden van aanhouding werd u meegedeeld?
  0 geen reden
  0 reden: ……………

  Hoe lang bent u vastgehouden?
  ……………

  Waar werd u vastgehouden ?
  0 politieburo
  0 politiecel
  0 vreemdelingenpolitiecel
  0 overplaatsing naar illegalengevangenis (vreemdelingenbewaring in Huis van Bewaring)
  0 anders, nl. ……………

  Werd u geregistreerd na de aanhouding?
  ……………

  Hoe werd u behandeld tijdens de controle, deden zich bijzondere feiten voor?
  ……………

  Heeft u klachten over de controle?
  ……………

  Heeft U opmerkingen over de behandeling, of in het algemeen over de controle?
  ……………