• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ANBI

  Stichting Res Publica

  Postbus 11556

  1001 GN Amsterdam

  IBAN: NL43 ASNB 0856 9868 52

  IBAN NL56 INGB 0000 6039 04

  Fiscaal 8053.35.614

   

  Doelstellingen en beleid

  Wat

  Buro Jansen & Janssen doet onafhankelijk onderzoek naar politie, justitie, inlichtingendiensten en het vreemdelingenbeleid in Nederland en Europa. Daarnaast ondersteunen wij mensen die te maken hebben gekregen met optreden van deze diensten. Ook geeft Buro Jansen & Janssen advies over (klachten)procedures of inzage in registers. Ons onderzoek omvat een analyse van de wetgeving, de uitvoeringspraktijk en verhalen van mensen uit de praktijk.

  Waarom

  Het uitgangspunt van Buro Jansen & Janssen is dat de overheid zorgvuldig met de rechten en plichten van mensen om moet gaan. Rechtvaardigheid, gelijkheid, openheid en controleerbaarheid vormen de kern van een democratische rechtsstaat en een leefbare samenleving. De overheid neemt allerlei maatregelen, die soms grote gevolgen kunnen hebben voor individuen of groepen mensen. De uitvoeringspraktijk en de beleidsvorming hebben beiden een effect op de positie van individuen. Burgers verkeren daarbij in een zwakkere positie, ongeacht de rechtsbescherming die ze hebben. Kritische kanttekeningen en een kritische analyse zijn van groot belang om de positie en rechten van bewoners van Nederland en Europa te verstevigen ten opzichte van overheid en bedrijfsleven.

   

  Hoofdlijnen beleid en implementatie

  Hoe

  Buro Jansen & Janssen voert naast opdrachten ook zelfstandig onderzoek uit. Recente voorbeelden zijn: onderzoeken naar terrorismebestrijding, Europese politiesamenwerking, identificatieplicht en demonstratierecht. Wij doen ook onderzoek voor derden zoals politieke partijen, onderwijsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties, advocaten en de media. Daarnaast geeft Jansen & Janssen trainingen, lezingen en presentaties.

  Aandachtsgebieden

  1. inlichtingendiensten
   Na 11 september hebben deze diensten een grote rol toebedeeld gekregen op het gebied van terrorismebestrijding. De democratische controle blijft echter marginaal. Buro Jansen & Janssen heeft in de afgelopen twintig jaar veel expertise opgebouwd en diverse onderzoeken gedaan. (naar bijvoorbeeld de rol van informanten/infiltranten, werving van vluchtelingen, het ontwikkelen van een andere visie op inlichtingendiensten)
  2. maatregelen in de publieke ruimte
   Wij hebben veel aandacht besteed aan ontwikkelingen in de zogenaamde publieke ruimte. We hebben bijvoorbeeld de introductie van cameratoezicht en de identificatieplicht kritisch onder de loep genomen. Maar ook het recht op demonstratie of opsporingsmethoden van de politie (zoals het afluisteren van telefoon, internet en andere communicatiemiddelen) onderzoeken en analyseren we.
  3. internationale samenwerking
   Een ontwikkeling die Buro Jansen & Janssen al sinds 1997 volgt is de Europese politiesamenwerking. Wat wordt er in Europa afgesproken, hoe werkt de Europese politiesamenwerking en welke checks en balances zijn er eigenlijk? Hierover is in 2003 gepubliceerd in het boek Keizer in lompen.
  4. privatisering
   Naast overheidsmaatregelen zal ook de privatisering van de publieke ruimte grote gevolgen krijgen voor inwoners van Nederland en Europa. In de Verenigde Staten, Australië en Engeland is dit al het geval. Buro Jansen & Janssen zal zich hier ook op gaan richten, naast veiligheid en politie en justitie in het algemeen.

   

  Bestuur, inkomsten en vermogen

  1. Timmerman, secretaris
  2. IJzer, penningmeester
  3. Dokkum, voorzitter

  Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding.

  Werknemers hebben recht op maximaal 130% van het minimumloon

  Vrijwilligers krijgen een maandelijkse vergoeding van maximaal 150 euro per maand

  Inkomsten verkrijgt Stichting Res Publica door subsidies en donaties.

