• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • jansen van archive

  13 – 10- 2004

  Bijna alle ant-terrorismemaatregelen in Nederland nog eens op een rij
  Alle artikelen over terrorismebestrijding bij

   

  12 -5 – 2004 Observant nr 26
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  8 – 5 – 2004 Ervaringen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst De asielzoeker en de geheim agent
  NRC , 8 mei 2003, Wil van der Schans en Erik Timmerman
  De macht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst neemt toe sinds de moslimextremistische aanslagen. De AIVD krijgt steeds meer bevoegdheden om terreur op te sporen. Maar houdt de geheim agent zich aan de wet? ÔFreek beloofde me een verblijfsvergunning in ruil voor informatie.’
  8 – 5 – 2004 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de burger,
  ervaringen van actievoerders en vreemdelingen
  Justitiele Verkenningen, nr 3, mei 2004
  Mag de AIVD zich eigenlijk wel bijzondere inlichtingenmiddelen inzetten tegen anti-globalisten en in hoeverre houdt de de AIVD zich aan de regels bij de benadering van asielzoekers
  8 – 5 – 2004 Special van Justitiele Verkenningen over inlichtingendiensten
  Met bijdrages van oa. voormalig BVD-agent F. Hoekstra (infiltratie in de prakrijk), C. Wiebes (problemen rondom de internationale intelligence liaison), C. Fijnaut (inlichtingendiensten in Europa en Amerika) en L. van Wifferen (gebruik van AIVD-informatie in het strafproces).
  26 – 4 – 2004 Observant nr 25
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  30 – 4 – 2004 Verplicht DNA afstaan na veroordeling
  Ravage #7 van 30 april 2004

  Het wordt binnenkort mogelijk om van iedereen die veroordeeld wordt voor een delict waar een maximumstraf van vier jaar of langer op staat, DNA af te nemen en op te slaan. Een meerderheid van het Nederlandse parlement stemde kortgeleden in met een wetsvoorstel van minister Donner (Justitie).

  09 – 4 – 2004 Spaanse inlichtingendienst blundert
  Terrorismebestrijding in teken van incidentenpolitiek
  Ravage #5 van 9 april 2004

  Het opsporingsonderzoek naar de verdachten van de aanslagen in Madrid verloopt voortvarend. Er zijn zoveel sporen achtergelaten door de daders dat het merendeel vand e verdachten inmiddels achter slot en grendel zit. Opmerkelijk is dat een deel van de arrestanten al langere tijd door de inlichtingendiensten in de gaten werd gehouden.

  27 – 3 – 2004 Observant nr 24
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  27 – 3 – 2004 Eigen inlichtingen eerst, Europese spionage, door Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  nr 13 , 27 – 3 – 2004

  Na de aanslagen in Madrid klinkt alom de roep om een gezamenlijke Europese aanpak van de terreurbestrijding. Diezelfde roep klonk na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Een indrukwekkende serie maatregelen en actieplannen werd gelanceerd, maar die blijken in praktijk weinig effect te hebben gesorteerd. Waarom lukt het de Europese Unie toch zo slecht om politie- en inlichtingendiensten te laten samenwerken?
  Met de benoeming van een terrorismepaus, die de coördinatie van de Europese terreurbestrijding ter hand gaat nemen, nieuwe wettelijke maatregelen en vooral veel goede voornemens denken de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese lidstaten een adequaat antwoord te hebben gevonden op het vermeende gebrek aan effectieve Europese terreurbestrijding. Maar direct werd al duidelijk dat een écht Europees antwoord er niet in zit. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk lieten weten vooral onderling inlichtingen te willen uitwisselen en er niet over te peinzen alle lidstaten te laten delen in de geheimen van hun nationale inlichtingendiensten – laat staan de tien nieuwe lidstaten die in mei aanschuiven aan de Europese beleidstafels.

