• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Liegt de politie?

  Dupont op Justitie en Veiligheid

  Deze maand, juni 2015, verscheen een belangwekkend document waar nog veel over gesproken zal worden. Het heet ‘Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) juni 2015’. Het document staat op het internet en is dus toegankelijk voor een ieder. Ik ga er van uit dat dat ook de bedoeling is. Het is dus ook de bedoeling van de verspreiders dat de lezer aanneemt dat wat er in dit rapport van de politie staat waar is. De waarheid ligt op straat zogezegd.

  Een rechtskundige zou zich eens moeten buigen over het hele document om te beoordelen of er iets kan ondernomen tegen de inhoud en de verspreiders ervan. Ik zal mij inhouden en mij dan ook beperken tot enige te veel in het oog lopende uitspraken.

  Gaan we eerst naar de titel. Outlaw Motorcycle Gang, staat daar. Een ‘gang’is een criminele organisatie. Nogal een beschuldiging. Vooralsnog vindt de rechter het niet. De politie wel. ‘Outlaw’ is een andere term die zeer negatief moet overkomen. Ook hier een erge beschuldiging. Ook een ‘outlaw’ is een crimineel. De term ‘OMG’ komt uit de Verenigde Staten en moet dienen om de leden van deze motorclubs te ontmenselijken. Er kan dan gemakkelijker op worden gejaagd. Of op worden geschoten, zoals vorige maand in Waco, toen 9 leden van twee motorclubs werden vermoord door de politie. Inmiddels zijn 14 agenten onder onderzoek geplaatst voor deze schietpartij. De agenten dachten door alle propaganda dat zij te maken hadden met levensgevaarlijke schietgrage terroristen. Veelbelovend  dat die term nu ook naar Nederland is overgewaaid.

  Daarna gaan we naar de inleiding. Daar staat het volgende:

  ‘Vijf raketwerpers gevonden bij actie tegen motorbendes (27 mei 2015) Recente ontwikkelingen in Limburg laten onverminderd een relatie zien tussen OMG’s en criminaliteit, ondermijning en bedreiging van de openbare orde.

  Criminaliteit en ondermijning

  Tijdens een grootschalig onderzoek van politie en OM treffen de partners onder andere aan:

  · raketwerpers;

  · automatische wapens;

  · handvuurwapens en munitie;

  · gestolen voertuigen;

  · vals geld;

  · een laboratorium en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.’

   

  Dit nu is zeer opmerkelijk. Deze inleiding is bedoelt om aan te geven hoe noodzakelijk actie van de politie is. Maar Piem Miltenburg, hoofd operatieën en verantwoordelijk voor de bestrijding van de ‘motorbendes’, verklaarde daags na de invallen bij de Bandidos MC dat er wellicht nog maanden onderzoek nodig waren om vast te stellen aan wie al die wapens toebehoorden. Piem Miltenburg kan het weten, want deze man die binnen de politie bekendstaat als een notoire hardliner is de grote chef van de eenheid die zich bezighoudt met de bestrijding van MC’s. Het was en is dus helemaal niet zeker dat die wapens eigendom waren of op een andere manier iets te maken hadden met de gearresteerde leden van de Bandidos MC. Het kan net zo goed bijvangst zijn. Dat deze vondsten nu worden toegeschreven aan ‘motorbendes’ is dus lasterlijk. Maar we gaan door.

   

   

   

  Op bladzijde 4 van het document staat het volgende:

  ‘OMG’s zijn clubs met een hiërarchisch opgebouwde organisatie waarvan de leden (en andere daarmee verbonden personen) hun club gebruiken als een kanaal én afscherming voor criminele en ondermijnende activiteiten met financieel of ander materieel voordeel als oogmerk, waarbij (a) de leden geen van buitenaf opgelegde grenzen accepteren (‘outlaw’), (b) motorrijden, broederschap en groepssymbolen kenmerkend zijn voor de groepscultuur cq. het gewenste imago, (c) (dreiging met) geweld en verstoring van de openbare orde onderdeel van de clubcultuur is en ingezet wordt om hun (interne en externe) doelen te bereiken. De landelijke aanpak richt zich nadrukkelijk niet op de vele bonafide motorclubs die Nederland rijk is.’

