• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Reactie op rapport Ruimte voor het Recht

  Op 5 april 2006 zond burgemeester Deetman van Den Haag een reactie op ons onderzoek “Ruimte voor het Recht” aan de Haagse gemeenteraad. In ons onderzoek was naar voren gekomen dat Den Haag restrictief omgaat het recht op demonstratie. Zie voor alle conclusies de samenvatting van het rapport.
  Burgemeester Deetman reageert op een aantal onderdelen, we gaan hier in op:
  – Het algemene beeld van de reactie van burgemeester Deetman
  – Onze conclusie dat de Haagse APV aangepast dient te worden
  – Reactie op de beperkingen
  – Het beleid rondom niet-aangemelde demonstraties
  – Aanmelden om calamiteiten te voorkomen
  – Conclusies met betrekking tot het punt restrictief beleid

  Ruimte voor Recht

  In opdracht van de Haagse Stadspartij heeft Buro Jansen & Janssen een onederzoek verricht naar het recht op demonstratie in Den Haag.

  Op 24 februari 2006 is het eindrapport “Ruimte voor Recht” gepresenteerd. Het onderzoek behandelt tot in detail de wet- en regelgeving en praktijk van het recht op demonstratie in Den Haag in de periode 2000 – 2005.

  Het onderzoek is aangeboden aan burgemeester Deetman, die deze maand een reactie zal geven.

  Uit de conclusies:

  De Haagse APV voldoet niet aan de Wet Openbare Manifestaties.
  Van organisatoren van een demonstratie in Den Haag wordt veel verlangd.
  Vaak wordt niet de vereiste belangenafweging gemaakt tussen het verkeersbelang en het recht op betoging.
  Niet tijdig aangemelde demonstraties (in Den Haag geldt een meldingsplicht van 4 keer 24 uur) worden bijna allemaal op last van de burgemeester ontbonden. De wet vereist echter dat er ook in deze situaties slechts beperkingen opgelegd kunnen worden ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden.
  Ruimte voor het Recht

  Sluit venster Afscheidscadeau voor Bea

  Ravage #8
  11 juni 2004

  Beatrix heeft het armzalige idee opgevat om haarzelf volgend jaar rond koninginnedag in de bloemetjes te zetten. Hiervoor zullen de inwoners van diverse steden worden opgezadeld met uiterst strenge veiligheidsmaatregelen en een geldverslindend wanstaltig jubilieumprogramma. Het burgercomité ‘Geen riks voor trix’ neemt maatregelen.

  Volgend jaar is Beatrix 25 jaar koningin. Alsof het de burger al niet genoeg geld gekost heeft – de gemeenschap betaalde gedurende die 25 jaar zo’n 375 miljoen euro aan uitkeringen en festiviteiten voor het Oranjegezelschap – zal koste wat het kost het jubileum op vorstelijke wijze worden gevierd. De inhalige Oranjes willen immers graag gezien worden.

  lees meer

  ingezonden brief: Wat een vreemd artikel in De Gelderlander van zaterdag

  Wat een vreemd artikel in De Gelderlander van zaterdag: ‘Actievoerders mochten centrum in vanwege vrijheid van meningsuiting’ in De Gelderlander.

  Op de eerste plaats is de strekking van het artikel maar zeer ten dele waar. Daar komt bij dat alleen door of namens de burgemeester is gesteld dat de demonstratievrijheid is gerespecteerd. Als je het artikel tot het eind leest, blijkt wat anders. Verschillende mensen en organisaties blijken te vinden dat zij dat juist niet heeft gedaan: ‘De burgemeester heeft een grote groep demonstranten onnodig in gevaar laten brengen’. Het was logischer geweest dat in de kop van het artikel te zetten. Meeste stemmen gelden, zullen we maar zeggen.

  lees meer

    nieuwere artikelen >>