  3 – 3 – 2004 Observant nr 23
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  16 – 1 – 2004 Jacht op gewelddadige anarchisten
  Antiterrorismedeskundigen uit verschillende landen, waaronder Nederland, besloten in Rome tot de vorming van een speciale Task Force voor het onderzoek naar ‘opstandige anarchistische acties’. Dit naar aanleiding van de bombrieven die naar verschillende Europese instellingen zijn gestuurd.
  Ravage #1 van 16 januari 2004
  Wil van der Schans
  15 – 12 – 2003 Nieuwe uitgave: Keizer in Lompen, politiesamenwerking in Europa

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  ISBN 90 6728 126 3
  Uitgeverij Papieren Tijger
  Keizer in lompen – politiesamenwerking in Europa’ is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem.
  15 – 12 – 2003 Observant nr 22

  15 – 12 – 2003 Nieuwe Terrorismewet, ook activist kan terrorist zijn

  Volgens de Wet Terroristische Misdrijven is samenspannen voor terroristische misdrijven en het werven voor gewapende strijd strafbaar. Ook vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat radicale (dieren)activisten als terrorist vervolgd moeten kunnen worden.
  Ravage nr 16, 19 december 2003
  door Wil van der Schans

  15 – 12 – 2003 Voortaan je pas op zak, identificatieplicht vanaf 2005

  Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt binnenkort in met een algehele identificatieplicht. Volgens minister Donner is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de politie grootschalige identiteitscontroles gaat houden. Niet iedereen is daar even gerust op.
  Ravage nr 16, 19 december 2003
  door Erik Timmerman

  24 – 11 – 2003 Nieuwe uitgave: Misleidende Methode
  over hoe de AIVD vluchtelingen benadert

  Uitkomst van een onderzoek naar de wijze waarop de AIVD vluchtelingen benaderd. De AIVD beloofd in ruil voor informatie nog steeds verblijfsvergunningen soms wordt die ook gegeven, in andere gevallen breekt de AIVD juist zijn belofte. Ook de IND verzamelt veel informatie over vreemdelingen en werkt nauw samen met de AIVD.
  20 – 11 – 2003 Observant nr 21
  Achtergonden over Misleidende Methode
  27 – 06 – 2003 AIVD in de rechtszaal, Donner wil bewijsmateriaal AIVD wettig maken
  Tot tweemaal toe leidde rechtszaken tegen vermeende moslim-terroristen in Rotterdam, die gebaseerd waren op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot vrijspraak van de verdachten. Dit deed de discussie weer oplaaien over een wetswijziging, die mogelijk moet maken dat informatie van de AIVD gebruikt kan worden in processen tegen terroristen. Minister van Justitie Donner kondigde op 20 juni aan een wetswijziging voor te bereiden. Glijdt Nederland alsnog af naar een geheime dienststaat?
  Ravage nr 9, 27 juni 2003
  door Wil van der Schans
  20 – 06 – 2003 Observant nr 20
  Snuffelstaat nu helemaal online
  04 – 04 – 2003 Globalisten onder de loep
  Hoewel het ‘globalisme’ al weer min of meer over het hoogtepunt heen lijkt, in ieder geval wat betreft media-aandacht, neemt de aandacht van de kant van politie- en inlichtingendiensten niet bepaald af. De afgelopen tijd lieten deze diensten zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau blijken onverminderd geïnteresseerd te zijn in globalisten.
  Ravage, door Erik Timmerman
  04 – 04 – 2003 Observant nr 19
  Met oa.
  Ambtsbericht van de BVD over Takfir Wal Hijra

  Veiligheidsdienst mag veel te veel
  , door Louis Sèvéke
  Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie
  Rapport van de Algemene Rekenkamer

  01 – 03 – 2003   Identificatieplicht
  Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Begin december 2002 stuurde hij een ontwerpwetsvoorstel over de identificatieplicht voor advies rond naar onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.
  Identificatieplicht.nl, door Erik Timmerman
  01 – 03 – 2003 Observant nr 18
  Met oa.
  Openheid AIVD is eenzijdig door Louis Sèvéke
  Voordracht benoeming Commissie van Toezicht betreffende IVD
  Satellietinterceptie voor opsporingsdoeleinden , door Jelle van Buuren
  Rapport van de werkgroep wetgeving informatie-uitwisseling
  04 – 12 – 2002 Veiligheidsdienst moet jihad-huiswerk overdoen
  Afgelopen week verscheen het rapport ‘Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend’ van de hand van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rapport veroorzaakte veel politieke ophef terwijl er feitelijk weinig hard wordt gemaakt door de AIVD. Het kan ook anders, vinden Erik Timmerman en Wil van der Schans, Eindhovens Dagblad, 14 december 2002
  20 – 11 – 2002 Schone Schijn,
  Smerige streken in de strijd tussen burgers en bedrijven
  Eveline Lubbers en anderen
  Uitgeverij Fagel
  ISBN 90 5914 122 9
  prijs: € 19,95
  Schone schijn leert bezorgde burgers, organisaties en actiegroepen de strategieën van misleiding en manipulatie te herkennen, en laat zien hoe je daar met behulp van de nieuwe media en de nodige creativiteit op kunt reageren. Door de vele internationale bijdragen biedt Schone schijn een uiterst informatief overzicht van de stand van zaken in de global battle.
  10 – 11 – 2002 Snuffelstaat, Nederland en de BVD
  Buro Jansen & Janssen
  Uitgeverij Fagel