   

  Wat het rapport hier beweert is dat deze OMG’s criminele organisaties zijn, want immers worden die clubs gebruikt om misdaden te plegen en bovendien zijn zij hiërarchisch en ook dat is een wettelijk kenmerk van een criminele organisatie. Dit is echter helemaal geen rechterlijke uitspraak, maar enkel en alleen een uitspraak van de politie die hiermee op de stoel van de rechter kruipt. En wanneer het niet bewezen is, en dat is het niet, dan is ook dit laster.

   

  Op pagina 6 lees ik het volgende: ’Inzoomend op de onderzoeken naar de zware en (internationaal) georganiseerde misdaad door (leden van) OMG’s levert een inventarisatie van zo’n 150 lopende en afgeronde opsporingsonderzoeken en strafzaken op.’

  Daarna een opsomming van onderzoeken. Maar ja, je kunt onderzoeken wat je wilt, wanneer de rechter zich uitspreekt is de verdachte pas veroordeeld. Of niet. En in de meeste gevallen is er geen rechterlijke uitspraak, geen veroordeling of zelfs vrijspraak en dus ook geen crimineel. De politie doet het hier opnieuw voorkomen alsof er enorm veel mis is door vele onderzoeken te initiëren en door te geven aan de media. Het resultaat zal ze wel niet bevallen. Bedenk wel, de politie is geen rechter!

   

  Ik lees opnieuw verder en kom op bladzijde 11. Hier het volgende: ‘Momenteel zijn nog 66 leden van OMG’s in het bezit van een beveiligingspas. Gevolg van het nieuwe beleid is dat naar al deze 66 onderzoek wordt gedaan. Dienst Justis heeft reeds van één beveiligingsbedrijf de vergunning ingetrokken en aan verschillende andere bedrijven boetes opgelegd. Op basis van de oude circulaire heeft de politie de afgelopen periode 22 beveiligingspassen ingetrokken of zijn betrokkenen niet meer werkzaam als beveiliger wegens ontslag. Voorts controleert de politie actief bij evenementen en aan de deur van horecagelegenheden op een juiste naleving van de Wpbr.’

   

  Hier wil ik even iets verduidelijken. Sinds een jaar of twintig zijn mensen die willen werken voor een beveiligingsbedrijf of rechtstreeks voor een horeca-instelling als portier verplicht een beveiligingspas te bezitten. De enige instantie die een dergelijke pas afgeeft is de politie. De eisen die worden gesteld zijn: 1. In het bezit zijn van een beveiligingsdiploma, 2. Geen strafblad hebben recenter dan 5 jaar en 3. Een beoordeling over de betrouwbaarheid van de kandidaat door de politie (de zogenaamde hardheidsclausule). De eerste twee eisen zijn vrij duidelijk, maar bij de derde wringt het al jaren. Het is namelijk mogelijk dat zelfs wanneer voldaan wordt aan de eerste twee eisen de politie toch geen pas afgeeft. Dit voor de duidelijkheid.

   

  In dit document geeft de politie dus aan dat leden van MC’s geen beveiligingspas mogen hebben. Er is vooralsnog geen enkele MC verboden, wel zwart gemaakt, maar dat is niet hetzelfde. Bovenop die hardheidsclausule die dus al bestond, geeft de politie nu dus ook geen passen meer af aan leden van een MC. Ook wanneer dat MC-lid wel degelijk zou voldoen aan de andere drie eisen. En dit dus ter anderenmale terwijl nog geen enkele MC is verboden. Dit wordt bovendien niet bepaald door een rechter, maar door de politie.

   

  Al lezende kom ik dus in dit document heel snel al drie voorbeelden tegen van oneigenlijke acties van de politie. De politie weet nog helemaal niet of de gevonden wapens wel toebehoren aan MC-leden, maar voor haar eigen doeleinden zeggen ze van wel. OMG’s worden neergezet als criminele organisaties, terwijl ze dat niet zijn. En ten derde worden burgers die aan alle eisen voldoen van hun baan berooft door de politie en niet door de rechter, omdat die politie een oorlog begonnen is tegen motorclubs. Motorclubs en geen motorbendes!

   

  Hebben de journalisten nu weer wat te schrijven? Blijf in de buurt, want er komt nog meer!