• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Rekenen voor dummies

  Dupont op Justitie en Veiligheid

  Vorig jaar kwam de politie met een rapport waarmee men wilde aantonen hoe slecht de leden van motorclubs waren. Het rapport staat bol van de overschrijvingen uit buitenlandse kranten en boeken en haalt te pas en te onpas gebeurtenissen in een ver verleden uit het buitenland naar voren. Wat kwalijker is, er wordt uitgegaan van aantallen bikers in Nederland die niet kloppen. Ook vorige maand werd er weer gerefereerd aan dat rapport en de cijfers die daarin staan. Aan het woord was Piem Miltenburg, verantwoordelijk voor de bestrijding van ‘motorbendes’ en een, door sommige agenten gevreesde, hardliner binnen de Nederlandse politie.

  Piem Miltenburg zei vorige maand dat er ongeveer 1800 leden van motorclubs zijn. Hij doet net of hij eerlijk is en zegt dat de cijfers van 80% criminaliteit van die groep van vorig jaar is en dus niet meteen overhevelbaar naar 2015, maar zegt hij, de cijfers zullen wel niet ver van elkaar liggen. Piem laat weg dat de cijfers van vorig jaar waren gebaseerd op een aantal van 601 bikers. De politie had en heeft niet de juiste aantallen leden van motorclubs om de simpele reden dat die clubs geen ledenlijsten hebben en de politie dus ook niet.

  De motorrijders die zich nu afvragen waarom zij telkens worden aangehouden, weten dus nu dat dat alleen maar gebeurt om vast te stellen wie zij zijn. De politie wil vaststellen wie er lid zijn van MC’s, welke functie zij daar hebben, welk motorvoertuig daar bij hoort en wie de vrienden zijn van het slachtoffer. Dat betekent dus dat ook wanneer leden van een MC zich verplaatsen in een auto zij kunnen worden aangehouden. De politie zal dan vragen aan de andere inzittenden om zich te legitimeren. Op die manier kan in kaart worden gebracht wie er lid zijn van welke MC.

  Er kleven natuurlijk haken en ogen aan die registratiemethode. Ten eerste is het zo dat voorschriften uit de Wegen- en Verkeerswet worden misbruikt niet om de verkeersveiligheid te garanderen, maar om mensen te registreren voor de databank van de politie. Het is ook maar de vraag of passagiers de plicht hebben zich te legitimeren wanneer er wordt gezegd door de controlerende agent dat het gaat om een algemene verkeerscontrole. Verder is het natuurlijk ook zo dat vooralsnog nog niet één MC verboden is. Waarom dus registreren? Ten derde komen de gegevens van al die bikers terecht in een databank van de politie die niet is aangemeld. Bovendien worden degenen die in die databank zitten niet schriftelijk op de hoogte gesteld dat zij in die databank zitten en kunnen zij dus ook niet meewerken aan het corrigeren van de gegevens in die databank. De gegevens uit die databank worden ook zonder toestemming of medeweten en zonder gecorrigeerd te zijn doorgegeven aan de Gemeentelijke Basisadministratie en de Belastingdienst.

  Wat is nu het gevaar van dit handelen door de politie? Ten eerste is het niet legaal wat de politie doet. Degene waarvan gegevens worden opgenomen in een databank moeten daarvan op de hoogte worden gesteld en moeten de kans hebben die gegevens te corrigeren. Stel dat iemand bijvoorbeeld bevriend is met een MC en in een auto zit met leden van die MC die worden aangehouden en geregistreerd. Hoe wordt dan de vriend van de club geregistreerd? Ten tweede, wat gebeurt er met de gegevens van een hangaround of prospect die het niet hebben gered en geen lid zijn geworden? En wat gebeurt er met de gegevens van een lid die uit de club stapt? Komen die gegevens alsnog terecht bij andere instanties die dan denken met een zware jongen te maken te hebben? Worden die gegevens gedeeld met Interpol, Europol en Amerikaanse diensten zodat de betrokkene de VS niet meer in komt?

  Ter vergelijking, wat zouden de leden van een hockeyclub zeggen wanneer bekend werd dat zij werden geregistreerd? Ik ken niet de misdaadcijfers van die leden, maar wie wel? Of stel dat de leden van zoetwatersportverenigingen worden gecontroleerd zodra zij een boot op de aanhanger hebben. Ik ken ook hier de cijfers niet, maar hoe komen zij aan het geld? Zou dit gebeuren dan zou er een storm van verontwaardiging opsteken. Pas op het moment dat je onderzoek hebt gedaan kun je zeggen wat de cijfers zijn en hoe erg het is. Maar waarom ga je onderzoek doen voordat je weet wat er speelt? Je hebt de cijfers dan toch nog niet?