  isbn: 9059141210
  prijs: € 15,95

  Vrijwel onopgemerkt heeft Nederland een nieuwe wet op de inlichtingendiensten gekregen. De BVD heet sinds 1 juni jl. plotseling AIVD. Maar wat is er nog meer veranderd? In Snuffelstaat brengen we in kaart hoe de dienst infiltreert in bonafide milieu-organisaties, hoe ze zich mengt onder hooligans, zich bemoeit met taxi-chauffeurs, met moskeeën en georganiseerde misdaad.
  Hoe gaat de dienst daarbij te werk? Hoe zit het precies met de vaak discutabele samenwerking met de politie? Is er na 11 september 2001 nog wel sprake van enige democratische controle? De AIVD denkt iedereen ongestraft te kunnen beloeren.
  Wij loeren terug.
  01 – 09 – 2002 Europol aktiever na 11 september
  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.
  EUforum , door Wil van der Schans en Jelle van Buuren
  11 – 08 – 2002 Studeren op kosten van politie…
  Enkele honderden ravers van GroenFront! hielden eind juni urenlang een snelweg bezet en stuurden daarmee het verkeer in en rond Utrecht flink in de war. Politie, justitie en burgemeester bleken volledig verrast. Met name de politie kon zich dit aantrekken, haar informatiepositie liet blijkbaar te wensen over. Onlangs probeerde zij een activist voor zich te winnen als informant.
  Ravage, door Erik Timmerman
  11 – 08 – 2002 Met de stroom mee

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend ‘moslimextremisme’, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.
  De Groene, door Joeri Boom & Erik Timmerman

   

   

   

  15 januari 2003

   

  16 december 2002

  Veiligheidsdienst moet jihad-huiswerk overdoen
  Eindhovens Dagblad, 14 december 2002
  Afgelopen week verscheen het rapport ‘Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend’ van de hand van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rapport veroorzaakte veel politieke ophef terwijl er feitelijk weinig hard wordt gemaakt door de AIVD. Het kan ook anders, vinden Erik Timmerman en Wil van der Schans

  20 november 2002

  Schone Schijn,
  Smerige streken in de strijd tussen burgers en bedrijven
  Eveline Lubbers en anderen
  Uitgeverij Fagel
  ISBN 90 5914 122 9
  prijs: € 19,95
  te koop in de boekhandel
  te bestellen door overmaking van € 22,20
  op girorek 603904 t.n.v. Stichting Res Publica te Amsterdam
  vermeld bij girotel altijd adres!
  InhoudsopgaveSchone schijn leert bezorgde burgers, organisaties en actiegroepen de strategieën van misleiding en manipulatie te herkennen, en laat zien hoe je daar met behulp van de nieuwe media en de nodige creativiteit op kunt reageren. Door de vele internationale bijdragen biedt Schone schijn een uiterst informatief overzicht van de stand van zaken in de global battle.

  Eveline Lubbers is sinds vijftien jaar actief als onderzoeksjournalist en medeoprichter van Buro
  Jansen & Janssen, dat zich bezighoudt met het kritisch volgen van politie en inlichtingendiensten. Ze publiceerde over een breed scala van onderwerpen, onder andere in Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer en Ravage. Voor een overzicht van haar werk zie http://www.evel.nl


  5 november 2002

  Snuffelstaat,
  Nederland en de BVD

  Buro Jansen & Janssen
  Uitgeverij Fagel

  isbn: 9059141210
  prijs: € 15,95
  te koop in de boekhandel
  te bestellen door overmaking van € 18,20
  op girorek 603904 t.n.v. Stichting Res Publica te Amsterdam
  vermeld bij girotel altijd adres!

