• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Concept-wetsvoorstel voor identificatieplicht

  Bron Ministerie van Justitie

  Iedereen in Nederland boven de twaalf jaar moet in de toekomst desgevraagd aan de politie een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Degene die dat niet doet, riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee maanden of een boete van maximaal 2.250 euro. Dat staat in een concept-wetsvoorstel van minister Donner (Justitie). De minister heeft het voorstel voor advies gestuurd aan onder meer het College bescherming persoonsgegevens, het openbaar ministerie, de Raad van Hoofdcommissarissen, de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het concept-wetsvoorstel krijgt de politie de bevoegdheid om identificatie te vragen bij alle reguliere politietaken: de opsporing van strafbare feiten, de handhaving van de openbare orde of de hulpverlening. De identificatieplicht geldt dus niet alleen voor verdachten van een strafbaar feit. Wel moet er een aanleiding zijn voor een identiteitscontrole; er worden geen willekeurige controles gehouden. De op deze wijze ingevulde identificatieplicht betekent dat – als het wetsvoorstel wordt aangenomen – iedereen verplicht is altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Aan de identificatieplicht kan worden voldaan met de bestaande erkende identiteitsbewijzen (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart). Het concept-wetsvoorstel voor een algemene identificatieplicht vloeit voort uit het Strategisch Akkoord 2002 en het Nationaal Veiligheidsplan. Het doel is de criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving doeltreffender aan te pakken.