  Het vermogen wordt gebruikt als reserve voor zowel vaste lasten als salaris.

   

  Overzicht werk 2013 – 2020/2021

  Naast diverse onderzoeken voor individuen en organiaties voert Buro Jansen & Jansen ook publieke onderzoeken uit.

  • Publicaties van onderzoek van Buro Jansen & Janssen

  zeven Observanten

  Een Observant in 2021 in het teken van De burger is staatsgevaarlijk
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-78/
  Een Observant in 2021 in het teken van Fox-IT in Rusland
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-77/
  Een Observant in 2021 in het teken van Integrale Nepwetenschap
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-76/
  Een Observant in 2020 in het teken van Fox-IT en exportvergunningen
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-75/
  Een Observant in 2020 in het teken van Stasi NL Benaderingen in 2019
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-74/
  Een Observant in 2019 in het teken van Fox-IT in het Midden-Oosten
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-73/
  Een Observant in 2019 in het teken van Geheime politie van Nederland
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-72/
  Een Observant in 2018 in het teken van Referendum WIV 2017 magazine
  http://www.burojansen.nl/category/JansenJanssenReferendumWIV.pdf
  Een Observant in 2018 in het teken van Niet Transparante Wetenschap
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-71/
  Een Observant in 2017 in het teken van Social Media Surveillance
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-70/
  Een Observant in 2017 in het teken van Politie Mercenaries
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-69/
  Een Observant in 2016 in het teken van Wetenschappers in dienst van de overheid
  http://www.burojansen.nl/category/observant/observant-68/
  Een Observant in 2015 in het teken van data, manipulatie, verlies en bedrog van data
  http://www.burojansen.nl/pdf/Observant67BJJaug2015.pdf
  Een Observant in 2015 in het teken van het terroriseren van politiek protest
  http://www.burojansen.nl/pdf/Observantnummer6630maart2015.pdf
  Een Observant in 2014 in het teken van G4S, lopend onderzoek, en Facebook ook lopend onderzoek
  http://www.burojansen.nl/pdf/BuroJansen&Janssenobservant65mintweebijdragen.pdf
  Een Observant in 2014 in het teken van de profielschetsen vreemdelingen in detentie
  http://www.burojansen.nl/pdf/observant64profielvluchtelingingevangenis.pdf
  Een Observant in 2013 in het teken van Ideologische ordeDigitale publicaties en infrastructuur

  • Digitale Infrastructuur

  – burojansen.nl; alle Jansen websites van de afgelopen decennia zijn in elkaar te schuiven. Het ging daarbij om drie websites (twee html sites) en een eigen CMS site. Uitgangspunt was het ontsluiten van alle data, maar ook het meer integreren van andere websites en projecten en toekomstige websites. Die integratie zal zich de komende jaren verder moeten uitkristalliseren. Uiteindelijk is alles van de afgelopen dertig jaar in een database terecht gekomen en doorzoekbaar. Tevens zijn de oude links behouden gebleven zodat pagina´s die naar Jansen verwijzen nog steeds op hun plek terecht komen. Alle observanten, op dit moment 69 stuks, zijn allemaal nagelopen op artikelen, links en andere zaken. Alles is nu compleet. Er wordt nog gewerkt aan de toegankelijkheid van de thema’s en welke thema’s een plek krijgen.

  – justitieenveiligheid.nl of veiligheidenjustitie.info; het nieuwe blog justitieenveiligheid.nl is al snel gestegen in Google en andere zoekmachines. Het idee is dat er gereageerd wordt op zowel overheidsberichten als media berichten over de onderwerpen van Jansen. Voortgekomen uit het nieuwsblog is justitie en veiligheid vooral gericht op het binnenland, op dit moment staan er 157 berichten op. Diverse berichten zijn al overgenomen door andere websites. Via de site komen ook tips binnen over allerlei zaken die dan verder worden uitgezocht.

  – nieuwsblog.burojansen.nl is buitenlands nieuws over inlichtingendiensten, politie en mensenrechten. Website is gestart in 2012, maar vooral in 2013 is de vorm van de site duidelijk geworden. Er staan op dit moment meer dan 1.500 berichten op.

