• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Echelon in Holland: Dutch intelligence agency authorized to scan satellite communications

  The Dutch Intelligence Agency BVD is getting new powers. Among other things, the powers to intercept communications will be extended. The agency is authorized, if the government gets its way, to intercept satellite communications at random and search the intercepted traffic by keywords. Also, the BVD gets a new intelligence task: the gathering of economical information.Holland goes Echelon, it seems.

  lees meer

  Dutch intelligence agency authorized to scan satellite communications

  The Dutch Intelligence Agency BVD is getting new powers. Among other things, the powers to intercept communications will be extended. The agency is authorized, if the government gets its way, to intercept satellite communications at random and search the intercepted traffic by keywords. Also, the BVD gets a new intelligence task: the gathering of economical information. Holland goes Echelon, it seems.

  lees meer

  GSM als peilzender

  GSM als peilzender

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar 1999-2000

  Aanhangsel van de Handelingen

  1069

  Vragen van de leden Vendrik en Halsema (GroenLinks) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de GSM als peitzender (ingezonden 17 maart 2000)
  Antwoord van minister Korthals (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. (Ontvangen 7 april 2000)

  lees meer

  Trouw: Lidstaten van Europese Unie mogen elkaars telefoons aftappen in strijd tegen misdaad

  door Frank Kools

  BRUSSEL – De landen van de Europese Unie mogen om misdaad te bestrijden bij elkaar telefoon gaan aftappen. Elk land mag eigenmachtig beslissen of en wanneer het een verdachte over de grens gaat afluisteren. Zodra een land eenmaal bezig is, moet het de lidstaat waar hij afluistert in kennis stellen. Die krijgt vier dagen de tijd, soms acht dagen, om te laten weten of hij er, met terugwerkende kracht, toestemming voor geeft. Reageert een land niet, dan geldt dat als stilzwijgende instemming. Als het land ‘nee’ zegt, moet het afluisteren onmiddellijk stoppen, spraken de EU-ministers van justitie gisteren in Brussel af. Het kan de afluisterende collega-lidstaat ook verbieden gegevens die het opving in een rechtszaak te benutten. Maar de EU-ministers kwamen overeen dat zij daar ‘flexibel’ mee om zullen gaan.

  lees meer

  Iridium ten einde

  Wie zal Iridium missen?

  Het eerste wereldomvattende systeem voor draagbare telefoons, Iridium, hield dit weekeinde definitief op te bestaan. Zesenzestig satellieten, die elf miljard gulden kostten, draaiden voor Iridium in een baan om de aarde voor uiteindelijk slechts 55000 klanten. Die zullen hun telefoon toch wel erg missen?

  lees meer

  Hacken als opsporings methode onder de Wet BOB

  Jacco Boek

  Uit: Nederlands Juristen Blad, nr 11, 17 maart 2000

  J. Boek is universitair hoofddocent Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht.
  Mogen politieambtenaren ter opsporing hacken? In de nieuwe wet BOB wordt hacken niet met zoveel woorden als opsporingsbevoegdheid aangewezen. Maar opsporing moet creatief gebeuren en het recht moet die creativiteit respecteren. Er is ruimte om nieuwe, maatschappelijk verantwoorde opsporingsmethoden onder de wet te brengen.

  lees meer

  GSM als peilzender

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar 1999-2000

  Aanhangsel van de Handelingen

  1068

  Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie over mobiele telefoons als peilzender (ingezonden 14 maart 2000)
  Antwoord van minister Korthals (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. (Ontvangen 7 april 2000)

  lees meer

  NRC: Gesneden Stemmen

  Stemkarakteristieken bepalen automatische identificatie

  Dirk van Delft, NRC Handelsblad 4 maart 2000 Wetenschap & Onderwijs

  Ieder mens heeft een karakteristieke stem. Systemen voor telefonische automatische identiteitscontrole maken er dankbaar gebruik van. Youre accepted by the system.

