• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • YA BASTA!

  ingezonden brief van infiltrant Marc Witteveen

  gepubliceerd in Ravage #234 van 2 mei 1997.

  “Voor de macht telt het geld, voor de rebellie de waardigheid”.
  Dit kernbegrip van de Zapatistas weerspiegelt zich in de meest recente gebeurtenissen in Mexico, waar een wankel staakt-het-vuren ieder moment weer tot nieuw bloedvergieten tussen regeringstroepen en rebellen kan leiden. In de periode dat Bush zijn Nieuwe Wereldorde uitriep, woonde ikzelf nog in de Verenigde Staten. Vanwege de groeiende mate van arrogant gedrag van de VS-regering en een in mijn ogen zieke overgeïndividualiseerde samenleving ben ik uitgeweken naar het land waar de wortels van mijn voorouders liggen: Nederland. Misschien ben ik niet ver genoeg gevlucht, misschien moet ik niet verder vluchten maar me verzetten.
  Voor zover ik het kan overzien valt het mij tegen wat ik hier aantref: er is weinig cohesie tussen de diverse segmenten van links en er is een activisme dat de indruk wekt niet verder te komen dan wat vage, vooral gezellige acties (of moeten we hier ‘gezinsuitjes’ lezen?) van overigens prima groepen als Greenpeace en de Milieudefensie.

  Misschien is het nog niet zo gek om de Zapatistas aan te merken als de startmotor van de revival van het links-activisme. Deze bestrijders van het neo-liberalisme wijzen erop dat niet alleen Mexico door de toetreding tot de NAFTA nog meer de backyard van de VS is geworden, maar dat ook West-Europa (en Nederland) steeds strakker wordt ingesnoerd in het verstikkende korset van de Europese Unie en verdragen als de GATT. Wordt het niet eens tijd om de strijdkreet van de Zapatistas over te nemen? Ya Basta! Genoeg! Het moet maar eens afgelopen zijn met het matte reageren op het geregeerd en gemanipuleerd worden vanuit Den Haag, Brussel en de Wall Streets van de huidige economische wereldorde!

  Gelukkig zijn er enkelen opgestaan die zich nuttig en potentieel effectief lijken te verzetten. In Ravage #231 konden we lezen hoe de strijd van de Zapatistas o.a. als voorbeeld voor het Earth Liberation Front diende. De Zapatistas roepen op tot lokale strijd tegen het neo-liberalisme en geven suggesties t.a.v. bruikbare methodieken om deze strijd te voeren. ELF-Utrecht geeft zelf aan dat de autonome ELF-groepen onderling doorlopend zouden moeten discussiëren over de ideologische uitgangspunten, perspectieven en strategieën en dat de ELF-groepen een krachtiger blok zouden vormen indien zij dezelfde speerpunten voor haar acties zouden kiezen. Actie is belangrijk, maar op actie zonder motivatie en het uitdragen hiervan zit de wereld (inclusief de linkse) niet te wachten.

  Wat mijns inziens binnen het links activisme hoog nodig is, is een effectief platform voor communicatie en/of coördinatie. Een potentiële kandidaat zou bijvoorbeeld contrast.org kunnen zijn. Contrast.org is een initiatief dat gebruik maakt van één strijdwapens van de Zapatistas, het Internet, om de krachten te bundelen tegen voortwoekering van het gezwel dat Europese Unie wordt genoemd. Het is echter wel te hopen dat het straks, na de Amsterdamse Top in juni, niet afgelopen zal zijn maar dat de activiteiten permanent worden gericht op de bestrijding van de Europese vorm van het neo-liberalisme. Hopelijk wordt er dan tevens weer wat structuur in de diverse vormen van verzet van de huidige versnipperde linkse beweging verkregen. Let’s put our actions where our mouth is! Genoeg!

  Marc