• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • AD: Kabinet wil beperkte legitimatieplicht

  Algemeen Dagblad 21/03/1992

  VAN ONZE POLITIEKE REDACTIE

  DEN HAAG – De regering wil een identificatieplicht invoeren, onder meer om illegaal en zwart werken, zwartrijden, voetbalvandalisme en het witwassen van zwart geld beter te kunnen aanpakken.

  Zo zullen werknemers in hun bedrijf een identiteitsbewijs bij zich moeten hebben, terwijl bezoekers van voetbalwedstrijden ook moeten kunnen aantonen wie zij zijn.

  Reizigers die in het openbaar vervoer geen geldig kaartje hebben en zich niet kunnen legitimeren, zullen op een dubbele straf moeten rekenen: voor het zwartrijden en voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

  Minister Hirsch Ballin (justitie) maakte dat gisteravond bekend na de ministerraad over het “wetsvoorstel identificatieplicht’, dat voor advies aan de Raad van State wordt gestuurd.

  De identificatie kan gebeuren aan de hand van een paspoort, een rijbewijs als de nationaliteit niet van belang is, of met een nieuw te ontwikkelen identiteitskaart: de ID-kaart. Die kaart zal ook als Europese reiskaart geldig zijn.

  Geen ID-kaart: mee met politie

  Hirsch Ballin zei dat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die zelf een servicekaart ontwikkelt, zal worden overlegd of die gemeentelijke kaart en de ID-kaart kunnen worden gecombineerd.

  Wie geen officieel ID-bewijs kan tonen, zal als anonieme verdachte naar het politiebureau kunnen worden meegenomen voor een nader onderzoek naar de identiteit. Iemand die de kaart in bepaalde situaties niet bij zich heeft, maar hem wel snel in zijn bezit kan krijgen omdat de kaart thuis of in een bureau op zijn werk ligt, kan dan alsnog voldoen aan de verplichting om het identiteitsbewijs te tonen.

  Hirsch Ballin erkende dat de identificatieplicht “in de buurt van een draagplicht’ komt. De minister: “We moeten naar een situatie waarin het gewoon is dat iedereen een identiteitsbewijs bij zich heeft.’

  De identiteit zal ook aangetoond moeten kunnen worden bij financiele instellingen, zoals banken (bij het openen van een effectendepot, de huur van safeloketten en de aanschaf van niet op naam gestelde spaarbewijzen), bij de belastingdienst bij het aanvragen van een sofinummer, bij de sociale diensten en bij de notaris voor het laten opmaken van akten.

  D66 heeft met instemming gereageerd op het voorstel voor een identificatieplicht. De PvdA-fractie ging in de loop van gisteravond twijfelen aan de aanvankelijke instemming met het wetsvoorstel, nadat kennis was genomen van de interpretatie die minister Hirsch Ballin van justitie aan bepaalde onderdelen van het voorstel had gegeven na afloop van het kabinetsberaad.

  M. Rabbae, directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders, is teleurgesteld dat de identificatieplicht in meer situaties gaat gelden dan alleen om zwart werken, zwart rijden, zwart-geldtransacties en voetbalvandalisme tegen te gaan. Hij noemde de uitbreiding tot onder meer de loketten van de sociale dienst en het vreemdelingentoezicht riskant.

  A. Kruyt, directeur van het Landelijk Bureau Racismebestrijding, vreest dat de maatregelen in de praktijk neerkomen op een verkapte algemene identificatieplicht. Hij is bang dat daardoor de spanning tussen de politie en mensen uit etnische minderheden zal toenemen.