  lees meer

  Commissie over Cyber Crime

  Commissie over Cyber Crime Commission set to target cyber crime European Voice Issue Volume 6 Number 5
  by Peter Chapman

  JUSTICE and Home Affairs Commissioner Antonio Vitorino and information society chief Erkki Liikanen are joining forces to draft an EU-wide action plan to combat online crime. The move comes amid growing concern that
  criminals across the Union are turning their back on traditional methods, taking advantage of the anonymity of the Internet and e-mail to launder cash, run illegal child pornography rings and steal credit card numbers from online shoppers. Thwarting online crime is notoriously difficult.

  lees meer

  Nieuwe encryptiewetgeving in UK

  Nieuwe encryptiewetgeving in UK FOUNDATION FOR INFORMATION POLICY RESEARCH
  =========================================================
  News Release                          Thurs 10th Feb 2000
  =========================================================

  Contact:  Caspar Bowden
  Director of FIPR
  +44 (0)171 354 2333
  cb@fipr.org
  UK PUBLISHES “IMPOSSIBLE” DECRYPTION LAW
  ========================================
  Today Britain became the only country in the world to publish a law which could imprison users of encryption technology for forgetting or losing their keys. The Home Office’s “REGULATION OF INVESTIGATORY POWERS” (RIP) bill has been introduced in Parliament: it regulates the use of informers, requires Internet Service Providers to maintain “reasonable interception capabilities”, and contains powers to compel decryption under complex interlocking schemes of authorisation.

  lees meer

  Sunday Times: French spies listen to British calls

  James Clark, Home Affairs Correspondent

  FRENCH intelligence is intercepting British businessmen’s  calls after investing millions in satellite technology for its  listening stations.

  The French government upgraded signals intelligence last year.  Now secret service elements are using it to tap into
  commercial secrets. At least eight centres, scattered across  France, are being “aimed” at British defence firms, petroleum  companies and other commercial targets.

  Eavesdroppers can “pluck” GSM digital mobile phone signals  from the air by targeting individual numbers or sweeping sets  of numbers. Targets have included executives at British  Aerospace, British Petroleum and British Airways, according  to French sources.

  Senior executives have been told not to discuss sensitive issues  on mobile phones, and BAe staff have been told to be
  “especially careful” during campaigns for new business, such  as the current battle to supply Eurofighter missiles.

  Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie

  Centraal Informatiepunt Telecommunicatie

  Besluit van 26 januari 2000, houdende regels voor de verstrekking van gegevens door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten met het oog op het onderzoek van telecommunicatie

  (Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie)

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
  enz. enz. enz.

  lees meer

  Technische voorzieningen bijzondere opsporingsbevoegdheden

  Besluit van 16 december 1999, houdende regels ter uitvoering van artikel 126ee van het Wetboek van Strafvordering

  (besluit technische hulpmiddelen bijzondere opsporingsbevoegdheden)

  lees meer

  AD: Orwell is Pinkeltje in de wereld van de taps

  Door Frank Renout

  ROTTERDAM – Haal even uw gsm-telefoon tevoorschijn. En druk de volgende toetsen in: *#06#. Op uw scherm verschijnt uw hoogst persoonlijke IMEI, oftewel: International Mobile Equipment identifier.

  lees meer

  Computable: Website over afluisterpraktijken

  (3 december 1999)

  Het Amsterdamse Buro Jansen & Janssen heeft een boek uitgegeven boordevol informatie over afluisteren. Over het
  boek, dat als titel `Luisterrijk` heeft, is ook een uitgebreide website gebouwd
  (https://www.burojansen.nl/afluisteren/afluisteren.htm), die een onthullend beeld geeft in welke mate Big Brother
  in ons land actief is. Behalve afluisterpraktijken via het Echelon-netwerk, wordt er ook op een veel lager niveau afgetapt.
  Politie, rechercheurs en spionnen doen zelfs op terrasjes hun afluisterwerk.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>