• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: Bolkestein ondersteunt ongewild het kabinet

  NRC Handelsblad 17/03/1992

  DOOR EEN ONZER REDACTEUR FRANK VERMEULEN

  DEN HAAG, 17 MAART. Voor taboes over de minderhedenproblematiek is het volgens VVD-fractievoorzitter Bolkestein te laat. Gisteravond sprak de liberaal tot partijgenoten in het Gelderse Ede en vatte daarbij de draad op van zijn opzienbare rede een half jaar geleden waarin hij allochtonen zelf verantwoordelijk stelde voor de eigen integratie. 

  Aan het oprollen, vorige week, van een Ghanese drugsbende in de Bijlmer knoopte Bolkestein vier conclusies vast: ambtenaren van het bevolkingsregister moeten mensen die zich willen inschrijven vragen naar hun verblijfstitel, mensen die illegalen het land binnenloodsen moeten strafbaar worden gesteld, een identificatieplicht moet ‘zonder dralen’ worden ingevoerd (‘Nederland moet niet de dorpsgek van Europa worden!’), en bovendien verspelen allochtonen die een misdrijf plegen volgens Bolkestein het recht op een verblijfsvergunning. Zij dienen uitgezet te worden.

  Opmerkelijk waren zijn ideeen over de Ghanese bevolkingsgroep: ‘Overigens handelen de Ghanezen uitgebreid in Nederlandse paspoorten. Die zijn relatief goedkoop en volgens de Ghanezen eenvoudig te vervalsen.’

  Maar de kennelijk als taboedoorbrekend bedoelde conclusies van Bolkestein zijn bij nadere beschouwing een ondersteuning van het gevoerde kabinetsbeleid. De door Bolkestein geeiste nieuwe rol van ambtenaren van het bevolkingsregister wordt sinds het uitkomen van het rapport van de commissie Zeevalking vorig voorjaar, over het bestrijden van illegaal verblijf, gepropageerd door minister Hirsch Ballin (justitie). Sterker nog: de bewindsman liet zich gisteravond bijna gelijktijdig met de VVD-voorman voor een CDA-gehoor in Enschede in felle bewoordingen uit over het tegengaan van misbruik van sociale voorzieningen door illegale vreemdelingen. ‘Het wil er bij mij niet in dat de overheid die verantwoordelijk is voor het geven van een uitkering niet zou mogen weten of het al dan niet een illegale vreemdeling is die een uitkering vraagt’, aldus Hirsch Ballin.

  Ook op het punt van de strafbaarstelling van mensensmokkel en de invoering van de identificatieplicht loopt de VVD-leider in de pas met het door de minister van justitie aangekondigde beleid. En de krachtige taal over het uitwijzen van criminele allochtonen spoort met bepalingen in de Vreemdelingenwet die het mogelijk maken de verblijfsvergunning in te trekken van buitenlanders die zich schuldig maken aan ernstige misdrijven. Justitie zet op die grond jaarlijks enige tientallen allochtonen het land uit.