• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Maak het werk van Buro Jansen & Janssen mogelijk. Word donateur!

  Wilt u dat Buro Jansen & Janssen de komende jaren onderzoek blijft doen naar politie, justitie en inlichtingendiensten, overheidsoptreden in het algemeen, bedrijven die meewerken aan repressief overheidsbeleid en/of zelf ook repressief of diep ingrijpen in het leven van burgers in Nederland en Europa steun ons dan.

  Word donateur of vraag familie, vrienden en bekenden donateur te worden.

  Rekening NL43 ASNB 0856 9868 52 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam of rekening NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

  Stichting Res Publica is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) instelling. Dit betekent voor mensen die ons willen steunen het volgende:

  – Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

   

  De werkvelden worden onderverdeeld in grondrechten, directe actie en vrije meningsuiting, radicale transparantie en fundamentele kritiek.

   

  Grondrechten

  – Centraal staan bij Buro Jansen & Janssen grondrechten in de breedste zin van het woord

  Onderzoek van Buro Jansen & Janssen richt zich op politie, inlichtingendiensten, justitie, migratie en de overheid in het algemeen vooral in Nederland, een beetje Europa, maar de laatste jaren meer en meer ook buiten Europa zoals het Midden-Oosten en Centraal-Amerika. Onderwerpen in Nederland zijn in het kader van beperking van grondrechten; geweldsgebruik (onder andere politiewapen, pepperspray, stroomstootwapen, aanhoudingseenheden, mobiele eenheid), profilering/discriminatie (onder andere etnisch profileren, ochtendgloren, mobiel banditisme), overheid in de publieke ruimte (onder andere preventief fouilleren, identificatieplicht, gebiedsverboden), opsporingsmiddelen in het algemeen, digitale opsporingsmiddelen (onder andere politie spyware/malware, Social Media surveillance), inlichtingen operaties en privacy (inlichtingendiensten) en nog veel meer. Over veel zaken zijn in de afgelopen jaren diverse publicaties verschenen.

   

  Directe actie en vrije meningsuiting

  – Wij blijven op de achtergrond radicaal activisme steunen

  Deels door publicaties zoals recentelijk de arrestantenhandleiding, een totaal vernieuwde update van het oude Tips tegen Tralies waarvan nu een tweede druk komt, maar ook door mensen te ondersteunen bij benaderingen, onderzoek naar mogelijke informanten, steun bij klachten, beschikbaar stellen van de digitale infrastructuur voor publicaties als de kraakhandleiding en andere wijzen. Alle publicaties en informatie zijn op de websites van Buro Jansen & Janssen te vinden.

   

  Radicale transparantie

  – Wij ondersteuning onderzoek en verbeteren van informatiepositie van individuen en groepen

  Naast informatieverzoeken voor het eigen onderzoek ondersteunt Buro Jansen & Janssen individuen en groepen bij hun onderzoek en het verbeteren van hun informatiepositie en kennis. Het gaat hierbij om milieubeleid, drugsbeleid, sociale zekerheid, vrouwenrechten en andere terreinen. Al geruime tijd worden openbaarheid punt nl alle openbaar gemaakte documenten door Buro Jansen & Janssen online gezet. Ook door anderen verkregen Wob documenten worden daar nu aan toegevoegd. Rond de inlichtingendiensten is het nationaal veiligheidsarchief opgezet dat langzaam wordt uitgebouwd.

   

  Fundamentele kritiek

  – Impliciet heeft Buro Jansen & Janssen al sinds de jaren tachtig kritiek geuit op beleid en praktijk. Actieve lobby doet het Buro niet, maar het onderzoek, de artikelen en de documenten worden door veel mensen gebruikt. De laatste jaren wordt in artikelen van Buro Jansen & Janssen wel explicieter fundamentele kritiek geuit als onderdeel van een onderzoek. Voorbeelden zijn het magazine over de WIV2017, de observant over Social Media Surveillance in Nederland, een reeks artikelen en onderzoek naar de relatie tussen de wetenschap en de politie, over het duurzaamheidsbeleid van Nederlandse overheid en het gebruik van spyware/malware door de Nederlandse overheid en de bedrijven die die digitale wapens ontwikkelen.