• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Veteranendag, veteranen, Veterans MC, criminelen en een militair historicus die de feiten niet kent

  Dupont op Justitie en Veiligheid

  Gisteren was het weer 27 juni. En dan is het Nationale Veteranendag. Op die dag worden de vele duizenden Nederlandse veteranen geëerd die in Nederlandse dienst uitzendingen of missies volbrachten. Jarenlang was er in Nederland helemaal geen veteranenbeleid. Veteranen werden aan hun lot overgelaten. Dat resulteerde in een steeds groter wordend gevoel voor onvrede onder veteranen en hun partners, maar ook in talloze schadeclaims ingediend door mensen die fysieke of psychische schade opliepen door hun militaire missies. Enige jaren geleden besloot men dus in Den Haag, als residentie, een grote veteranenbijeenkomst te houden. Compleet met défilé. De Nationale Veteranendag was hiermee een feit.

  Elk jaar kwamen tienduizenden veteranen naar Den Haag, namen deel aan het défilé, bezochten de diverse stands en kiosken, ontmoetten na soms vele jaren opnieuw elkaar en leefden maandenlang naar deze dag toe. Tijdens het défilé dat werd afgenomen door het staatshoofd, de laatste jaren is dat onze koning, marcheerden actief dienende veteranen, oud-militairen en groepen veteranenmotorrijders mee. Eén van de groepen motorrijders was de motorclub Veterans MC. Het deelnemen door de Veterans MC was voor velen een spectaculair gebeuren. De ronkende Harleys van deze bikers die soms nog in actieve dienst, maar altijd veteraan waren, de trotse houding van deze mannen, het leverde applaus op. Applaus en rillingen over je rug.

  De Veterans MC is een motorclub die, de naam zegt het, bestaat uit veteranen. Alleen maar veteranen. Om lid te kunnen worden van deze motorclub, moet je minimaal aan één uitzending hebben deelgenomen. Sommige leden van de club hebben aan vele missies deelgenomen. Libanon, Irak, Bosnië, Cambodja, Afghanistan, Mali, om er maar enkele te noemen. In dienst van de Lucht Mobiele Brigade, het Korps Mariniers, het Korps Commando Troepen of infanterieregimenten bestaande uit dienstplichtigen. Om maar een paar van de eenheden te noemen. Vele leden van de club zijn oud-militair, maar er zijn ook actief dienende militairen lid van de club. De club is internationaal verbonden met gelijkgezinde motorclubs in het buitenland als Patriots MC of Military Veterans MC. Al deze clubs hebben met elkaar gemeen dat de leden veteraan zijn. Veterans MC heeft in Nederland vier afdelingen en minder dan honderd leden.

  Sinds enige jaren heeft de overheid specifiek beleid ontwikkeld tegen motorclubs. Zij brengt motorclubs in kaart, doet allerlei onderzoeken, probeert de media zodanig te beïnvloeden dat er een storm aan berichten ontstaat die een ‘grote maatschappelijke onrust’ moet teweegbrengen, en zij komt met een strategie die motorclubs moeten bestrijden. Bij het in kaart brengen van de motorclubs in Nederland heeft de overheid besloten dat een aantal motorclubs speciale aandacht verdient. Deze clubs houden zich volgens de overheid niet aan de wet en hebben, naar Amerikaans voorbeeld, de bijnaam ‘Outlaw Motorcycle Gang’, oftewel ‘OMG’ gekregen. Bij de ‘OMG’s’ in Nederland worden gerekend Hells Angels, Satudarah, Black Sheep, Demons, Red Devils, Gringo’s, Rogues, Trailer Trash (Travellers), No Surrender en de Veterans.

