• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Response of the Greek delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  EXTRACTED TEXT FROM:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  8 February 2000

  5845/00

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  13370/99 EUROPOL 48

  Subject :  Comments by delegations to the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” as contained in doc. 13370/99 EUROPOL 48ANNEX X

  lees meer

  Response of the Europol delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  EXTRACTED TEXT FROM:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  8 February 2000

  5845/00

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  13370/99 EUROPOL 48

  Subject :  Comments by delegations to the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” as contained in doc. 13370/99 EUROPOL 48

  lees meer

  Response of the German delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  EXTRACTED TEXT FROM:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  8 February 2000

  5845/00

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  13370/99 EUROPOL 48

  Subject :  Comments by delegations to the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” as contained in doc. 13370/99 EUROPOL 48

  lees meer

  Response of the Danish delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  FULL TEXT:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  14 February 2000

  5845/00 ADD 2

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1

  Subject :  Danish delegation’s comments on the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” (13370/99 EUROPOL 48)

  lees meer

  Response of the Italian delegation to 13370/99 EUROPOL 48

  FULL TEXT:

  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

  1 March 2000

  5845/00 ADD 3

  LIMITE

  EUROPOL 1

  NOTE from General Secretariat to Europol Working Party

  No. prev. doc.:  5845/00 EUROPOL 1, 13370/99 EUROPOL 48

  Subject :  Observation of the Italian delegation to the “First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol” as contained in doc. 13370/99 EUROPOL 48

  lees meer

  Vragenlijst betreffende drugsgerelateerde criminaliteit op Internet

  Vragenlijst betreffende drugsgerelateerde criminaliteit op Internet RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 22 december 1999 (10.01) 14218/99 LIMITE STUP 28 COMIX 532
  NOTA

  van:      het secretariaat-generaal van de Raad
  aan:      de Groep drugshandel/Gemengd Comité EU/IJsland en Noorwegen
  Betreft: Vragenlijst betreffende drugsgerelateerde criminaliteit op Internet

  1 Op 6 december 1999 heeft de Groep drugshandel (Gemengd Comité) overeenstemming bereikt over de bijgaande vragenlijst betreffende drugsgerelateerde criminaliteit op Internet.
  2. De delegaties wordt verzocht hun antwoorden vóór eind januari 2000 in te dienen bij Europol/het Raadssecretariaat/het voorzitterschap.

  lees meer

  Developing Europol: Recommendations from the Tampere summit

  Introduction

  The Europol Working Party is considering the effect of the recommendations in the Tampere conclusions as far as they relate to Europol. These include Joint investigative teams (recommendation 43), the creation of a European Police Chiefs operational task force (recommendation 44), the receipt of operational data by Europol (recommendation 45), Europol to ask member states to start investigations (recommendation 45), relations with “EUROJUST” (recommendation 46; see discussion paper 5700/00 CATS 7 on the establishment of EUROJUST) and the extension of the Europol mandate to cover all forms of money laundering (recommendation 56).

  The report openly seeks to find ways of extending Europol’s role so that it can become “operational”, to create joint cross-border teams and to give a formal role to the “European Police Chiefs Operational Task Force” without having to amend the Europol Convention – which would mean a lengthy process involving national parliaments.

  lees meer

  Protocol Europol

  Protocol Europol

  Protocol Europol

  Protocol Europol

  Inhoudsopgave Dossier Europol 2

  In deze brochure wordt een laagje van de geheimzinnigheid rond Europol afgeschraapt. Op basis van openbare en minder openbare bronnen en documenten. Naast de oprichting van Europol wordt ook gekeken naar tal van andere initiatieven tot Europese politiesamenwerking, waarin Europol steeds als een spin in het web opduikt. Op de achtergrond blijken de kaarten keer op keer geschud.

