• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • reactie op artikel van Minister Remkes

  Op 24 november stond op de opiniepagina een artikel van mijn hand onder de door de redactie gekozen kop ‘AIVD schiet tekort in uitvoering van kerntaken’. Minister Remkes reageerde in NRC Handelsblad van 3 december. Volgens Remkes zou mijn kritiek suggestief, tendentieus, misplaatst en ondeugdelijk zijn.
  NRC Handelsblad

  Volgens de minister zou ik stellen dat de AIVD “er niets van terecht brengt”. Over de fouten door verschillende inlichtingendiensten handelt mijn stuk echter niet zozeer. Ik heb vooral beoogd beleidsmakers en politici op te roepen het materiaal van geheime diensten kritisch te beschouwen en vastgesteld dat daar ook in Nederland voldoende aanleiding toe bestaat.
  Ik heb ook niet beweerd “dat de AIVD criminele burgerinfiltranten zou hebben aangezet tot het plegen van misdrijven”. Ik heb gesteld dat criminele burgeragenten, terwijl zij onder begeleiding van de BVD stonden, strafbare feiten hebben gepleegd. Daarbij heb ik in het midden gelaten of dat op instigatie van de dienst gebeurde, of vanuit een ‘eigen agenda’ van de betreffende agenten. De voorbeelden van dergelijke feiten liggen voor het oprapen.
  De AIVD zelf poogt op zijn site, op een Q&A-achtige wijze, mijn kritiek te weerleggen. Pijnlijk genoeg maakt de dienst daarbij meteen in de eerste stelling een flinke fout. Volgens de dienst zouden “onlangs vijf radicale moslims zijn vrijgesproken, die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag”. Tot een proces, laat staan een vrijspraak, is het echter nooit gekomen.
  De vijf werden door het openbaar ministerie, binnen een week, uit voorlopige hechtenis ontslagen. Is een dergelijke voorstelling van zaken nou suggestief, tendentieus, misplaatst of gewoon ondeugdelijk?
  Ik ben het overigens van harte met de minister eens, dat een discussie met deugdelijke argumenten dient te worden gevoerd.