• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Nepnieuws en Framing van de Hells Angels door het Algemeen Dagblad

  Dupont op justitie en veiligheid

  Vandaag 12 december 2020 een sensationeel artikel in het Algemeen Dagblad. In het artikel wordt verslag gedaan van een zware mishandeling gepleegd door leden van motorclub No Surrender enkele jaren geleden en de rechtszaak die daarvan nu het gevolg is.

  Daarnaast wordt door het Algemeen Dagblad de zaak vergeleken met eerder geweld dat in 2014 werd gekoppeld aan motorclub Satudarah. Volgens het AD had nóg een jaar eerder wéér een andere motorclub ook ernstige delicten gepleegd. En dan zijn we waar het Algemeen Dagblad ons wil hebben. Want deze laatste motorclub, ‘een andere Trailer Trash-motorclub, gelieerd aan de Hell’s Angels’ wilde een clubhuis van weer een andere motorclub overnemen in ‘een landjepik-wedstrijd tussen de mc’s Satudarah en Hell’s Angels’.

  Dus er is een rechtszaak tegen leden van No Surrender. Het Algemeen Dagblad gaat een beetje googelen en vindt wat oude artikelen, zet die op een rijtje en voilá de Hells Angels kunnen ook weer worden genoemd. Maar we willen even wat rechtzetten:

  Er was nooit een ‘landjepik-wedstrijd tussen de mc’s Satudarah en Hell’s Angels’. De hele ‘bikeroorlog’ tussen Satudarah en Hells Angels is een hersenspinsel van politie, Openbaar Ministerie en de media. Er zijn nimmer wat voor vijandelijkheden tussen beide Nederlandse clubs geweest.

  Daarnaast is er geen enkele andere club ‘gelieerd’ aan de Hells Angels. Ook geen ‘Trailer Trash-motorclubs’. Waarschijnlijk dat leden van die clubs elkaar wel eens tegenkomen, mogelijk zelfs dat sommige leden elkaar kennen, dat impliceert geenszins een bestuurlijke verbondenheid of een ‘gelieerd-zijn’.

  Even verderop in het artikel van Algemeen Dagblad wordt nog even gerefereerd aan een vechtpartij tussen leden van de Mongols motorclub en een aantal Hells Angels. Volgens het AD was één van die Hells Angels later de dader van de moord op een onderwereldfiguur in Delft. ‘Leden van de Hell’s Angels hielpen hem ontkomen naar Spanje’, zo beweert het AD. Er is geen enkel bewijs dat het inderdaad zo is dat leden van de Hells Angels hem hebben geholpen naar Spanje te ontkomen. Het zou bovendien een strafbaar feit zijn en daarvoor is tot op heden niemand verdacht, veroordeeld of voor een rechtbank verschenen. Hoe denkt het AD deze bewering hard te maken?

  De journalist van het AD gaat evenwel onverdroten verder met zijn ‘analyse’ van de huidige stand van zaken in de wereld van motorclubs. Volgens hem zijn er bijna geen herkenbare colors van motorclubs te zien op straat. Het AD: ‘Volgens de politie is de dynamiek in de wereld van motorbendes groot en veranderen ledenaantallen constant. ,,Deze dynamiek van het landschap zien we terug voor het aantal leden, het aantal chapters en ook het ontstaan en verdwijnen van bendes”, laat de OMG-portefeuillehouder van de Haagse politie weten. ,,Door de beperkte aanwezigheid in de publieke ruimte en het gegeven dat de bendes geen ledenlijsten aanleveren, is het slechts een weergave van de werkelijkheid.”

  Wat de journalist van het AD niet vermeldt en de OMG-portefeuillehouder ook niet is dat er landelijk een beleid wordt gevoerd waarbij gemeentes worden verzocht een APV in het leven te roepen die leden van motorclubs verbiedt met colors rond te rijden. Of te lopen. Even later wordt aangegeven dat in Brabant een bijzonder beleid van kracht is. ‘Daar kunnen leden van de motorbendes rekenen op een zogenoemde VIP-behandeling door de politie, waarbij VIP staat voor ‘Very Irritating Police’.’ Het is maar de vraag of dat grondwettelijk gezien mag. Leden van motorclubs lastig vallen, zonder dat deze burgers overtredingen of misdrijven plegen. Of zonder dat zij definitief zijn verboden. De gevolgen voor individuele leden zijn enorm.

  De journalist van het AD vermeldt ook nog even dit in zijn lijstje: ‘De laatste keer dat alarm geslagen werd, was in 2018 in Delft door de horeca. Drie kroegbazen zagen zich geconfronteerd met groepen motorrijders die langskwamen en ze vreesden dat die er voet aan de grond probeerden te krijgen. Het ging onder andere om motorclub Solidaridad, een supportclub van de Hell’s Angels, afkomstig uit de Rotterdamse regio, maar deze zijn daar verdreven na gesprekken met de politie en gemeente.’

  Wij berichtten uitvoerig in verschillende artikelen over deze zaak in Delft en vroegen ook officiële stukken op aan de politie en de gemeente. Paniekvoetbal van de gemeente en de politie en tal van ongefundeerde verdachtmakingen. Navraag die wij vandaag deden in kringen van verschillende motorclubs over de genoemde motorclub Solidaridad is dat deze club absoluut geen supportclub is van de Hells Angels.

  Een heel artikel dus van het Algemeen Dagblad met verdachtmakingen die niet kloppen. De Hells Angels kun je wel in een rijtje zetten met mishandelingen van anderen, maar dat zegt nog niet dat de Hells Angels daar iets mee te maken hebben. Je kunt wel vermoeden dat leden van de Hells Angels een van moord verdacht lid hebben geholpen te ontsnappen, maar daar is nooit iets van gebleken. Je kunt wel zeggen dat allerlei motorclubs ‘gelieerd’ zijn aan de Hells Angels of zelfs ‘supportclub’ zijn, dat wil niet zeggen dat dit ook klopt. Heeft het Algemeen Dagblad zorgvuldigheid in acht genomen en navraag gedaan? De Hells Angels om een reactie gevraagd?

  Enkele maanden geleden onderzochten wij een andere berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Het ging om bedreigingen van politievakbondsleider Hans Schoones door toedoen van boerenactivist Jan Huzen. Wij zochten de zaak gedegen uit en hadden contact met zowel Jan Huzen als Hans Schoones. Het bleek dat er helemaal geen bedreigingen aan het adres van Hans Schoones waren gedaan. Jan Huzen kreeg hier dus onterecht de schuld van. Na publicatie hoorden wij niets meer van politievakbondsman Hans Schoones en werd er door het Algemeen Dagblad helemaal niets gerectificeerd. Jan Huzen heeft hier wel veel last van gehad, maar bleek volledig onschuldig terwijl hij door het AD werd weggezet als een dader of veroorzaker.

  In deze tijden van demonstraties, boerenacties, coronamaatregelen is het van groot belang dat media zorgvuldig en waarheidsgetrouw berichten. Anders is het nepnieuws en dat leidt tot het niet meer serieus nemen van overheid, media en maatregelen. Het Algemeen Dagblad, de Stentor, Haagsche Courant en Tubantia zijn allemaal in handen van één concern. Is dat betrouwbare berichtgeving? Of lijkt het meer op massale misleiding?

  Volgende week wordt de uitspraak in hoger beroep verwacht van de verbodsprocedure tegen de Hells Angels. Was dit nog even een laatste poging van het Algemeen Dagblad om door wat goedkope sensatie en kletspraat die uitspraak te beïnvloeden?