  europol

  Terwijl parlementariërs zich het hoofd buigen over verdragsteksten waarvan de inkt nauwelijks droog is, is men op Europees niveau al weer drie stappen verder. Dat is het verhaal van Europol. Onder het aanroepen van het spook van de georganiseerde criminaliteit worden bevoegdheden opgerekt en sneuvelen burgerrechten. Er vormt zich een machtig Europees politie- en inlichtingenapparaat dat de touwtjes strak in eigen handen heeft en een eigen agenda voert. Maar in het moderne Europa ben je een kniesoor als je daar over zeurt.

  lees meer

  Wat het daglicht niet kan velen

  Internationale samenwerking in de praktijk

  Europese politiesamenwerking vond ook plaats voordat Europol in het leven werd geroepen. De ervaringen die daarmee opgedaan zijn, geven inzicht in de alledaagse werkelijkheid van dergelijke samenwerking. Daarmee maakt het tastbaarder wat Europol in de praktijk zal gaan betekenen.
  De Parlementaire Enquete Commissie Opsporingsmethoden heeft in haar onderzoek aandacht besteed aan de internationale politiesamenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat er nogal ruim met de regels van uitwisseling van informatie en het inzetten van infiltranten wordt omgegaan.
  Er blijkt nauwelijk controle te zijn op uit het buitenland verkregen informatie. Een zeer groot deel van de informatie-uitwisseling blijkt via informele kanalen te lopen. De Belgische professor. dr. Brice De Ruijver heeft ook onderzocht hoe informele politienetwerken in Europa functioneren. Net als de van Traa-commissie ondervond hij dat ‘het elkaar bellen’ om na te gaan of er ergens informatie over bepaalde mensen aanwezig is, de gewoonste zaak van de wereld is. Als dat zo blijkt te zijn, worden de bewijsstukken alsnog via de officiële weg (rechtshulpverzoek) opgevraagd. lees meer

  Moeilijk te meten

  Georganiseerde criminaliteit
  De legitimatie voor de oprichting van Europol, en andere vormen van politiële en justitiële samenwerking, ligt in de bedreiging van de georganiseerde, grensoverschrijdende criminaliteit. Vanaf het einde van de jaren tachtig wordt deze trom steeds veelvuldiger beroerd.
  Nu bestaat er geen Europese definitie van georganiseerde criminaliteit. Ook in wetenschappelijke kringen worden er verschillende definities gehanteerd.
  Daarnaast is het een cruciale vraag hoe érg het nu eigenlijk precies is gesteld met de georganiseerde criminaliteit. De ingrepen in persoonlijke vrijheden en rechten, de ontbrekende democratische en juridische controle op Europol, het wordt uiteindelijk allemaal gelegitimeerd en geaccepteerd onder verwijzing naar de enorme bedreigingen van de georganiseerde criminaliteit. Er wordt weliswaar door politici veel en hard geroepen dat de georganiseerde criminaliteit een omnipotente bedreiging vormt voor alles dat ons lief is, maar daarmee is het nog niet wáár. Ook is daarmee de vraag niet beantwoordt of de all-out attack die men tegen het fenomeen wenst te lanceren, de beste en geeigende manier is. Om maar niet te spreken over het rijtje burgerrechten dat en passent sneuvelt. Bovendien blijkt keer op keer dat een oprekking van de bevoegdheden naar méér doet smaken. Onlangs pleitten de politiechefs ervoor om de bevoegdheden die ze zich in het kader van de strijd tegen de georganiseerde, of ‘zware’ criminaliteit hadden verworven, uit te breiden naar allerlei andere vormen van criminaliteit. lees meer

  Politie zonder verdachten

  Bij de officiële opening van het Europolkantoor in Den Haag in maart 1995, bood minister van Justitie Winnie Sorgdrager de Europese politiedienst een boompje aan. “Ik hoop en verwacht dat de jonge loot Europol zich zal ontwikkelen tot een sterk en volwassen onderdeel van ons Verenigd Europa” duidde de minister de symboliek. (1)

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>