• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Parlement moet onderzoek doen naar Echelon

  Een Europese werkgroep zal onderzoeken hoe industriele spionage   door het onderscheppen van elecommunicatieverkeer kan worden voorkomen. Het onderzoek is ondermeer gericht op  afluisterpraktijken van de VS en Engeland.

  lees meer

  Parlement moet onderzoek doen naar Echelon

  Vrijdag 16 juni.

  Een Europese werkgroep zal onderzoeken hoe industriele spionage   door het onderscheppen van elecommunicatieverkeer kan worden voorkomen. Het onderzoek is ondermeer gericht op  afluisterpraktijken van de VS en Engeland.

  Tot nu toe weigert de Nederlandse regering serieus in te gaan op kamervragen over dit wereldwijde elektronische spionagesysteem dat door Amerika, Engeland, Australië, Nieuw Zeeland en Canada   wordt gerund. De afgelopen twee jaar was Echelon regelmatig in het nieuws. Onderzoeksrapporten van onder meer het Europees Parlement toonden aan dat dit oorspronkelijke militaire spionagenetwerk ook wordt ingezet voor economische doeleinden en voor bespionering van burgers en maatschappelijke organisaties als Greenpeace en Amnesty International.

  lees meer

  Tijdelijke regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten 2000

  Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ter uitvoering van de artikelen 2, onder b, 3 en 4 van het Besluit aftappen openbare telecom- municatienetwerken en -diensten (Tijdelijke regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -dien- sten 2000) 18  februari 2000/Nr. DGTP/00/213/JdJ Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 2, onder b, 3 en 4 van het Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -dien- sten; Besluit:

  lees meer

  Paddies join global spy network

  Ierland bij Echelon The Phoenix, May 5, 2000, Vol. 18 No. 9, Pgs 20-21

  THE ABOLITION of Ireland’s neutral status has been accelerated by a secret agreement with the American and British governments – without even a nod in the direction of the Oireachtas or the Irish public – to join a state-of-the-art, global telecommunications spying apparatus. This is revealed in a special European comission report on the Anglo- American integrated, world-wide network of electronic initelligence collection platforms (120 satellites and ground stations) code-named ECHELON. It produces military, political and economic intelligence by intercepting telecommunications and clandestinely plundering computer files.

  lees meer

  MI5 builds new centre to read e-mails on the net

  MI5 is building a new £25m e-mail surveillance centre that will have the power to monitor all e-mails and internet messages sent and received in Britain. The government is to require internet service providers, such as Freeserve and AOL, to have “hardwire” links to the new computer facility so that messages can be traced across the internet.
  The security service and the police will still need Home Office permission to search for e-mails and internet traffic, but they can apply for general warrants that would enable them to intercept communications for a company or an organisation.

  lees meer

  The Sunday Times: MI5 builds new centre to read e-mails on the net

  Nicholas Rufford
  MI5 is building a new £25m e-mail surveillance centre that will have the power to monitor all e-mails and internet messages sent and received in Britain. The government is to require internet service providers, such as Freeserve and AOL, to have “hardwire” links to the new computer facility so that messages can be traced across the internet.

  lees meer

  Vragen Groenlinks over Echelon

  Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Mnisters van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op vragen van het lid Halsema.

  lees meer

  Tapkamer klpd grootste van europa

  Centrale Tapkamer grootste van Europa

  Duizend Taps Tegelijk

  uit Corps Courant nr 8, 15 april 2000

  DRIEBERGEN – Op 3 maart opende J. van den Heuvel, directeur Opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie de zogenaamde ‘tapkamer special’ bij de DTOO in Driebergen. In dit centrum kunnen bijzondere communicatienetwerken worden afgetapt om informatie voor strafrechtelijk onderzoek te krijgen. De opening van de ‘tapkamer special’ volgt op een proef van een jaar.

  lees meer

  Parool: Justitie wil opsporen via gsm

  Het Parool, 12 april 2000
  AMSTERDAM – Voor de politie is een mobiele telefoon meer dan alleen om mee te bellen. Het is een peilbaken, een perfect en onopvallend middel om mensen in de gaten te houden.
  Het ministerie van Justitie wil via het mobiele telefoonverkeer de gangen van verdachten kunnen nagaan. Telefoonmaatschappijen zouden gegevens over de locaties van mobieltjes moeten bijhouden en op verzoek aan justitie afstaan.

  lees meer

  Echelon in Holland: Dutch intelligence agency authorized to scan satellite communications

  The Dutch Intelligence Agency BVD is getting new powers. Among other things, the powers to intercept communications will be extended. The agency is authorized, if the government gets its way, to intercept satellite communications at random and search the intercepted traffic by keywords. Also, the BVD gets a new intelligence task: the gathering of economical information.Holland goes Echelon, it seems.

  lees meer

  Dutch intelligence agency authorized to scan satellite communications

  The Dutch Intelligence Agency BVD is getting new powers. Among other things, the powers to intercept communications will be extended. The agency is authorized, if the government gets its way, to intercept satellite communications at random and search the intercepted traffic by keywords. Also, the BVD gets a new intelligence task: the gathering of economical information. Holland goes Echelon, it seems.

  lees meer

  GSM als peilzender

  GSM als peilzender

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar 1999-2000

  Aanhangsel van de Handelingen

  1069

  Vragen van de leden Vendrik en Halsema (GroenLinks) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de GSM als peitzender (ingezonden 17 maart 2000)
  Antwoord van minister Korthals (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. (Ontvangen 7 april 2000)

  lees meer

  Trouw: Lidstaten van Europese Unie mogen elkaars telefoons aftappen in strijd tegen misdaad

  door Frank Kools

  BRUSSEL – De landen van de Europese Unie mogen om misdaad te bestrijden bij elkaar telefoon gaan aftappen. Elk land mag eigenmachtig beslissen of en wanneer het een verdachte over de grens gaat afluisteren. Zodra een land eenmaal bezig is, moet het de lidstaat waar hij afluistert in kennis stellen. Die krijgt vier dagen de tijd, soms acht dagen, om te laten weten of hij er, met terugwerkende kracht, toestemming voor geeft. Reageert een land niet, dan geldt dat als stilzwijgende instemming. Als het land ‘nee’ zegt, moet het afluisteren onmiddellijk stoppen, spraken de EU-ministers van justitie gisteren in Brussel af. Het kan de afluisterende collega-lidstaat ook verbieden gegevens die het opving in een rechtszaak te benutten. Maar de EU-ministers kwamen overeen dat zij daar ‘flexibel’ mee om zullen gaan.

  lees meer

  Iridium ten einde

  Wie zal Iridium missen?

  Het eerste wereldomvattende systeem voor draagbare telefoons, Iridium, hield dit weekeinde definitief op te bestaan. Zesenzestig satellieten, die elf miljard gulden kostten, draaiden voor Iridium in een baan om de aarde voor uiteindelijk slechts 55000 klanten. Die zullen hun telefoon toch wel erg missen?

  lees meer

  Hacken als opsporings methode onder de Wet BOB

  Jacco Boek

  Uit: Nederlands Juristen Blad, nr 11, 17 maart 2000

  J. Boek is universitair hoofddocent Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht.
  Mogen politieambtenaren ter opsporing hacken? In de nieuwe wet BOB wordt hacken niet met zoveel woorden als opsporingsbevoegdheid aangewezen. Maar opsporing moet creatief gebeuren en het recht moet die creativiteit respecteren. Er is ruimte om nieuwe, maatschappelijk verantwoorde opsporingsmethoden onder de wet te brengen.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>