• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Colofon

  Op 21 maart 2018 kunt u in het kader van een raadgevend referendum uw mening geven over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV 2017). Deze wordt ook wel aangeduid als Sleepwet, hetgeen verwijst naar de uitbreiding van mogelijkheden om communicatieverkeer af te luisteren (door middel van bulkinterceptie) door de inlichtingendiensten (AIVD en MIVD). Dit is echter slechts één aspect van de WIV 2017.

  Volgens de overheid draagt de WIV 2017 bij aan de nationale veiligheid en de effectiviteit van de inlichtingendiensten. Veel mensen denken hierbij in eerste instantie aan het voorkomen van terroristische aanslagen. De inlichtingendiensten richten zich echter niet alleen op (potentiële) terroristen, maar op veel meer mensen en zaken die volgens de diensten een bedreiging zouden vormen voor de democratische rechtsorde. Een dreiging die echter niet altijd evident is.

  Of de WIV 2017 daadwerkelijk op een positieve wijze zal bijdragen aan de het vergroten van de effectiviteit van betreffende inlichtingendiensten is nog maar de vraag. De AIVD en MIVD zijn weinig transparant over hun werkwijze en behaalde resultaten, en het toezicht alsmede de controle op de diensten is beperkt. Effectiviteit van het werk van de inlichtingendiensten valt dan ook moeilijk te beoordelen.

  Buro Jansen & Janssen doet al ruim dertig jaar onderzoek naar inlichtingendiensten en heeft het nodige over het onderwerp gepubliceerd. De magazine en de website bevatten dan ook geen gedetailleerde analyse van alle wetsartikelen die opgenomen zijn in de WIV 2017. Een dergelijke exercitie kan nuttig zijn, maar levert slechts een beperkte bijdrage aan beantwoording van de vraag hoe de wet na invoering uiteindelijk zal uitpakken. We hebben gekozen voor een bredere benadering.

  We proberen inzicht te geven in het functioneren van de Nederlandse inlichtingendiensten in zowel het heden als verleden. Hierbij komt een uiteenlopend aantal thema’s aan bod, zoals de effectiviteit en toegevoegde waarde van de inlichtingendiensten, het toezicht en de controle erop, misstanden uit het verleden en lessen voor de toekomst, de risico’s van in de wet opgenomen bevoegdheden (zoals hacken via derden en bulkinterceptie) en een vergelijking van de WIV 2017 met bestaande wetgeving in het buitenland.

  Dit magazine en de website zijn dan ook bedoeld als bijdrage voor het maken van een weloverwogen keuze bij het referendum.

  U kunt vragen, opmerkingen, aanvullingen plaatsen onder de artikelen. Wij verzoeken u het bij een inhoudelijke discussie te laten. Bijdragen die inhoudelijk niet aansluiten worden niet geplaatst. Mocht u een artikel willen leveren voor deze website kunt u ons dit ook mailen.

  (Foto achtergrond van Bert Kaufmann (It Greate Ear tussen de koeien bij Burum, Fryslân, Wikimedia Commons))

  Buro Jansen & Janssen
  Postbus 10591
  1001EN Amsterdam
  020 6123202
  06 34339533
  info@burojansen.nl
  http://www.burojansen.nl

  Word donateur
  NL56 INGB 0000 6039 04
  t.n.v. Stichting Res Publica