  Vrijwel onopgemerkt heeft Nederland een nieuwe wet op de inlichtingendiensten gekregen. De BVD heet sinds 1 juni jl. plotseling AIVD. Maar wat is er nog meer veranderd? In Snuffelstaat brengen we in kaart hoe de dienst infiltreert in bonafide milieu-organisaties, hoe ze zich mengt onder hooligans, zich bemoeit met taxi-chauffeurs, met moskeeën en georganiseerde misdaad.
  Hoe gaat de dienst daarbij te werk? Hoe zit het precies met de vaak discutabele samenwerking met de politie? Is er na 11 september 2001 nog wel sprake van enige democratische controle? De AIVD denkt iedereen ongestraft te kunnen beloeren.
  Wij loeren terug.

  1 oktober 2002

  Studeren op kosten van politie…
  Ravage, 11 augustus 2002
  Enkele honderden ravers van GroenFront! hielden eind juni urenlang een snelweg bezet en stuurden daarmee het verkeer in en rond Utrecht flink in de war. Politie, justitie en burgemeester bleken volledig verrast. Met name de politie kon zich dit aantrekken, haar informatiepositie liet blijkbaar te wensen over. Onlangs probeerde zij een activist voor zich te winnen als informant.

   

  Europol aktiever na 11 september
  EUforum, september 2002

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.

  14 juni 2002

  NIEUWE UITGAVE

  Battling Big Business

  Countering greenwash, front groups and other forms of corporate deception

  Edited by Eveline Lubbers

  Deel een van dit boek analyseert een breed spektrum van zg. corporate counter-strategies, maatregelen die grote bedrijven nemen om hun critici de wind uit de zeilen te nemen. De case- studies varieren van relatief onschuldige PR strategien tot complete inlichtingen-operaties. Deel twee geeft praktische adviezen voor activisten en bezorgde burgers om dit soort manipulatieve strategien te herkennen, en laat zien hoe je daar met de nodige kreativiteit en het gebruik van nieuwe media op kunt reageren.

  Met de stroom mee
  door Joeri Boom & Erik Timmerman

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend ‘moslimextremisme’, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.

  Op jacht naar links, Interessante internetzaken
  door Eveline Lubbers

  In april waren er een aantal interessante Internet zaken, die een vraag gemeen hadden: wie bepaalt er wat er mag op Internet – en kan de rechter bepaalde informatie, of het linken ernaar, zomaar verbieden? Essentiele kwesties dus, als je bedenkt dat het wereldwijde web bestaan bij de gratie van verbindingen die mensen leggen met elkaars pagina’s.

  8 mei 2002

  Escape
  door Erik Timmerman

  Enkele jaren geleden constateerde men bij de politie dat er nogal wat viel aan te merken op de samenwerking tussen de verschillende politieregio’s. Dit frustreerde met name rechercheonderzoeken naar vormen van criminaliteit waarin het werkveld van de daders of dadergroepen zich uitstrekt over meerdere regio’s. Een jaar of drie geleden werd daarom besloten tot het instellen van Bovenregionale rechercheteams. Zo’n team wordt ‘geadopteerd’ door één politieregio, dat wil zeggen dat dat korps de leiding heeft en het BRT ook die regio als standplaats heeft. Daarnaast leveren de andere betrokken korpsen geld en menskracht. Tot nu toe waren er BRT actief op de terreinen: overvallen op supermarkten, mensenhandel / vrouwenhandel, kinderporno, synthetische drugs, vuurwapens, woninginbraken, voertuigcriminaliteit en milieu. Op 21 november 2000 diende het politiekorps IJsselland (waaronder o.a. Zwolle, Kampen en Deventer vallen) het voorstel in tot de vorming van een BRT op het gebied van dierenrechtenactivisme. De Commissie Bovenregionale Opsporing, de commissie die bepaald op welk gebied een BRT gevormd wordt, heeft op 8 januari 2001 positief besloten tot de instelling van een BRT op het gebied van dierenrechtenactivisme. Het team heeft de naam ‘ESCAPE’ gekregen en heeft als adoptiekorps de politieregio IJsselland.

  19 maart 2002

  BEN JIJ EEN KALE KIP? Het verhalen van schade op actievoerders;
  door Eva Oling

  Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven en instanties die last hebben van acties proberen om de schade van een actie te verhalen. Publex vervolgde al eerder een andere kladder en ook bezetters van het WBA, demonstrerende koerden en antimilitaristen kregen met schadeclaims te maken. Dit zal gezien de opkomende claimcultuur in de toekomst eerder meer dan minder gebeuren. Tot nu toe was er in actiehandleidingen weinig aandacht voor dit verschijnsel, daarom nu wat meer informatie zodat je niet onvoorbereid in de portemonnee wordt getroffen.

