• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Dossier Europol 2

  Dossier Europol 2 EURO-POLITIE MAG ALLES

  Bureau Jansen en Janssen en Stichting Eurowatch hebben een brochure samengesteld over de Europese politiedienst Europol.

  In deze brochure wordt uit de doeken gedaan hoe Europol tot stand is gekomen en hoe zowel het Nederlandse als het Europese parlement vrijwel buitenspel hebben gestaan. Op basis van unieke documenten wordt een kijkje in de keuken van Europol geboden.

  Wat mag Europol allemaal? Wie komen allemaal in de Europol-computer te staan? Waarom slaat Europol persoonsgegevens op over politieke en seksuele voorkeuren? Is er democratische en juridische controle mogelijk op Europol? Hoe verhoudt Europol zich tot de normering van opsporingsbevoegdheden in Nederland na de IRT-affaire? Wat is er bekend over de praktijk van internationale politiesamenwerking?

  Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in DOSSIER EUROPOL 2.

  “Wat Nederlandse politiemensen zelf niet meer mogen, kunnen Europol-ambtenaren ongestraft doen. Zij genieten onschendbaarheid voor de wet, waardoor ze niet vervolgd kunnen worden voor het verstrekken van onjuiste informatie.”
  Professor Theo de Roos

  Een onmisbare brochure voor wie op de hoogte wil zijn van de Europese politiesamenwerking.

  De brochure DOSSIER EUROPOL 2 is te bestellen door overmaking van f15,- op giro 603904 van Stichting Res Publica te Amsterdam o.v.v. europol.

  Dossier Europol 2
  ‘operationeel, pro-actief, effectief, executief’
  Redactie: Wil van der Schans en Jelle van Buuren
  Een uitgave van Bureau Jansen en Janssen en Stichting Eurowatch
  Amsterdam, april 1999
  36 Bladzijden
  Prijs: f 15,- (incl. porto)