• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Nederland koploper bulkinterceptie?

  In de WIV 2017 worden vergaande bevoegdheden aan de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten toegekend. In vergelijking met Britse en Duitse wetgeving levert dat een aantal overeenkomsten en verschillen op.

  De Duitse en Britse wetgeving bieden net als de WIV 2017 de inlichtingendiensten de bevoegdheid om communicatie in bulk van het internet te tappen. Bulk betekent dat de diensten grote hoeveelheden communicatie tegelijkertijd kunnen afluisteren zonder selectie, dus van ieder individu in een bepaalde stad of zelfs land.

  lees meer

  Is de Kerstmarkt aanslag in Berlijn uitgelokt door de Duitse overheid? Over Anis Amri, VP-01, vervalsende agenten en een overheid die iets te verdoezelen heeft.

  Sinds enige tijd is er een discussie over de terrorisme berichtgeving in de media. Die berichtgeving zou te sensationeel zijn en daarom de daders een platform bieden. Aanslagen zouden van de voorpagina moeten worden verbannen. De media consument zou al dat negatieve nieuws niet aan kunnen. Het vreemde is dat de meeste aanslagen in de wereld de belangrijkste rubrieken niet eens halen. Als een aanslag in Westerse wereld plaatsvindt dan prijkt het op de voorpagina. Aanslagen en incidenten met veel slachtoffers in andere delen van de wereld bereiken die zelden. Nu kun je zeggen eigen nieuws eerst, maar als het merendeel van het slechte nieuws al de kolommen van de media niet haalt waarom dan ook de aanslagen op onze stoep verbannen. De media verworden dan helemaal tot Duckbodes met lifestyle en politiek entertainment.

  lees meer

  ZES MAANDEN GIJZELING VOOR EEN GETUIGE IN HET AIZ-PROCES

  Over de getuigendagvaardingen in het AIZ-proces en over de beantwoording van onschadelijke vragen

  Sinds november 1997 staan Bernhard Falk en Michael Steinau voor het Oberlandesgericht (Gerechtshof) van Düsseldorf terecht wegens hun vermeende lidmaatschap van de terroristische vereniging Antiimperialistische Zelle (AIZ), volgens de Duitse paragraaf 129a, en hun vermeende deelname aan diverse springstofaanslagen. Een getuige van de geheime dienst van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Düren, heeft tijdens afgelopen zittingen van het proces zijn geschiedenis van de AIZ geschilderd. Volgens hem zou de reeds opgeheven Akense Antirepressionsgruppe een forum voor de AIZ zijn geweest. Drie vrouwen worden door hem beschuldigd van lidmaatschap van de AIZ. Andere leden van de Antirepressionsgruppe zouden er volgens Düren zeker wat vanaf geweten, danwel vermoed hebben. Maar ook mensen uit andere steden beschuldigd hij er van vermeende `contactpersonen van de beide aangeklaagden te zijn geweest. Zijn beschuldigingen zijn gestoeld op verklaringen uit derde hand, die uit geheimhoudings overwegingen met betrekking tot de werkwijze van de dienst en vanwege bronbescherming niet vrijgegeven kunnen worden. Voor het overige beroept hij zich bij zijn geconstrueer op zijn dienstervaring.

  lees meer

  AIZ-proces

  Op deze pagina’s staan stukken die wij interessant genoeg vinden om op onze site te zetten, maar die niet van onszelf afkomstig zijn. Heb je een stuk waarvan je het belangrijk vindt dat wij het plaatsen dan kan je het naar ons mailen.
  lees meer

  Over een showproces tegen Duitse activisten

  Observatie – Manipulatie – Intimidatie

  Sinds ruim een jaar vindt in de bunker van de rechtbank te Düsseldorf het proces plaats tegen twee vermeende leden van de Duitse gewapende strijdgroep Antiimperialistische Zelle. In de komende tijd zullen meerdere mensen uit de Akense, Hamburgse en Berlijnse linkse scene gedagvaard worden om als getuigen in dat proces verklaringen af te leggen. Bij weigering dreigt voor deze mensen tot maximaal zes maanden gevangenisstraf en eventueel nog de mogelijkheid dat ze tot verdachte worden `opgewaardeerd’. Tevens geldt voor een aantal potentiële getuigen dat ze al als verdachte aangemerkt zijn. In het volgende artikel worden de omstandigheden rondom dit proces uit de doeken gedaan.

  lees meer

  ZES MAANDEN GIJZELING VOOR EEN GETUIGE IN HET “AIZ-PROCES”

  Over de getuigendagvaardingen in het AIZ-proces en over de beantwoording van “onschadelijke vragen” lees meer

  Duitse activisten door rechtbank gedagvaard als getuigen

  Over een showproces tegen Duitse activisten 

  Het proces in Düsseldorf tegen de tot nu twee aangeklaagden, die al drie jaar gevangen zitten voor een reeks aanslagen in Duitsland, die werden opgeëist door een groep genaamd Antiimperialistische Zelle, lijkt in een nieuwe fase te komen. Een achttal mensen in Duitsland (Hamburg en Aken) en Nederland heeft dagvaardingen gekregen om eind februari/begin maart aanstaande voor de Düsseldorfer rechtbank te verschijnen. De rechtbank zal ze dan proberen te verleiden tot het afleggen van verklaringen. Waarover die verklaringen zouden moeten gaan is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval zal hun vermeende contact met één of beide van de aangeklaagden, Bernhard Falk en Michael Steinau, aan de orde komen. Het weigeren van het afleggen van een getuigenverklaring kan je in Duitsland een forse boete kosten en in het slechtste geval kan de rechter je voor maximaal een half jaar (op eigen kosten à 40 DM per dag) achter de tralies laten vliegen (de zgn Beugehaft). Drie van de acht getuigen zijn, gedurende het tot nu toe gelopen proces, door de chef van de Verfassungsschutz (VS [Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst]) van de deelstaat Nordrhein-Westfalen aangemerkt als potentiële leden van diezelfde Antiimperialistische Zelle. Verder is er nog een negende getuige die in het proces de rol van kroongetuige van het Openbaar Ministerie zal spelen. Zij werkt sinds tweeenhalf jaar nauw samen met het OM en heeft uitgebreide verklaringen afgelegd tegenover de smeris.

  lees meer