• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Kabinet: Identificatieplicht in ziekenhuizen

  www.regering.nl 03/10/2003

  Het kabinet wil een identificatieplicht voor ziekenfondsverzekerden in ziekenhuizen invoeren om zorgfraude tegen te gaan. Ook kunnen patiënten die frauderen met zorgdeclaraties een geldboete krijgen.

  Het kabinet wil een identificatieplicht voor ziekenfondsverzekerden in ziekenhuizen invoeren om zorgfraude tegen te gaan. Ook kunnen patiënten die frauderen met zorgdeclaraties een geldboete krijgen.

  Zwakke plekken
  Aanleiding voor de invoering van de identificatieplicht is het eind maart verschenen onderzoek ‘Frauderisicoanalyse gezondheidszorg’ van het ministerie van VWS. Daaruit bleek dat het risico van fraude in de zorg beperkt is, maar dat er een aantal zwakke plekken bestaat. Het kabinet wil daarom dat ziekenhuizen en poliklinieken voortaan de identiteit van de ziekenfondsverzekerde controleren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  Geldboete
  Verder kunnen patiënten die valse declaraties indienen bij het ziekenfonds een geldboete krijgen. Het kabinet wil dat het College voor Zorgverzekeringen een bestuurlijke boete kan opleggen van 25% van het bedrag waarmee is gefraudeerd. De boete is minimaal 200 euro. Hiervoor zal de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden aangepast.

  Sofi-nummer
  Daarnaast krijgen zorgverzekeraars de beschikking over het sofi-nummer van de patiënt. Betere samenwerking tussen verzekeraars en de belastingdienst kan voorkomen dat cliënten zich onder een valse naam inschrijven. Bij inschrijving voor een ziektekostenverzekering wordt een sofi-nummer daarom verplicht.

  Het wetsvoorstel van het kabinet wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. Daarna zal de Tweede Kamer zich erover buigen.