• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ANP: CDA wil vingerafdrukken van alle Nederlanders

  ANP 04/12/2001

  DEN HAAG (ANP) – Het CDA is er niet op tegen als op den duur de vingerafdrukken van alle Nederlanders worden opgeslagen in een databank voor de politie.
  Tweede-Kamerlid Wijn (CDA) heeft dat dinsdag gezegd. Hij brengt dit in de loop van de dag naar voren in een Kamerdebat over de vraag of de vingerafdrukken van asielzoekers mogen worden opgeslagen voor politieonderzoek. Juridisch mag dit laatste niet en de PvdA wil er een einde aan maken, maar het CDA ziet in praktijk wel voordelen. De politie zou dan meer delicten oplossen. Wijn vindt de opslag van vingerafdrukken nauwelijks een inbreuk op de privacy. ,,De afdruk zegt immers niets over iemands medische of financiële situatie of iemands gedrag”, stelt hij. De CDA’er voorziet wel dat zo’n landelijke verzameling vingerafdrukken niet een-twee-drie te realiseren is. Wijn verwacht bijvoorbeeld discussies over de vraag vanaf welke leeftijd de afdrukken moeten worden opgeslagen. ,,Maar als er een meerderheid in de Tweede Kamer voor is, dan kunnen we verder.” Hij wil daarbij beginnen een Kamermeerderheid te vormen voor het gebruik van de afdrukken van asielzoekers. De nieuwe wet bescherming persoonsgegevens staat dat gebruik niet langer toe. Alleen bij zware misdrijven mogen namen van asielzoekers nog aan de politie worden doorgegeven, meent hij. De dienst Nationale Recherche Informatie (NRI) in Driebergen, die het systeem beheert, vermoedt dat zo tientallen misdrijven niet opgelost worden. De PvdA stelde vorige week al dat bestanden met vingerafdrukken van asielzoekers zo snel mogelijk gescheiden moeten worden van die van criminelen. Anders versterkt het de negatieve beeldvorming over criminele activiteiten van vreemdelingen, vinden de PvdA-Kamerleden Van Oven en Middel.