  In de aanloop naar de Nationale Veteranendag 2013, was een veteranenmotorrit georganiseerd. Deze rit, waaraan uitsluitend veteranen deel zouden nemen, zou zich uitstrekken over twee dagen. Eén overnachting was gepland in het Wallaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide vlakbij Utrecht, dit is een kazerne. De volgende gebeurtenissen zijn gereconstrueerd naar aanleiding van een WOB-verzoek en zijn dus feitelijk de eigen woorden van de minister van VenJ, toentertijd meneer Opstelten. Een naam die zijn betekenis eer aan doet. De gebeurtenissen:

  “1. Aanleiding

  Sinds 21 juni 2011 wordt door de MPZ kamer het fenomeenonderzoek BARM uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar de aard en omvang van geregistreerde defensiemedewerkers bij of gelieerd aan 1%-Motorclubs. De 3 chapters van de Veterans MC en het chapter van de Demons MC worden in beeld gebracht. Dit gezien het militaire component dat aanwezig is bij deze 4 chapters. Daarnaast alle personen, die werkzaam zijn voor het Ministerie van Defensie, lid zijn van een 1% MC of gelieerd zijn aan een 1% MC, in beeld brengen en monitoren. Inmiddels zijn we met het onderwerp in een andere fase terecht gekomen, namelijk de integrale aanpak op de lange termijn. De integrale bestrijding van ondermijning en schijnbare onaantastbaarheid.

  2. Situatie

  Op zaterdag 29 juni 2013 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats in Den Haag. Voorafgaand aan deze Veteranendag willen een groot aantal veteranen/motorrijders overnachten op het Wallaardt Sacre Kamp in Huis ter Heide, te weten een defensiecomplex. De volgende dag zullen zij zich verplaatsen naar de Nederlandse Veteranendag te Den Haag. Een precies aantal deelnemers in hier nog niet bekend, maar uit informatie van de brigade Utrecht kan het gaan om een groep van tussen de 200 a 300 mensen. Het is bekend dat onder deze veteranen/motorrijders een groot aantal leden aanwezig zullen zijn van de 1% Motorclub de Veterans MC. Mogelijk zullen er hierbij ook leden van andere 1% Motorclubs aanwezig zijn (bijvoorbeeld: Demons, Hells Angels en Satudarah). Naar aanleiding van de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid, de dato 25 januari 2012, aangaande de geïntegreerde aanpak van de zogenaamde Outlaw Bikers, is er een plan van aanpak gemaakt, aangaande de bestrijding van 1% Motorclubs. In dit plan van aanpak staat onder andere dat 1% MC’s zo ook betrokken zijn bij de organisatie van motordagen. De inzet is dat de overheid evenementen van 1% MC’s of waar 1% MC’s bij betrokken zijn,niet faciliteert, om ze op die manier ook geen podium te geven.Verder is de focus op leden van 1% motorclubs in overheidsdienst een van de speerpunten van dit plan van aanpak. Aansluitend hierop is namens DOPS MPD een nota gemaakt met betrekking tot de stand van zaken landelijke aanpak 1% MC. Onder punt 16 van deze nota staat vermeld dat strafrechtelijk handhaven vooralsnog niet van toepassing is tenzij activiteiten op militaire terreinen. Een overleg tussen het organiserend comite en de kazernecommandant van het Wallaardt Sacre Kamp vindt nog plaats. Vanuit de MPZ kamer hebben wij relevante informatie verstrekt aan het BIK van de brigade Utrecht, teneinde de kazernecommandant te kunnen adviseren in deze.

  3 Inwinopdracht

  In het geval de kazernecommandant toestemming geeft dat deze groep op het Wallaardt Sacre Kamp mag overnachten, wordt er verzocht een handhavingactie te houden bij het Wallaardt Sacre Kamp op 28 juni 2013. Mogelijk worden er door de kazernecommandant regels gesteld met betrekking tot de toegang van het kamp door de veteranen/motorrijders. Het verzoek hierbij is om: AIle kentekens te verzamelen van de voertuigen van de Onepercenters. De herkenbare 1% MC leden te identificeren en vast te stellen wat hun relatie is ten aanzien van het gebruikte voertuig. Hierhij kan gebruik gemaakt worden van het 1%-Motorclubs zakboekje. Aangeven wat de bezoekers voor colours/rockers/patches dragen aan de hand van het 1%-Motorclubs zakboekje. Het inwinnen van de informatie kan aan de hand van een verkeerscontrole, mogelijk in samenwerking in met de Nationale Politie, Eenheid Flevoland-Utrecht, danwel met de Landelijke Eenheid. De MPZ Kamer heeft contactpersonen bij Landelijke Eenheid. Daarnaast beschikt de MPZ Kamer over een draaiboek van een verkeerscontrole gericht op een inwinopdracht bij een 1%-Motorclub. De MPZ Kamer houdt zich op de hoogte met betrekking tot het aanstaande overleg met de kazernecommandant.”