  IMSI-catcher in Nederland ingevoerd
  door Jelle van Buuren

  Vanaf maart 2002 beschikt de politie over een nieuw opsporingsmiddel: de IMSI-catcher. Dankzij dit apparaat kunnen opsporingsdiensten het telefoonnummer achterhalen van mobiele telefoons met pre-paid kaarten.

  Terroristen!!!
  door Jelle van Buuren

  Demonstranten die zich verzetten tegen globalisering of te hoop lopen tijdens Europese topontmoetingen zijn het werktuig van terroristische organisaties. Althans, dat vindt EU-voorzitter Spanje. Inlichtingendiensten moeten daarom de politieke activisten als potentiÔle terroristen in de gaten gaan houden.

  Geen druppel bloed en geen klodder spuug!
  Over de sommatie aan een linkse activiste uit Nederland om in Aken een DNA-test te ondergaan.

  Medio januari 2002 ontving een in Nederland wonende vrouw een aangetekende brief van het Bundeskriminalamt (BKA [Duitse federale recherche]). In opdracht van de Bundesanwaltchaft (BAW [federale Openbaar Ministerie]) werd ze “wegens verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie en andere strafbare feiten [aanslagen van de `Antiimperialistischen ZelleÍ Ü AIZ)” gesommeerd om op 31 januari 2002 op het Akense hoofdbureau van politie langs te komen, voor het afstaan van speekselmateriaal. Daarnaast werd haar in deze brief van 17 januari 2002 medegedeeld “dat in geval van niet verschijnen over gegaan zal worden tot het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel om de maatregel ten uitvoer te kunnen brengen”. De vrouw in kwestie heeft deze sommatie niet opgevolgd.

  STAATSVEILIGHEID IN DE SCHOOLBANKJES?
  door Louis Seveke

  Bij de commotie die ontstond rond de uitlatingen van staatsecretaris Adelmund over het islamitisch onderwijs sneeuwden een aantal belangrijke vragen onder. Waarom deed de BVD onderzoek naar islamitisch onderwijs? Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Waarom volgde een openbaar rapport van de geheime dienst? En: wat had en heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst Ÿberhaupt te zoeken in de schoolbankjes?.

  11 februari 2002

  Spaans voorstel om anti-globalisten op te nemen in terrorisme databank.

  29 januari 2002

  ‘Tips tegen tralies’ , nu helemaal online

  Activisten en politie, justitie en inlichtingendiensten

  Activisten en politie, justitie en inlichtingendiensten, het blijft een moeizame relatieÉ Het is als activist bijna onmogelijk om niet met hen in aanraking te komen. Dit boek geeft een inzicht in de verschillende diensten die er zijn, hoe ze werken en hoe je zo weinig mogelijk door ze lastig gevallen kunt worden. Ook is het een praktische handleiding voor je rechten in de bak, hoe een verhoor werkt en wat je kunt doen als een politie- of inlichtingendienst je benaderd. Niet om paranoia van te worden, maar juist om paranoia te vermijden. Dit boek is zeker niet alleen voor de jonge, beginnende activist bedoeld. De praktijk wijst uit dat ook de zogenaamde doorgewinterde actievoerder nog wel eens een steekje laat vallen. Je bent tenslotte nooit te oud om wat te lerenÉ

  De vader van de bruid

  Op het ministerie van Economische Zaken, waar Jorge Zorreguieta de post van Landbouw bezette, wist men wel degelijk, en naar nu blijkt al in een zeer vroeg stadium, dat het land een probleem had. Om het imago van Argentinië internationaal te verbeteren, huurde het ministerie onmiddellijk na de staatsgreep het gerenommeerde Amerikaanse pr-bureau Burson Marsteller in. Het contract werd tot tweemaal toe verlengd en liep tot in het voorjaar van 1981.

