• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ANP: Centraal archief in strijd paspoortfraude

  ANP 24/10/2003

  AMSTERDAM, 24 oktober 2003- Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar al stappen genomen om te voorkomen dat handelaars in paspoorten steeds nieuwe reisdocumenten aanvragen om deze door te verkopen. Volgens het samenwerkingsverband van de vier grote steden, de G-4, worden fraudeurs geregistreerd in een centraal archief waarin alle gemeenten inzage hebben. In een rapport van de Koninklijke Marechaussee, dat woensdag uitlekte, werd de verstrekking van paspoorten via gemeenten fel bekritiseerd. Mensen die het document zijn kwijtgeraakt, kunnen volgens de marechaussee zonder veel problemen een nieuw exemplaar krijgen. Zo zouden de afgelopen jaren meer dan duizend mensen vier tot zes keer aangifte hebben gedaan omdat ze hun paspoort kwijt waren. Een persoon deed zelfs dertien keer aangifte van diefstal van zijn paspoort.

  Volgens de G-4, waarin Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zitten, is dit probleem al veel eerder door de gemeenten gesignaleerd en zijn daar stappen tegen genomen. “Eind vorig jaar zijn er regels opgesteld die de mogelijkheid creëren om paspoorten te weigeren”, aldus een woordvoerster. “De marechaussee baseert zich in het rapport waarschijnlijk op oude gegevens.” Volgens de woordvoerster mogen gemeenten weigeren reisdocumenten te verstrekken. “Als een gemeenteambtenaar een redelijk vermoeden heeft dat een aanvrager van een paspoort regelingen misbruikt, kan die aanvraag worden aangehouden. Het verzoek wordt dan doorgestuurd naar het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor onderzoek. Als daaruit blijkt dat er sprake is van fraude, wordt de aanvrager opgenomen in het centraal register paspoortsignalering. Om te voorkomen dat de aanvrager ergens anders nogmaals probeert een paspoort aan te vragen, kunnen alle gemeenten de gegeve ns van dit archief inzien.”