  Het resultaat van deze handhavingsactie was dat veteranen zich niet alleen moesten legitimeren. Zij moesten tevens een formulier invullen waarop stond aangegeven van welke motorclub zij lid waren en welke functie zij daarin vervulden. De verontwaardiging was enorm onder veteranen en medestanders. De ‘handhavingsactie’ werd gezien als een klap in het gezicht van veteranen die het vaak al jaren zeer moeilijk hadden met werk, relaties en financieel. Hun veteranenstatus mocht niet baten, zij werden allen aangehouden voor onderzoek om in kaart te brengen wat niet waar was. Deze mannen waren veteraan en gingen defileren voor de koning in Den Haag en werden nu gelijkgesteld met criminelen. Alsof criminelen geen veteranen zouden kunnen zijn en alsof deze mensen iets op hun geweten hadden. Het formulier werd opgestuurd naar veteranentijdschrift ‘Checkpoint’ en daarin afgedrukt.

  Het moest en zou veranderen, was de algemene opinie. En dat gebeurde dan ook. In 2014 gaf de gemeente Den Haag te kennen geen toestemming te geven aan Veterans MC om mee te doen aan het défilé op Veteranendag. Veterans MC spande een rechtszaak aan, maar in deze zaak is nog steeds geen definitief oordeel geveld. Opnieuw was de verontwaardiging onder veteranen en medestanders groot. De burgemeester van Den Haag baseerde zijn beslissing op het nieuwe beleid van de overheid om motorclubs te bestrijden. Er kon dus niet meegewerkt worden aan deelname van de Veterans MC aan het défilé. Boven hebben wij al uitgelegd wat voor club de Veterans MC is en wat voor leden zij hebben. Veteranen werd verboden deel te nemen aan Veteranendag in de kleding van hun keuze. Zo was de keuze van Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag. Zouden er clubleden met hun colors opduiken dan zou de politie worden ingezet. Uit protest weigerde de Stichting Veteranenmotorrijders ook aan het défilé mee te doen. Symbolisch reed één motorrijder mee in het veteranendéfilé. Een symbolische daad die velen tranen in de ogen bracht. Een défilé van één motorrijder voor de koning, die overigens zwijgt over de hele zaak. De zaak werd belicht in het veteranenblad ‘Checkpoint’.

  Nu naar Veteranendag 2015. Die zielige vertoning met die ene motorrijder moeten we zien te voorkomen, hebben de organisatoren besloten. Bedacht werd dus dat alle deelnemers aan het défilé verplicht in militair tenue moesten. Zonder colors of andere burgerkleding. En zo gebeurde het dat het défilé van veteranen een indrukwekkende, ronkende stoet zag van veteranen op motoren. Allen gekleed in het legergroen. Geen enkel lid van Veterans MC was aanwezig. Althans niet tijdens het défilé. Want velen hadden toch besloten naar hún dag te gaan. Hún dag, want zij waren veteraan. En zij lieten zich die dag niet zomaar ontnemen. Maar anderen besloten niet te komen op hún dag, want Veterans MC was niet welkom. Evenals veteranen die met colors van andere clubs rondlopen. Ben je Hells Angel, Satudarah, Black Sheep of Demon? Dan ben je in de ogen van deze overheid crimineel en niet welkom in je colors. De overheid bepaalt dus op jóuw dag, wat je voor kleding aan moet trekken. Ónze veteranendag? Laat me niet lachen!

  Om de veteranendag te verslaan had de NOS de ‘militair-historicus’ Christ Klep aangetrokken. Meneer Klep zit in de redactie van het veteranenblad ‘Checkpoint’, dat eerder publiceerde over de narigheid in verband met clubcolors en Veterans MC. Klep was ook als historicus in dienst van Defensie, mooi uitgangspunt voor onpartijdige verslaggeving, en gaf in een reportage van de KRO enige jaren terug aan niet veel begrip te hebben voor overste Karremans. Meneer Klep nu maakte een aantal rake opmerkingen over de Veterans MC tijdens de uitzending die hij presenteerde. Ik laat hierover aan het woord Joseph Raaijmakers, lid van Veterans MC op zijn Facebookblog.