  Amsterdam verandert zaterdag 2 februari in politiestaat, door Rene Danen Raadslid Amsterdam Anders/De Groenen

  De Amsterdamse binnenstad verandert zaterdag 2 februari tijdens het koninklijk huwelijk in een heuse politiestaat. In de pr- praatjes van burgemeester Cohen en de politieleiding wordt vooral de nadruk gelegd op het feestelijke karakter van de dag. Maar uit interne politiestukken blijkt dat er vergaande veiligheidsmaatregelen zijn genomen die de privacy van de Amsterdamse burger en de bezoeker van de stad ernstig aantasten. Zo is er sprake van screening van tienduizenden bezoekers, videobewaking van de gehele binnenstad en zijn er maar liefst 8.000 ordebewakers op de been.

  Spaanse kraker opgepakt wegens vermeende ondersteuning van ETA

  Op woensdag 16 januari 2002 werd op klaarlichte dag, in een Albert Heijn-supermarkt in het centrum van Amsterdam, de 35 jarige Spaanse kraker Juan Ramón Rodríquez Fernández (Juanra) door een arrestatieteam opgepakt. Met een zak over zijn hoofd werd hij afgevoerd en vastgezet op het Amsterdamse hoofdbureau van politie om kort daarop overgebracht te worden naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) (waarschijnlijk te Vught) waar hij onder verzwaard regime wordt vastgehouden en papieren kleren moet dragen. Juanra wordt sinds augustus 2001 door de Spaanse autoriteiten gezocht wegens vermeende ondersteuning van het `Barcelona-commando’ (ook wel aangeduid als comando Gorbea) van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

  30 mei 2001

  De Dierenrechtenpraatgroep van de BVD

  Op zondag 25 maart, midden in de MKZ-crisis gaat een groot deel van de grootste Nederlandse varkensslachterij in Boxtel in vlammen op. Naar later blijkt een, wat uit de hand gelopen, actie van het Dierenbevrijdingsfront. In diezelfde periode probeert de BVD een informant te werven in Nijmegen. De jongeman moet infiltreren in kringen van radicale dierenrechtenactivisten. De beoogde informant zou voor de BVD echter niet de daders van acties als in Boxtel – liefst van tevoren – hoeven aan te wijzen. Of toch?.

  21 februari 2001

  Uitbreiding Europol-site
  De discussie over Europol’s rol na Tampere gaat nu over taakuitbreiding en nieuwe bevoegdheden

  21 februari 2001

  De mol, of: codenaam Camus.

  Manfred Schlickenrieder was de grote man van Gruppe 2, een ‘archief voor de linkse beweging’. Onlangs werd onthuld dat zijn video- en documentatiecentrum diende als front voor een inlichtingennetwerk. Met behulp van Duitse en Italiaanse inlichtingendiensten hield Schlickenrieder sinds begin jaren tachtig radicale linkse groepen in Europa in de gaten.

  Drie artikelen van Jansen & Janssen:

  https://www.burojansen.nl/artikelen/gruppe1.html

  https://www.burojansen.nl/artikelen/gruppe2.html

  https://www.burojansen.nl/artikelen/gruppegr.html

  21 februari 2001

  Amsterdamse krakers benaderd

  Onlangs werden in Amsterdam minstens twee mensen benaderd om de politie te voorzien van informatie over de plaatselijke kraakscene. Hoewel men zich uitgaf voor recherche c.q. Jeugd- en Zedenpolitie, ligt benaderingen door de Regionale Inlichtingendienst (RID) meer voor de hand
  https://www.burojansen.nl/artikelen/kraakben.html

  18 januari 2001

  Overheid zit in haar maag met kritische burgers

  Het verzet tegen grote infrastructurele projecten in Nederland neemt toe. Met name rond de Betuwelijn en de uitbreiding van Schiphol is dit goed zichtbaar. Brede coalities van jonge, radicale milieuactivisten als GroenFront! en meer gevestigde organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu komen in het geweer tegen een steeds verdergaande aantasting van het milieu.

  22 november 2000

  E-zine ‘Observant’ nu ook op het net
  Sinds juli dit jaar kan iedereen zich aboneren op het Jansen & Janssen E-zine ‘Observant’. De oude nummers staan nu ook het Net.

  8 november 2000

  Cameratoezicht is vooral politiek middel
  Op 13 oktober vond in Zeist het congres ‘Technologie en Criminaliteitspreventie’ plaats. Doel van dit congres was ‘u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving’. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag.

