• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De krekel en de kippen

  Dupont op justitie en veiligheid

  Op de website ‘Boekhoudfraude gemeenten en provincies‘ van accountant Leo Verhoef vinden wij dit verslag:

  ‘Ook de jaarrekeningen van gemeente Schijndel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 dat er in dat jaar een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was dat € 5,8 miljoen. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat er ook nog eens € 4,5 miljoen extra was uitgegeven. Waaraan?

  Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 26 maart 2007. De gemeenteraad interesseerde het totaal niet en reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er een klein overschotje was van € 37.129. In werkelijkheid was het voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 9,0 miljoen (waarvan winst van € 10,8 miljoen uit de verkoop van de Obragas/NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,8 miljoen). Blijkbaar moest nu met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele OZB van 2006 van € 2,4 miljoen totaal overbodig was.

  Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 december 2007. Die deed geen moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen. (De Onroerendezaakbelasting bracht € 2,6 miljoen op. De helft was dus genoeg geweest.)

  Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,5 miljoen opgegaan? Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,7 miljoen opgegaan?

  Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,5 miljoen. Over welke kosten van € 9,6 miljoen hoeven wij niets te weten? Al met al missen we over de jaren 2008-2010 € 10,8 miljoen belastinggeld. Waar is dat gebleven? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juni 2011. Die gooide de brief in de prullenbak met als smoes dat de jaarrekening zou zijn opgesteld “conform de regelgeving”. Nooit geweten dat er regelgeving is die gemeenten zou verplichten tot leugen en bedrog. En ook al zou dat wèl zo zijn, de uitkomst is dan: leugen en bedrog. En dat is precies waar Leo Verhoef de gemeenteraad voor waarschuwde.

  Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 maart 2013. Geen reactie.

  Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over. Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen in de wirwar van misleidende foute cijfers. Maar wel: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!

  Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 december 2014. Geen reactie. Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo slechts € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?’, aldus accountant Leo Verhoef.

  Leo Verhoef rekende de jaarrekeningen door van de Brabantse gemeente Schijndel en kwam tot de onthutsende conclusie dat er nogal wat geld niet was verantwoord. Wat nog onthutsender was, was dat de brieven van accountant Leo Verhoef niet eens werden beantwoord. Niet door de gemeenteraad van Schijndel, niet door de burgemeester en niet door de gemeenteraad. Wij weten niet hoelang het al een rommeltje was met de financiën van Schijndel. Maar wat weten wij wel?

  Wij weten dat politieman Hans Schoones van 1993 tot 2014 in de gemeenteraad van Schijndel zat namens de VVD. Wij weten ook dat Hans Schoones van 1999 tot 2002 wethouder was van Economische Zaken, Financiën, Sport, Industrieterreinen, Vastgoed en Horeca- en Middenstandszaken. Nu was Hans Schoones weliswaar geen wethouder vanaf 2006 toen het onderzoek van Leo Verhoef begon, als oud-wethouder van Economische Zaken en Financiën had hij toch wel iets te zeggen gehad moeten hebben over de verdwenen financiën van de gemeente Schijndel? Je zit 20 jaar in de gemeenteraad, je bent 3-4 jaar wethouder van diverse geldzaken, maar je weet niets van verdwenen geld of niet-kloppende jaarrekeningen? Misleidende jaarrekeningen die niet kloppen en dus eigenlijk valsheid in geschrifte zijn? Het kan natuurlijk, maar om dan te beweren dat je je werk goed hebt gedaan is iets anders. Op zijn minst had VVD-gemeenteraadslid Hans Schoones zich sterk kunnen maken om de zaak eens na te gaan kijken en antwoord te geven op de brieven van Leo Verhoef die als gemeenteraadslid ook aan hem waren gericht.

  Waarvan kennen wij VVD-wethouder Hans Schoones ook alweer? Hans Schoones was vanaf 2011 tot 2014 hoofdbestuurslid van de ANPV, de politievakbond die eind deze week in het nieuws kwam door hun protest tegen Jan Huzen die informatie over undercoveragenten wilde publiceren. ‘Jan Huzen en zijn Facebookgroep moeten gestopt worden!’, riep de voormalige VVD-mandataris boos in Hart van Nederland van SBS6. Want de waarheid mag niet boven?

  Hans Schoones was ook nog een tijdje penningmeester van de carnavalsvereniging van Schijndel. Een nieuwe aanwijzing dat hij verstand heeft van zowel geldzaken als verkleedpartijen? Wij weten het niet, maar meteen na de heisa van boze demonstranten die online op zoek waren naar informatie van undercoveragenten, riep hij achter de inzet van die agenten te staan. ‘De vakbondsman heeft gezegd dat de undercovers fantastisch werk verrichten.’, aldus Dagblad van het Noorden op 23 juli 2020.

  Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: De krekel kan beter zwijgen in het dorp van de kippen! Welkom in de echte wereld, Hans!