  Een andere vraag die nimmer door enige onderzoeksjournalist is gesteld is wat voor soort misdaden die leden van MC’s wel niet hebben gepleegd. 80% criminaliteit gold vorig jaar voor 601 bikers en zal dus wellicht dit jaar beduidend minder zijn, maar de vraag is toch wat voor soort misdrijven gepleegd zijn. Motorrijders rijden vaak te hard in het algemeen en wanneer iemand meer dan dertig kilometer per uur te hard rijd is dat geen overtreding, maar een misdrijf. Op die manier kun je dus al heel wat misdrijven registreren. Veel leden van MC’s hebben jarenlang aan de deur gestaan als horeca-portier. Juist in die beroepsgroep zijn vechtpartijen en aangiftes door onruststokers en dronkelappen aan de orde van de dag. Ook hier is de oogst dus gemakkelijk. Wat ook niet wordt gepreciseerd is wanneer het misdrijf heeft plaatsgevonden. De gemiddelde leeftijd van MC-leden is vrij hoog en ook hier is de kans dus groter dat iemand eens een keer iets heeft uitgehaald. Dat kan in een ver verleden zijn gebeurd en ook dat wordt niet gepreciseerd.

  De vraag die je kunt stellen is hoe de misdaadcijfers van leden van MC’s zich verhouden tot misdaadcijfers bij andere groepen in de samenleving. Hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld tot leden van de Tweede Kamer? Vorige week werd bekend dat Kamerleden een strafblad mogen hebben. En hoe is de verhouding met burgemeesters? Veel burgemeesters worden genoemd in verband met omkoping, valse declaraties en machtsmisbruik. Hoe is de verhouding met politiemensen of leden van de marechaussee? Ik ben zeer benieuwd.

  Door voorrang te geven aan onderzoeken naar MC’s en hun leden is er nog een ander fenomeen. Stel je zou die MC’s helemaal niet onderzoeken. Dan zouden de misdaadcijfers lager uitvallen, want er wordt helemaal geen onderzoek gedaan. Nu je extra onderzoek gaat doen, worden die cijfers vanzelf weer hoger. Stel je gaat voorrang geven aan het onderzoeken van corruptie en omkoping en betrokkenheid van burgemeesters, statenleden en andere bestuurders bij stadsontwikkelingsprojecten. Nu zijn daar nauwelijks cijfers van. Maar wanneer je voorrang gaat geven aan onderzoeken zullen die cijfers snel stijgen. Wat zou er bijvoorbeeld uitkomen wanneer je Piem Miltenburg dagelijks zou gaan volgen en onderzoeken. Heeft die man zelf een strafblad? Of zijn onmiddellijke naasten? Gaat hij om met mensen met een veroordeling? Is hij nooit genoemd in verband met een kwalijke zaak? Hij is in ieder geval wel een bekende van de politie.

  Om de zaak nog meer uit te vergroten wordt nu aangekondigd dat steeds meer onderzoeken worden gedaan door de politie naar criminele motorbendes. Dat moeten ze doen, maar dat is geen garantie dat zo’n onderzoek ook iets oplevert. Het is alleen een onderzoek. De media geven ook aan dat steeds meer clubhuizen worden gesloten. Maar ook daar wordt niet bij vertelt wat daarvan de reden is. De reden is deels omdat gemeenten bang zijn door alle berichtgeving en alleen om die reden een clubhuis willen sluiten. Feit is dat de ‘maatschappelijke onrust’ die nu heerst veroorzaakt wordt door politie en Openbaar Ministerie en hun volgers bij de media. Zij gaan nu die ‘maatschappelijke onrust’ aanwenden om nog meer maatregelen te treffen.

  En nu het resultaat van al dat doemdenken. Stel de politie zou al dat onderzoek niet doen omdat ze hun handen vol hadden aan criminaliteit van voetbalhooligans, drugscriminelen of witteboordenmannetjes. De cijfers zouden dan zeker minder groot zijn en doordat het geen speerpunt zou zijn van de politie zou ook de pers niet worden doodgegooid met opgeblazen informatie over bikers. Dat gebeurt nu wel en de bevolking wordt op deze manier angstig gemaakt. Angstig voor niets, want die misdaadcijfers zijn opgeblazen en niet realistisch. Niet realistisch want de politie heeft die cijfers helemaal niet, want ze hebben nog niet alle bikers in kaart gebracht.

  De laatste vraag van belang is een simpele. Waar zijn de onafhankelijke krantenredacties? Waar zijn de onderzoeksjournalisten? Waar is het echte nieuws?