  Cameratoezicht, goed bekeken?
  Terwijl het met de invoering van cameratoezicht op het August Allebéplein nog relatief stil bleef, lijkt er rond de plannen voor camera’s op de Nieuwendijk en in het wallengebied meer deining te ontstaan. Zo berichtte het Parool er de afgelopen week enkele malen over. Dat een grondige discussie hoognodig is bleek afgelopen zaterdag. Haast ongemerkt is Amsterdam vol komen te hangen met camera’s.

  1 oktober 2000

  De straat is van ons allemaal…toch?
  Amsterdam, die tolerante stad, de stad waar alles kan en alles mag. Elders in Nederland en ook in het buitenland leeft dit beeld nog sterk. Amsterdammers die de ontwikkelingen in de stad een beetje volgen weten wel beter. Sinds enkele jaren roert met name de politie zich in het debat om de openbare ruimte. ‘Het gezag op straat moet teruggewonnen worden’ zoals dat heet.

  28 september 2000

  Uitbreiding Europol-site
  Op de dag dat de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vergaderen publiceert Jansen & Janssen de documeneten waar ze het niet over hebben:
  Wat wordt de rol van Europol bij gezamenlijke Europese opsporingsteams?

  29 augustus 2000

  Zoom – Dossier Cameratoezicht
  Het cameratoezicht op straat grijpt om zich heen in Nederland. Buro Jansen & Janssen inventariseert.

  20 augustus 2000

  Making up the rules: Interception versus privacy
  English version: Dossier Cryptography

  17 juli 2000

  Tips tegen tralies
  Als activist kom je regelmatig met politie en justitie in aanraking. Dit boek geeft een inzicht in wat je allemaal kan overkomen. Niet om paranoia van te worden, maar juist om paranoia te vermijden.

  6 juli 2000

  De jaarversslagen van de Dutch Desk van Europol
  Elk jaar brengt de Dutch Desk bij Europol een jaarverslag uit over haar activiteiten. Hier die van 1996, 1997 en 1998

  23 juni 2000

  Kamer houdt hoorzitting over Echelon
  Persbericht van J&J en Bits of Freedom

  19 juni 2000

  Parlement moet onderzoek doen naar Echelon
  gepubliceerd in NRC Handelsblad Opinie-pagina

  Nieuw bij Luisterrijk

  Centraal Informatiepunt Telecommunicatie
  Centrale tapkamer KLPD grootste van Europa

  8 juni  2000

  Jaarverslag 1999 Europol
  Het laatste jaarverslag van Europol. Wat doet die dienst nu eigenlijk allemaal?

  7 juni  2000

  De Vluchteling Achtervolgd
  Een onderzoek uit 1991 naar de bemoeienis van de BVD en PID met vreemdelingen. Eindelijk helemaal online!

  15 mei 2000

  Dossier Cryptografie
  Aftappen: regelgeving versus privacy
  Dossier Cryptografie geeft inzicht in de ontwikkelingen rond cryptografie regelgeving en het aftappen van telecommunicatie. Het dossier is gemaakt op initiatief van Bits of Freedom, een privacy en burgerrechten organisatie voor de informatie samenleving.

  Amsterdam politiestad?
  Met de EK 2000 glijdt Nederland af naar een politiestaat. Deze maand behandelt de Amsterdamse gemeenteraad een nieuwe APV. Massale arrestaties als tijdens de Eurotop worden met deze nieuwe APV ook na de EK 2000 standaard mogelijk.
  Zie ook de Ravagespecial over openbare orde van 19 mei 2000.

  29 maart 2000

  Gehele herziening van de site!

  28 februari 2000

  ‘Je was erbij, je bent erbij’, artikel over de oprekking van artikel 141

  Lange straffen geeist in showproces tegen Italiaanse anarchisten

  20 januari

  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt wel zeer ruime tapbevoegdheden.

  10 januari

  Tweede commentaar op Wijzigingsnota Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Ongecontroleerd afluisteren en economische spionage in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  19 september 1999

  ‘Opsporing in uitvoering’, het rapport van de Commissie Kalsbeek

  7 juli 1999

  DNA-test als opsporingsmiddel “JE HEBT NIKS TE VERBERGEN, TOCH ?”

  24 mei 1999

  Uitgelekte wetsvoorstel‘preventief oppakken’ en een eerste analyse ervan

  23 februari 1999

  De BVD en het gebruik van Open Sources

  15 januari 1999

  Een aantal nieuwe documenten van Europol