  – Inlichtingendiensten.nl/hetnationaalveiligheidsarchief.nl is al het materiaal van de MIVD en de AIVD dat wij verzamelen en bij elkaar brengen, de site wordt ook gebruikt door het Amsterdams gemeentearchief. De website is van start gegaan in 2013. En is nog steeds in ontwikkeling. Op dit moment bevat de website ruim 4.000 pdf’s wat in totaal neerkomt op meer dan 50.000 documenten.

  – Voorkomvernietiging.nl; site om mensen aan te zetten om dossiers op te vragen om het inlichtingenarchief te redden.

  – openbaarheid.nl diverse mensen hebben materiaal aangeboden, anderen willen daarop voortborduren, niet alleen werk van Jansen, maar ook rond sociale zekerheid, zorg, belastingen, milieu, volksgezondheid en andere zaken. Archief site die eigenlijk steeds geupdate moet worden maar er vaak bij inschiet.

  – crowddigging.nl is af en draait. In de database zitten ongeveer 2.000 Nederlandse cables. Tentoonstelling crowddigging heeft gestaan op de belangrijkste moderne kist tentoonstelling van 2016, Hacking Habitat in Utrecht. Positieve reacties. Op de site zijn foto´s uit Utrecht te zien.

  Ondersteuning vrijheid van meningsuiting

  Lopend
  – vluchtelingen en hulpverleners ( advies, voorlichting)
  – dierenwelzijn (onderzoek)
  – internet gebruikers (onderzoek)
  – diverse andere organisaties en individuen
  – enkele organisaties in het buitenland (onderzoek)

  Afgerond wel volgend
  – studenten ( advies, interventie, steun en informatieverzoeken)
  – gaswinning in Groningen (onderzoek, voorlichting, advies)
  – dierenwelzijn buitengebied (onderzoek)

  Algemene ondersteuning
  – hulpvragen via internet, telefoon en brieven
  Divers tussen teruggestuurd van een vlucht naar de VS, tot vrijheid van meningsuiting op koningsdag, tot werknemers van provincie en universiteit tot beleid rond homo ontmoetingsplek tot recherche bij uitkeringsgerechtigden, mishandeling door politie, gebrekkig politie optreden bij ongelukken, etc.

   

  Doorlopende doelen voor 2017 – 2022

  bestaande digitale activiteiten verbeteren

  – Europese site zowel Nederlands als Engels justitievrijheidenveiligheid.nl
  – migratie-beleid.nl
  – veiliginternetten.org
  – library.burojansen.nl
  – politieklachten.nl

  nieuwe digitale activiteiten

  – nieuw blog over inlichtingen en veiligheid
  – herstructurering crowddigging.nl

  Onderzoek/projecten waar al langere tijd aan wordt gewerkt

  – wetenschap en politie/justitie/inlichtingendiensten
  – profiling in de breedste zin van het woord
  – magazine politiecontroles (in voorbereiding)
  – demonstratierecht
  – aanhoudingseenheden
  – brochure arrestantenboek (in concept)
  – AIVD boek, blog en website
  – radicale moslims in het vizier
  – radicaliseringspreventie projecten
  – Radicaal niet mis mee
  – ambtsberichten
  – Terrorisme/ verschillende aanslagen in de wereld
  – ondermijning
  – motorclubs
  – hennepdrama
  – bedrijven op het veiligheidsterrein
  – ik heb niets te verbergen
  – FB intelligence tentoonstelling en brochure
  – de overheid online onderzoek, internet surveillance
  – digitale tips tegen tralies
  – diversen ingrepen bij dance feesten, ochtendgloren acties, allerlei invallen en arrestaties in Nederland de afgelopen 10 jaar, cameratoezicht, gebiedsverboden.

   

  Balans

  Verlies- en winstrekening 2019 2020
  Totaal omzet
  Giften 9.462 4.605
  Totaal inkoopkosten en uitbesteed werk
  Totaal personeelskosten 6.047 4.990
  Totaal reis-en verblijfkosten
  Totaal huisvesting 5.170 2.243
  Totaal andere kosten 2.538 2.460
  Resultaat Projekten
  Totaal diverse baten en lasten 63 8.231
  Totaal kosten 13.755 9.693
  Totaal subresultaat 4.293- 3.143
  Totaal Resultaat 4.293- 3.143