  Allereerst reageert Raaijmakers verbolgen over de opmerking van Klep dat de beslissing om in uniform mee te rijden een polder-model is. Raaijmakers: ‘Men heeft inderdaad besloten om in uniform te defileren. Dat dit echter tot stand is gekomen middels een polder-model zoals hier gesuggereerd wordt, is absoluut niet waar. Dit is opgelegd om inderdaad de discussie uit de weg te gaan, zoals men tot op heden altijd de inhoudelijke discussie uit de weg gaat. Vergeet niet: de discussie over Veteranendag 2014 ligt nog steeds voor aan de Raad van State. En nee, we hebben de rechtszaken NIET verloren. De gemeente Den Haag claimt niet ontvankelijkheid omdat we geen rechtstreeks belang zouden hebben. De bestuursrechter oordeelde eveneens niet ontvankelijk. Er is dus nog altijd geen inhoudelijk vonnis over dit onderwerp. Wel is het zeker dat er geen sprake is van een polder-model of overleg op enigerlei wijze. Hij (Christ Klep dus) vervolgt met ‘IK DENK’en dan gaan we volledig de mist in. Christ Klep: ‘Ik denk dat de gemeente Den Haag dit niet leuk vind’. Raaijmakers:’Je kunt absoluut niet verder van de realiteit zitten. De gemeente Den Haag heeft dit zo bepaald en is hier dus dolgelukkig mee!’

  ‘Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat dit wel de club is die de gemeente liever niet tijdens dit defile zou zien.’, aldus Klep.’WEER FOUT! Niemand van de motorrijders in het Defile is lid van de Veterans MC. Wel op andere plekken in het defile, op plekken in de Ridderzaal, op het Binnenhof, met hun eigen eenheid e.d. Ook kan ik je met zekerheid vertellen: onze jongens waren heel erg dicht bij diverse zeer prominente personen. De HOOGSTE hoogwaardigheidsbekleders van ons land, wel te verstaan. Maar ze gaven, niemand een onveilig gevoel. Hij heeft overigens wel een klein puntje:’Ik kan vanuit hier niet zien wie van de motorrijders tot die specifieke club behoren.’Tja, dat wil de gemeente toch? Heb ik ook al meermaals opgemerkt: Als de colors uitgaan is dan het probleem opgelost? Of heb je dan gewoon een probleem gecreëerd dat je het overzicht kwijt bent?’

  ‘Dan de klassieker: ‘Maar het probleem is er natuurlijk nog steeds.’ WELK PROBLEEM? BENOEM DAN EENS EEN KEER WELK PROBLEEM! Alle klassieke argumenten voorgeschoteld door de welbekende politie-rapporten, passeren de revue: ‘Ze schurken tegen de beruchte clubs aan, ze gaan een biertje drinken met ze, ze lijken wel erg veel op ze’, en tenslotte ‘ze roepen het over zichzelf af.’ Ik dacht oprecht dat deze man een wetenschapper was. Men noemt hem tenslotte Militair Historicus. Maar hier ventileert hij, ongeremd door enige kennis en achtergrondinformatie, precies wat het OMG-beleid voorschrijft. Hij is een aanwinst voor de staatsomroep genaamd NOS. Toch zou ik graag zien dat een wetenschapper vooraf zich even informeert in het vervolg. Hij kan me bellen en ik zal hem voorzien van juiste informatie. Dan kan hij, t.a.v. dit onderwerp, ook de Nederlandse bevolking voor de TV, van correcte info voorzien, zoals een goed wetenschapper betaamt.’, aldus een boze Joseph Raaijmakers van Veterans MC.

  De overheid ziet ze als criminelen, de burgemeester van Den Haag geeft alleen toestemming aan verbolgen politiemensen die met wapens en dienstmaterieel het Binnenhof omsingelen om meer loon af te dwingen, de NOS doet gewillig mee aan de strategie van de politie om ‘grote maatschappelijke onrust’ te scheppen en Christ Klep? Die weet van toeten noch blazen.